Астрономия

Зоологія

РЕФЕРАТ З зоології. Вступ Зоологія – наука, що вивчає тварин – їх будову, спосіб життя і поширення на Землі. Нема такого місця на Землі, де б не зустрічалися ті чи інші представники тваринного світу. На неосяжних просторах північної тундри, в непрохідних тайгових лісах, на снігових вершинах гір, у жарких безводних пустинях і на великих глибинах океанів – всюди існують ті

Загальні положення рієлторської діяльності

1.Загальні положення рієлторської діяльності. 1.1. Поняття рієлторської діяльності. Рієлторською діяльністю визнається підприємницька діяльність, яка здійснюється шляхом укладання угод щодо об’єктів нерухомого майна та прав на них або надання послуг у сфері реалізації прав на нерухоме майно. Здійснення рієлторської діяльності в Україні дозволяється виключно особам, які отримали право на зайняття такою діяльністю в порядку, передбаченому цим Законом. Рієлтори об’єднуються у незалежний

Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання 2

Назва реферату : Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання Розділ : Екологія Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання Людство в процесі свого розвитку наростаючими темпами збільшувало споживання усіх видів природних ресурсів. В розвитку економіки будь-якої країни є три основні фактори: 1) трудові ресурси (населення); 2) засоби виробництва (знаряддя праці та предмети, сільське господарство, технології, транспорт, будівництво

Морфологія бактерій Будова бактеріальної клітини

МОРФОЛОГІЯ БАКТЕРІЙ Бактерії – це переважно одноклітинні організми, які не мають чітко сформованого ядра та хлорофілу. Вони розмно­жуються простим поділом. Форма бактерій та” їх розміри мають велике таксономіч­не значення і є важливими критеріями при їх ідентифікації (мал. 2). Мікроскопія патологічного матеріалу та вивчення мор­фологічних особливостей мікроорганізмів дозволяють встано­вити діагноз гонореї, сифілісу, лептоспірозу, поворотного тифу, туберкульозу, а також поставити орієнтовний діагноз

Порушення антимонополького законодавства Незаконне збирання з метою використання або використан

Реферат на тему: Порушення антимонополького законодавства. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю Умисне неподання або подання завідомо неправдивих документів чи іншої інформації Антимонопольному комітетові України або його територіальному відділенню, а також ухилення від виконання законних рішень цих органів, вчинене службовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління і контролю, підприємства, установи,

Засоби та принципи програмування на Ліспі

Реферат на тему: Засоби та принципи програмування на Ліспі 1. Контрольні конструкції MuLisp використовує неявну форму PROGN для обчислення форм, які складають тіло функції. Окрім того, інтерпретатор muLіsp розпізнає в тілі функції неявні COND конструкції. Неявні COND-и роблять визначення функцій читабельними, короткими та ефективними. Спеціальні форми забезпечують контроль за обчисленням форм в процесі виконання програм. Розглянемо деякі контрольні інструкції. 1.

Християнізація духовного життя українського народу

Християнізація духовного життя українського народу Історія християнства в українських землях розпочалась ще задовго до хрещення наших предків Володимиром Великим. Напевне, тому в Києві християнство не зустрічало ніякого опору. Поганство вже відмирало природним шляхом. Підтримка князівською владою християнства як релігії вищого типу змусила поганство відступити. Християнство на наших землях виникло ще в І ст. н. е. Поширена згодом легенда про апостола

Вексель та фінансова діяльність компанії

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………2 Розділ 1. Основи вексельної форми фінансових взаєморозрахунків…….3 1.1. Історичне виникнення та розвиток векселів………………….3 1.2. Правова природа векселю……………………………………..5 1.3. Види векселів……………………………………………………7 Розділ 2. Вексельні взаєморозрахунки……………………………………10 2.1. Учасники вексельних взаєморозрахунків……………………10 2.2. Вексельні операції та їх характеристика……………………..13 Розділ 3. Досвід використання вексельної форми в Україні…………….22 3.1. Вексель для покриття заборгованності суб’єктів підприємницької діяльності……………………………………………….22 3.2. Практика вексельних розрахунків в різних галузях народного

Види інструктажів з техніки безпеки

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З предмету “Охорона праці” На тему: Види інструктажів з техніки безпеки За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Вступний інструктаж Проводиться: з усімапрацівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і

Кредити в Україні 2

Назва реферату : Кредити в Україні Розділ : Банківська справа Кредити в Україні Історія розвитку кредитних відносин у незалежній Україні ще досить коротка. Але складалась вона на базі тих кредитних відносин, які існували в Радянському Союзі з його адміністративно-командною системою господарювання. Щоправда, у галузі кредитних відносин перехід від старої до ринкової системи господарювання здійснювався швидше, ніж в інших сферах життя

Аптеки завдання функції класифікація вимоги до діяльності

Аптеки: завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності. За останні роки в області фармації відбулися істотні зміни: введено в дію Закон України “Про л. з.” постанова Верховної Ради України № 124/96 – ВР від 7.04.96 р., що передбачає виробництво л. з. з урахуванням міжнародних норм; затверджені “Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ МОЗ України № 2 від 12 січня 98 р., що

Роль Національного банку України на ринку цінних паперів

В останні десятиріччя центральні банки країн із розвинутою ри­нковою економікою віддають перевагу такому інструменту грошо­во-кредитної політики, як проведення операцій із цінними паперами на відкритому ринку, що відповідає загальній тенденції переважно­го використання ринкових інструментів регулювання економіки. Політика відкритого ринку полягає у змінах обсягів купівлі та продажу цінних паперів центральним ранком. Ці операції централь­ного банку зумовлюють зміну резервів комерційних банків, що, у

Будова рослин

Назва реферату : Будова рослин Розділ : Біологія Будова рослин План. Загальні ознаки вищих рослин. Рослинні тканини їх класифікація. Види твірних тканин їх будова та значення в рослинному організмі. 4. Види покривних тканин. Рослинні тканини Рослинні організми можуть бути одно і багатоклітинними. Тіло одноклітинної рослини складається лише з однієї клітини, яка і здійснює всі необхідні життєві функції та процеси (живлення,

Передумови створення морфологічних процесорів

Зміст Зміст…………………………………………………………………………………… 2 Передумови створення морфологічних процесорів…………. 3 Загальна форма морфологічного аналізу текстів…………… 4 Деякі обмеження………………………………………………………………. 4 Термінологія……………………………………………………………………… 4 Основні моменти………………………………………………………………. 7 Загальний вигляд алгоритму морфологічного аналізу…. 10 Внутрішня будова алгоритму…………………………………………. 10 Частина А – “Загальні правила”……………………………………….. 10 Частина Б – “Список суфіксів”………………………………………….. 12 Частина В – “Список інформацій до суфіксів”……………………. 13 Частина Г – “Нестандартний запис”…………………………………… 14 Частина Д

Кометы

План Введение 1. Ядро и хвост кометы 2. Происхождение комет 3. Кометные орбиты 4. Точность определения кометных орбит 5 Причина свечения комет и их химический состав 6. Открытие Галлея 7. Столкновение земли с кометой Заключение Литература ВВЕДЕНИЕ Вокруг сияющего света, Что вечно льет источник дня, Кружатся легкие кометы, Как мотыльки среди огня. Н. А. Морозов На ночном небе, среди привычных

Гостре отруєння морфіном

Морфін – міститься в опії. Летальна доза для дорослого – близько 60 мг при внутрішньому прийомі (наступає отруення), а приблизно з 100-400 мг – смерть. При парентеральному введенні морфін є найбільше токсичний. Значно більше чутливі до морфіну новонароджені, люди похилого віку та хворі на атеросклероз, з захворюваннями серця та легень, з тяжкими деформаціями грудної клітини, з мікседемою. ФАРМАКОДИНАМІКА Головним аспектом

Про процесори

Центральний процесор (CPU, Central Processing Unit) – це основний електронний модуль на материнській платі, який виконує обчислювальну роботу, управляє обміном даними з операційною пам’яттю вводу-виводу. Центральний процесор, являється апаратним центром інформаційно-обчислювальної системи, відповідає за характеристику виробництва ПК: Центральний процесор працює циклічно і спрощену його роботу можна описати наступним чином. Спочатку позачергового циклу процесор зчитує із оперативної пам’яті команду, розшифровує її

Перша допомога при опіках 3

Перша допомога при опіках. Опіки можуть бути наслідком дії на шкіру високої температури (вогонь, пара, окріп), тривалої дії сонячних променів, хімічних речовин (кислоти, лугу). За ступенем поширення і глибиною ураження опіки бувають чотирьох ступенів. При опіках першого ступеня шкіра на місці ураження червоніє, трохи набрякає, виникає сильний біль. Якщо на шкірі появляються ще й пухирі, заповнені прозорою жовтуватою рідиною, то

Вплив антропогенного фактору на довкілля

Реферат На тему: “Вплив антропогенного фактору на довкілля” Підготував Учень 11-М класу ЗОШ №10 м. Луцька Тарасюк Ігор Луцьк 2002 Різноманітність форм людської діяльності, які змінюють біотичні й абіотичні елементи природи, багато вчених об’єднують під загальною назвою антропогенні впливи, або антропогенні фактори. Український еколог О. О.Лаптєв, зокрема, розглядає антропогенні фактори як породжені соціальним обміном речовин і енергії тіла, речовин, процеси

Тероризм в Україні міф чи реальність

Тероризм в Україні : міф чи реальність. Важко мабуть не помітити ситуації, що склалася в світі після подій 11 вересня. Безперечно, ця дата – сумна сторінка не лише історії США,( що покалічила щастя багатьох родин), а й мабуть всього світу… Показала, що ні одна країна, навіть економічно розвинена, не може бути захищеною від посягань на життя своїх громадян. З розвитком

Страница 1 из 1612345...10...Последняя »