Астрономия

В І Вернадський і сучасна екологія

Назва реферату : В. І. Вернадський і сучасна екологія Розділ : Екологія В. І. Вернадський і сучасна екологія “Нові науки, котрі постійно створюються навколо нас, створюються за своїми власними законами. Ці закони не перебувають у жодному зв’язку ні з нашою волею, ні з нашою логікою. Навпаки, коли ми вдивляємося у процес зародження якоїсь нової науки, ми бачимо, що цей процес

Економічне районування та територіальна структура н г України

Коломийський інститут Прикарпатського університету ім. Стефаника Економічний факультет Курсова робота На тему: ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА Виконав: Студент гр. Б-13 Іванюк Семен Коломия 2001 Зміст 1. Сутність економічного району та об’єктивний харак­тер його формування. 2. Основні районоутворюючі фактори. 3. Принципи і критерії виділення великих економічних ра­йонів. 4. Ієрархія економічних районів, їх основні типи. 5. Мережа економічних районів

Методика отримання перевірки та реалізації інформації щодо корупційних діянь

Методика отримання, перевірки Та реалізації інформації щодо корупційних діянь Корупція в загальному розумінні – це соціальне явище, коли система суспільних відносин допомагає власникам капіталу купувати все: пільги, вплив, закони, рішення на свою користь, заступництво законодавчої, виконавчої та судової влади. Існування корупції в Україні – офіційно визнаний факт. Після проголошення незалежності наша молода держава з перших років відчула на собі потужну

Порушення ветеринарних правил Умисне знищення або пошкодження територій взятих під охорону дер

Реферат на тему: Порушення ветеринарних правил. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки,- Карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чн займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або обмеженням волі на строк

Дозування навантаження

Вплив фізичних вправ на педагогічні результати опосередкований фізіо­логічними і біологічними механізмами. Інакше, навантаження е причиною тих адаптаційних змін в організмі, від характеру і величини яких залежить результат. За Л. Ухтомським, малі навантаження збуджують організм, середні -за­кріплюють досягнутий рівень його функціонування, великі – підвищують функціональні можливості організму, надмірні – пригнічують їх. Отже, за величиною фізичні навантаження можна поділити на активізуючі, закріплюючі,

Представлення результатів статистичної обробки геохімічних даних

Київський національний університет і мен і Тараса Шевченка Геологічний факультет Кафедра мінералогії, геохімії і петрографії РЕФЕРАТ На тему: “Представлення результатів статистичної обробки геохімічних даних” Виконала : Беспалов а Л. А. Перевірив : Гожик А. П. КИЇВ-2004 Для виконання роботи були використанні результати* електронно-зондового мікроаналізу (EMP ) і лазерного мас-спектрометричного мікроаналізу з індуктивно зв’язаною плазмою (LAM – ICPMS ) зразків апатиту

Астрология-этап развития астрономии

РЕФЕРАТ По теме: Астрология-этап развития астрономии. СОДЕРЖАНИЕ 1.Возникновение астрологии. 2.Что такое астрология? 3.Отрасли Астрологии. 4.Общий прогноз на 2003 год 5. Знаменитые астрологи 6. Литература 1.Возникновение астрологии. Зарождение астрологии относится к самому раннему периоду истории человечества. Уже в нижнем палеолите, судя по дошедшим до нас следам жизнедеятельности людей, начались наблюдения за небом, были выделены сезоны года. Имеются данные о том, что

Подвійні зірки

Реферат Подвійні зірки Подвійні зірки Подвійні зірки – це дві (іноді зустрічається три і більш) зірки, що звертаються навкруги загального центру тяжкості (див. Малюнок). Існують різні подвійні зірки: бувають дві схожі зірки в парі, а бувають різні (як правило, це червоний гігант і білий карлик). Але, незалежно від їх типу, ці зірки найбільш добре піддаються вивченню: для них, на відміну

Інформаційна сфера в Україні захист інформації проблеми і перспективи розвитку

Реферат На тему: ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА В УКРАЇНІ, ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Вступ В наш час інформація перетворюється на найдорожчий ресурс. Оперативне отримання інформації дає перевагу над конкурентами, які її не мають, конфіденційна інформація про вас та вашу діяльність, що потрапила до зловмисників може серйозно вам нашкодити(наприклад, про вашу унікальну технологію дізнаються конкуренти і просто-напросто скопіюють її, уникнувши витрат

Чому я хочу бути юристом

Твір Чому я хочу бути юристом 1. Професія юриста є досить цікавою, а також перспективною на сьогоднішній день. Юрист – це спеціаліст, основне призначення якого є проведення правової роботи в міністерствах і організаціях. На мою думку доречно щоб сказати, що юрист так само як люди з медичною освітою допомагають громадянам, проте вони допомагають особам, які до них звертаються потенційно. Професія

Страница 1 из 29212345678910...203040...Последняя »