Астрономия

Розклад числа на прості множники

Реферат на тему: Розклад числа на прості множники Означення. Розкладом натурального числа n на прості множники (факторизацією числа) називається представлення його у вигляді n = , де pi – взаємно прості числа, ki ³ 1 . Задача перевірки числа на простоту є простішою за задачу факторизації. Тому перед розкладанням числа на прості множники слід перевірити число на простоту. Означення. Розбиттям

Території що будуть затоплені

План. 1. Вступ. 2. Сонячна енергія. 3. Енергія вітру. 4. Енергія річок. 5. Енергія Землі. 6. Енергія світового океану. 7. Висновки. 8. Список використаних джерел. 1. Вступ. Зараз, як ніколи раніш, гостро постало питання: що чекає на людство – енергетичне голодування чи енергетичний достаток? Очевидно, що зараз людство переживає енергетичну кризу: бажані потреби людства у електричній енергії у декілька разів

Війна за незалежність іспанських колоній в америці

ВІЙНА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ІСПАНСЬКИХ КОЛОНІЙ В АМЕРИЦІ (1810-26). Передумови Викликана невдоволенням широких верств населення політикою заборон і дискримінацією з боку метрополії, що гальмувала економічний розвиток колоній; початку війни сприяло також пробудження національної самосвідомості, вплив Війни за незалежність в Північній Америці (1775-83), Великій французькій революції, повстання рабів в Домінго (1791-1803). Безпосереднім поштовхом послужили події 1808 в Іспанії, що пішли за вторгненням

Генерування випадковості чисел

Тема: Генерування випадковості чисел. План. 1. Рівномірний розподіл. 2. Розподіл Пуассона (самостійно). 3. Експоненціальний розподіл. 4. Нормальний розподіл. 5. Гама – розподіл та розподіл Ерланга. 1. Рівномірний розподіл. Рівномірний розподіл являє собою безперервну функцію густини ймовірності, постійну всередині інтервалу від а до в і рівну нулю зовні цього інтервалу. Щільність ймовірності математичне сподівання Дисперсія Функція щільності ймовірності рівномірного розподілу задає

Суниці не тільки ласощі

Суниці – не тільки ласощі Суниці лісові (наукова назва – FragariavescaL. – похо­дить від слів fragre – пахнути або від fragum – суниця; vesca – мізерний, дрібний) – невеличка багаторічна рослина з родини розових, заввишки до 20 см, з коротким горизон­тальним кореневищем і численними тонкими корінцями. Від старої рослини щороку відходять довгі надземні гони (“ву­си”); у вузлах, де відростають нові

Економіка і суспільний розвиток

Завдання 1. Скласти блок-схему і табличний документ для розв’язування економічної задачі згідно з варіантом. Рівень К механізації виробництва обчислюється за формулою Де n – кількість видів продукції; Nі – кількість i – го виду продукції; tі – норми витрат ручної праці на одиницю i – го виду продукції, tpi – норми витрат ручної праці на одиницю i – го виду

Єдність організму і навколишньогосередовища Обмін мінеральних речовин Обмін речовин і енергії 2

Назва реферату : Єдність організму і навколишньогосередовища. Обмін мінеральних речовин. Обмін речовин і енергії – основа життєдіяльності Розділ : Біологія Єдність організму і навколишньогосередовища. Обмін мінеральних речовин. Обмін речовин і енергії – основа життєдіяльності План Єдність організму і навколишнього середовища Біологічна та енергетична цінність. Добова потреба людини в них. Продукти, що містять ці речовини. Кінцеві продукти білкового, вуглеводневого та жирового

Алфавіт Голосні Дифтонги

Методрозробка Практичного заняття з латинської мови І. Тема практичного заняття. А) Граматична тема: Алфавіт. Голосні. Дифтонги. Б) Лексична тема: Вивчення лексичного мінімуму. ІІ. Мета практичного заняття. А) Навчальна мета: навчити студентів правильно читати латинські слова з вмінням вірного пояснення вимови голосних, дифтонгів; правильно читати медичні терміни, у склад яких входить буква -у-, – і-. Б) Виховна мета: Invia est in

Гірські виробки та їх класифікація

Гірські виробки (вибірки) – це порожнини в земній корі, які утворюються внаслідок ведення гірських робіт. Гірську виробку обмежують поверхні: верхня – покрівля виробки, нижня – підошва виробки, бокові – боки виробки. Поверхня виробки, яка в процесі ведення гірських робіт пересувається в товщі порід, називається вибоєм. Вибій у пустих породах називається прохідницьким, а в корисній копалині – очисним. Частина простору виробки,

Государственное управление и административное право

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО” Выполнила студентка гр. 97-61 Фасхетдинова З. Р. Принял: КАЗАНЬ 2000 СОДЕРЖАНИЕ: ВВЕДЕНИЕ.. 3 Понятие государственного управления. Особенности государственно-управляющих воздействий. 4 Правовое регулирование государственного управления: предмет и метод, формы и структура. 5 Объективные основы и субъективный фактоР государственного управления. 6 Системные характеристики государственного управления. Социальный механизм его формирования и

Чай китайський часник городній чебрець плазкий 2

Назва реферату : Чай китайський, часник городній, чебрець плазкий Розділ : Біологія Чай китайський, часник городній, чебрець плазкий Thea sinensis Вічнозелений, галузистий, до 150 см заввишки кущ, родини чайних. Листки чергові, видовжено-овальні, цілісні, до 8 см завдовжки, 4 см завширшки, зверху темно-зелені, зісподу світло-зелені. Квітки правильні, двостатеві, поодинокі або по 2 – 5 в пазухах листків; пелюстки білі, рідше рожеві.

Виховання навиків педалізації в процесі навчання гри на фортепіано в ДМШ

Виховання навиків Педалізації В процесі навчання гри На фортепіано в ДМШ Методична розробка ПЛАН Вступ. Виховання навиків педалізації – складова частина всього Педагогічного процесу. І. Навчання педалізації в ДМШ. Роль слуху в роботі над педалізацією. ІІ. Перше застосування педалі. Педальні вправи. Запізнюючи педаль, зміна педалі, пряма педаль. ІІІ. Виразові можливості педалі Педалізація кантиленних п’єс. Ліва педаль. Застосування пів педалі, поступового

Маси і розміри зір

Реферат на тему: МАСИ І РОЗМІРИ ЗІР 1. Подвійні зорі. Маси зір. Як ми переконалися на прикладі Сонця, маса зорі е тією з найважливіших характеристик, від якої залежать фізичні умови в її надрах. Безпосереднє визначення маси можливе лише для подвійних зір. Подвійні зорі називаються візуально-подвійними, якщо їхню подвійність можна помітити під час безпосередніх спостережень у телескоп. Прикладом візуально-подвійної зорі, видимої

Розлади рухо-вольових процесів Поведінка медичних працівників з хворими що мають зміни в рухо-

Розлади рухо-вольових процесів. Поведінка медичних працівників з хворими, що мають зміни в рухо-вольовій сфері. Серед патологічних змін вольової сфери виділяють гіпобулію, гіпербулію та абулію. Гіпобулія – стан психіки, що виявляється в зниженні бажань і спонукань до діяльності. Такі хворі завжди мляві, рухова активність у них виявляється мало, увага ослаблена. Гіпобулія може бути одним з перших симптомів захворювання. Вона також виникає

Автомат Калашникова історія і сучасність

Реферат з ДПЮ На тему: “Автомат Калашникова” – історія і сучасність Історія розвитку автоматів Калашникова 1947 рік – М. Т.Калашниковим був створений автомат АК-47 1949 рік – Автомат АК-47 поставлений на серійне виробництво. 1963 рік – Зроблена модифікація автомата АК-47. На виробництво поставлений: модернізований автомат АКМ, АКМС (зі складним прикладом), ручний кулемет РПК, РПКС зі складним прикладом і їхньої модифікації

Клостридіальна анаеробна інфекція

КЛОСТРИДІАЛЬНА (СПОРОТВОРЧА) АНАЕРОБНА ІНФЕКЦІЯ Анаеробна клостридіальна інфек­ція, найчастіше відома під синонімом “газова гангрена”, належить, як і спе­цифічна анаеробна інфекція-пра­вець, до ранової токсикоінфекції. Вона звичайно супроводжує вогне­пальні травми. У роки Великої Вітчиз­няної війни вона спостерігалась по­рівняно рідко – у 0,5-1 % поранених (хоч у попередні війни була майже епідемічною; ще в роки першої світо­вої війни ускладнення такі реєстрували у 5-13 %

Електротравма

Електротравма може бути спричи­нена атмосферною електричною енер­гією (блискавка) або електричним струмом. У зв’язку з прогресом науки і техніки, розвитком промисловості цей вид пошкодження зустрічається щораз частіше, хоча серед інших травм становить від 0,24 до 10,9 %. Пошкодження, які виникають під впливом дії електричного струму, мають свої особливості. На відміну від механічних, фізичних і хімічних аген­тів, електрика діє на людину не

Посібник користувача системи електронного подання заявок Укрпатенту

Посібник користувача Системи електронного подання заявок Укрпатенту 2010 Зміст До уваги заявників!!! 4 Вимоги до програмного забезпечення заявника. 4 Укладення договору з Укрпатентом про участь в експериментальній апробації системи електронного подання (тільки, якщо заявник приєднується до Проекту до 31.08.2010) 5 Отримання ключа для електронного цифрового підпису матеріалів заявки. 5 Інсталяція та налаштування спеціальних програмних засобів накладання електронного цифрового підпису “IIT

Основні національні школи та напрямки сучасної західної політології

Реферат на тему: Основні національні школи Та напрямки сучасної західної політології. Розглядаючи головні напрямки розвитку сучасної політичної думки треба мати уявлення про основні національні політологічні школи та проблемні підходи сучасної західної політології. Основою сучасної західної політології є американська політична наука. Зараз у США існує 5 тисяч коледжів політичних наук і більше 200 тисяч фахівців у цій галузі. Американські політологи багато

ЗАБРУДНЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Стан вод Світового океану сьогодні викликає велику тривогу. Його забруднюють переважно річками, з якими щорічно надхо­дить понад 320 млн т солей заліза, 6,5 млн т фосфору та ін. Ду­же багато забруднень потрапляє в океани і з атмосфери: 200 тис. т свинцю, 1 млн т вуглеводнів, 5 тис. т ртуті тощо. Близько третини мінеральних добрив, що вносяться в грунт, вимивається з