Аналіз праці Рене Декарта

Міністерство освіти і науки України Економіко Технологічний Університет Кафедра: Соціально Гуманітарних Дисциплін На тему: Аналіз праці Рене Декарта “Метафізичні розмисли” Виконав: Студент 1-го курсу Факультету Економіки Групи МО-11 Іваницький В. О. Перевірив: Покотило К. М. Зміст Вступ………………………………………………………………………………………. 3 1. Про речі, що можна взяти під сумнів……………………………… 4 2. Про природу людського розуму й те, що пізнати його легше, ніж тіло………………………………………………………………………………..

Відмінності між соціально-економічними устроями України і розвинутих країн

Реферат на тему: ВІДМІННОСТІ МІЖ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ УСТРОЯМИ УКРАЇНИ І РОЗВИНУТИХ КРАЇН Одним із основних міфів, які теперішня правляча верхівка посилено насаджує в середовищі громадян України, є міф про ніби то завершення в Україні основних демократичних перетворень і впровадження ринкової системи господарювання. Однак насправді масова корупція, систематичні порушення майнових та демократичних прав громадян, використання держави та її інституцій для збагачення невеликого

Грип гіпердіагностика та гіподіагностика

Грип: гіпердіагностика та гіподіагностика. Гострі респіраторні захворювання за своєю питомою вагою займають провідне місце у структурі інфекційної патології людини. Експерти ВООЗ підкреслюють, що впродовж останніх 10 років зберігається тенденція постійного росту рівня захворюваності на цю групу інфекцій. Основа цього явища полягає, перш за все, у соціальних причинах, пов’язаних із постійно зростаючою урбанізацією, посиленням міграційних процесів та тіснішими контактами людей практично

Завдання Міністерства з надзвичайних ситуацій України

Реферат На тему: Завдання Міністерства З надзвичайних ситуацій України Завдання, що стоять перед міністерством, великою мірою залежить не тільки економічна, а й політична незалежність країни. На думку міністра Міністерства з надзвичайних ситуацій: функціонування такої державної структури особливо важливе саме в тій соціально-економічній і політичній ситуації, яка триває в нашій країні вже не один рік. Міністр не став би кваліфікувати її

Галактики и их эволюция

Галактики и их эволюция. С древнейших времен людей интересовало, что же находится за горизонтом, и они отправлялись исследовать далекие и незнакомые земли. По мере того как Земля открывала человеку большинство своих белых пятен, астрономы стали выходить в область новых и не исследованных территорий за пределами нашей маленькой планеты. Сегодня исследователи Вселенной, используя современные телескопы и ЭВМ, продвигаются в направлении все

Тлумачний словник по програмуванню

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК П о програмуванню А Адреса – номер байта в оперативній або іншій пам’яті комп’ютера. Адреса змінної – адреса першого байта ділянки пам’яті, що займається змінною. Алфавіт – скінченна множина символів. Алгебра Буля – алгебра, множина елементів якої складається з бульових значень “хибність” і “істина” та операцій бульового множення (кон’юнкція), бульового додавання (диз’юнкція) і заперечення. У мові Паскаль значення

Педагогічні ідеї Д Локка Жан-Жкака Руссо К Гельвеція та Д Дідро

Реферат з педагогіки Педагогічні ідеї Д. Локка, Жан-Жкака Руссо, К. Гельвеція та Д. Дідро ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ Д. ЛОККА Перемога буржуазної революції середини XVII ст., станов­лення нового суспільного устрою в Англії вимагали принципово нового розв’язання головних питань педагогіки: про фактори фо­рмування особистості і роль виховання, про мету його і завдання, про зміст освіти і методи навчання. Розробляючи ці проблеми, Д. Локк

Клонування 2

Вступ. 1. Погляд в минуле 1.2 Біосоціальна природа людини 1.3 Ставлення до клонування 1.4 Клонування людини 2 Біотехнологія Гіппократа 2.1 Біотехнологія сучасності 3. Біотехнологія та соціологія 3.1Біотехнологія як біч цивілізації. 3.2 Біотехнологічно-епістемологічна дезорієнтація. 3.3 Біотехнологія у міфології. Висновок Список використаної літератури Вступ. З розвитком біотехнологій в сучасному суспільстві розвивається кардинально новий тип мислення. Зміна науково технічних засобів людини призвела до

Ситуаційні підходи до керівництва та лідерства

1, 2. Неспроможність перших дослідників з питань керівництва та лідерства знайти постійну залежність між стилем керівництва, задоволенням потреб та продуктив­ністю праці засвідчила, що у всіх випадках діють один чи кілька додаткових чи неврахованих факторів впливу. Для пошуку цих факторів науковці почали звертати увагу не лише на керівника та підлеглого, а також і на ситуацію у цілому. Розрізняють чотири моделі, що

Я сам режисер свого здоров я

КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ З ВАЛЕОЛОГІЇ “Я сам режисер свого здоров’я” (середня група) Мета: Дати дітям загальне поняття про інфекційні захворювання; про спосіб профілактики та боротьби з вірусом грипу. Вправляти дітей у найпростіших видах самомасажу, оздоровчих вправах. Вчити розуміти фразеологічні звороти. Поповнити словник дітей словами: відеокамера, реклама, мудра, вірус, грип, вітаміни. Сприяти розвитку моторики, координації рухів і довільної уваги дитини. Реалізувати особистісно-орієнтовану

Страница 2 из 32112345678910...203040...Последняя »