Система музичної освіти вчителів Галичиниі міжвоєнну добу

СИСТЕМА МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ГАЛИЧИНИ У МІЖВОЄННУ ДОБУ Головну увагу в музичному вихованні народу треба звертати не на музично-технічні вправи, а на те, щоб вихованці навчилися правильно й повно сприймати музику, її слухати, нею годуватися. Г. Ріттер. Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”) наголошує на тому, що педагогічні працівники мають стати основною рушійною силою відродження та створення якісно нової

Калачики лісові калина звичайна калюжниця болотна

Реферат На тему: КАЛАЧИКИ ЛІСОВІ КАЛИНА ЗВИЧАЙНА КАЛЮЖНИЦЯ БОЛОТНА КАЛАЧИКИ ЛІСОВІ (мальва лiсова, жинзівер, жинзевір, зензевiр, мальва дика, пацірник дикий, просвирник, проскурець) Malva sylvestris Одно – або дворiчна (iнколи багаторiчна) трав’яниста рослина родини мальвових. Стебло прямостояче або висхiдне, заввишки до 120 см, галузисте, вкрите жорсткими відстовбурченими волосками. Листки черговi, круглувато-серцеподібнi, зарубчасто-зубчастi, м’яковолосистi, на довгих черешках. Квiтки правильнi, двостатевi, на довгих

Насильницьке донорство Незаконне розголошення лікарської таємниці

Реферат на тему: Насильницьке донорство. Незаконне розголошення лікарської таємниці 1. Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою використання її як донора – Карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, з штрафом до п’ятдесяти

Компьютеризированный сбор данных. Датчики и их классификация

4. Компьютеризированный сбор данных_________________________________ 2 4.1. Введение___________________________________________________________________ 2 4.2. Общая схема сбора данных__________________________________________________ 2 4.2.1. Диаграмма организации сбора данных_______________________________________ 2 4.2.2.Объекты мониторинга_______________________________________________________ 2 4.3. Датчики____________________________________________________________________ 3 4.3.1. Физические эффекты________________________________________________________ 3 4.3.2. Способы измерения (прямые и косвенные)_____________________________________ 4 4.3.3. Основные виды датчиков___________________________________________________ 5 А) температурные________________________________________________________________ 6 Б) оптические___________________________________________________________________ 7 В) датчики влажности и газовые анализаторы__________________________________________ 9 Г) магнитные датчики____________________________________________________________ 10 4.3.4.

Семінар6

1. Неокантіантство і пізнання суспільних явищ (Лібман, Ланге, ітд). Марбурзька школа (Кожен, Натовп, Кассірер) про пізнання. Баденська школа (Ріккерт, Віндельбанд) про розвиток суспільства і передбачення історії. У Німеччині в цей час на перший план виступила проблема пізнання. Філософія перетворилась в епістемологію, і то в дуже винятковий спосіб. Висувалась теза, що філософія, котра не розпочинає з аналізу пізнання, некритична, бо про

Контроль за використанням і погашенням кредиту

Контроль за використанням і погашенням кредиту. При оформленні позики банк приділяє значну увагу попередньому контролю за діяльністю потенційного позичальника, визначенню його кредитоспроможності та прогнозуванню кредитного ризику. У наступному банк здійснює контроль за виконанням вимог кредитного договору, цільовим та ефективним використанням кредиту, своєчасним і повним його погашенням. При цьому банк протягом усього періоду користування кредитом підтримує ділові контакти з позичальником, зобов¢язаний

Класифікація держав за їхньою формою

План 1. Класифікація держав за формою правління. 2. Класифікація держав за політичним режимом. 3. Класифікація держав за формою державного устрою. Кожна держава характеризується певною формою, тобто зовнішнім виразом процесу організації і здійснення державної влади. Форма держави вбирає в себе три елементи, співвідношення між якими можна зобразити такою схемою: 1. Форма державного правління – це елемент форми держави, що відображає певний

Білети з логіки

СТЕПАН РУДАНСЬКИЙ – ВЗІРЕЦЬ ВАЖКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ І ЖИТТЄВОЇ ДОЛІ Творчість Степана Руданського в історії української літератури посідає важливе місце. Увійшовши в літе­ратуру в середині п’ятдесятих років, у тяжку добу духовного безгоміння, яке настало після розгрому Кирило-Мефодіївського товариства, арешту й заслання Шевченка, Руданський прокладав у ній нові стежки. Його поезія була оригінальним явищем в українській літературі шевченківського періоду. Про це вперше,

Кредитная политика банка 4

Кредитная политика банка Введение Одним из важнейших направлений деятельности коммерческих банков является кредитование. В условиях экономического кризиса, банкротства предприятий кредитные операции являются весьма рискованными. В современных условиях задержка возврата ссуд клиентами банка становится довольно частым явлением. К началу 1999г. просроченная задолженность по банковским кредитам составляла 11,1% по всем кредитам, предоставленным хозяйству, населению и другим кредитным институтам. Сроки кредитования существенно сократились.

Гігієна житла та благоустрою населених місць

Реферат з гігієни На тему: ГІГІЄНА ЖИТЛА ТА БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ ГІГІЄНА ЖИТЛА ТА БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ ПЛАН 1. Гігієнічні проблеми урбанізації 2. Гігієнічні принципи містобудування 3. Гігієнічні вимоги до жител і умов проживання в них 4. Природне і штучне освітлення приміщень 5. Література Гігієнічні проблеми урбанізації “Урбанізація” походить від латинського слова “урбанус” (міський) і означає процес підвищення ролі міст