Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів

Реферат на тему: Облікове і документальне оформлення операцій По надходженню основних засобів Основні засоби можуть надходити на підприємство внаслідок: – купівлі у інших підприємств; – внеску до статутного капіталу засновників підприємства; – обміну на інший актив; – безоплатного одержання. Надходження на підприємство основних засобів оформляється такими первинними документами: Актом прийому-передачі (внутрішнього переміщення основних засобів; форма 03-1). Даний акт застосовується для

Українська педагогіка другої половини XVII кінця XVIII ст

Українська педагогіка другої половини XVII – кінця XVIII ст. Після російсько-польської війни 1654-1667 рр. під владою Польщі залишилися західноукраїнські землі (Східна Галичина, Волинь та Правобережжя). За Росією закріплювалися Лівобережжя з Києвом, території Запорозької Січі, Слобідська Україна. Закарпаття залишилося під мадярами, а Північна Буковина – під турками. Майже впродовж 300 років Україна була розіп’ята між цими державами, що не могло не

Функціонування холдингових систем з одного боку має ряд переваг перед звичайними акціонерними

Конкурсна робота За темою: Реформування економіки України. Іноземні інвестиції. Холдингові системи. Виконав: ст. гр. г рупи МЗД-51м Шуляр Р. В 1. Характеристика проблематики в Україні. Економічні перетворення в Україні повинні бути націленими на вирішення найважливішого завдання – це радикальні зміни в системі управління економікою як на макрорівні, так і на мікрорівні (рівні підприємств і об’єднань). Зміни на мікрорівні полягають в

Уміння керувати персоналом

Державна податкова адміністрація України. Академія державної податкової служби України Реферат З предмету: “Менеджмент” На тему: ” Уміння керувати персоналом “ Виконала: Студентка групи ФБ-313 Мельникова А. Г. Перевіри ла: Новицька О. В. М. Ірпінь 2000 Керувати персоналом – насамперед означає приймати роботу, виконану іншими, і впливати на перебіг її виконання. Працівникові, який тради­ційно виконував певну роботу в організації, дуже важко

Малые тела Солнечной системы

. Астероиды. Если начертить план орбит планет, то окажется, что расстояния планет от Солнца возрастают приблизительно в геометрической прогрессии. Данная закономерность получила название правила Тициуса – Боде по именам обнаруживших ее немецких ученых. Этот план в общем довольно правильно дает значения средних расстояний планет от Солнца в астрономических единицах. Обращает на себя внимание тот факт, что между Марсом и Юпитером

Людина 16

Людина Всі ми у дитинстві хотіли бути на когось схожими. Брали з когось приклад, наслідували чиїсь дії, в усьому хоч трішечки намагалися бути схожими на старших, котрі були для нас взірцем. Це є свідченням того, що вже у дитинстві людина починає створювати якийсь іде­альний образ, який стає метою певних зусиль щодо само­виховання й самовдосконалення. Пізніше ця робота про­довжується. В юності

Авиация 3

Авиа ция (фр. aviation, от лат. avis – птица) – теория и практика полета в атмосфере, а также совокупное наименование связанных с ними видов деятельности. Для обеспечения полетов создается Авиационная инфраструктура. Содержание [убрать] 1 История 1.1 В Европе 1.2 В России 2 Структура 3 Правовые акты России 4 См. также 5 Ссылки [править] История Основная статья: История авиации Первые летательные

Облік короткотермінових позик поточної заборгованості за довгостроковими зобов язаннями

Контрольна робота Бухгалтерський облік План 1. Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Відстрочені податкові зобов’язання. Інші довгострокові зобов’язання. Зобов’язання – це заборгованість, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Облік короткотермінових позик Кореспонденцію рахунків, пов’язаних із виникненням зобов’язання за короткостроковою позикою можна розглянути на

Природні стихії та їх екологічні наслідки 2

УТИЛІЗАЦІЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ. Усі міста з їхньою концентрацією населення відрізняються утворенням великої кількості промислових і побутових відхів. Відоди підрозділяються на тверді та рідкі, промислові та побутові, вважається, що в середньому їх у містах утворюється приблизно 1 тона на 1 людину в рік. Склад міських відходів папір та кортон – 41%, сміття – 17,9%, гума, шкіра та деревина – 8,1%,

1998-09-08 – Педагогiка як наука Структура

Юрій Аврамович. Перше семінарське заняття. Перша півпара – контрольна робота (1 питання), далі – обговорення питань на стор. 4-5 програми. (скипд) Чому ж не вдалося асимілювати ці цивілізації? А тому, що вони були чи є носіями дуже давньої і високої культури, власної традиції освіти, передачі інформації від покоління до покоління. Отже специфіка курсу педагогіки в Інституті Міжнародних Відносин полягає не