Хабар поняття склад злочину види

Реферат з правознавства Хабар: поняття, склад злочину, види План 1. Вступ 2. Характеристика хабара, як поняття. Об’єкт злочину 3. Склад злочину: А) об’єктивна сторона; Б) суб’єкт злочину; В) суб’єктивна сторона. 4. Кваліфіковані види злочину 5. Особливо-кваліфіковані види злочину 6. Висновок 1. Вступ Держава здійснює свої зовнішні та внутрішні функції через органи державного управління, ефективна діяльність яких є запорукою забезпечення потреб

Підготовка журналістів у Польщі

Реферат з журналістики Підготовка журналістів у Польщі Період після 1989 року поряд з кількісними та якісними змінами в засобах масової інформації приніс також винятково динамічний розвиток вищих навчальних закладів, що готують журналістів. За цей час значно зросла кількість центрів, які спеціалізуються в навчанні журналістських кадрів, здатних упоратися із завданнями в новій суспільно-політичній та економічній реальності. У мережі закладів, які вже

Встреча с кометой Галлея

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ——————————————————————————————– 1 ВВЕДЕНИЕ————————————————————————————————— 2 Комета Галлея в семье комет————————————————————– 4 История открытия кометы Галлея—————————————————– 6 1910 год. Земля проходит через хвост кометы Галлея——————— 9 Природа и происхождение кометы Галлея———————————— 12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ——————————————————————————————– 15 Литература———————————————————————————————- 16 ВВЕДЕНИЕ Кометы – тела Солнечной системы, имеющие вид туманных объектов, обычно со светлым сгустком-ядром в центре и хвостом. Они представляют собой остаточный материал, образовавшийся при

Функционирование кредитного механизма

ВВЕДЕНИЕ Задачи улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают необходимость использования экономических методов управления кредитом, ориентированных на соблюдение экономических границ кредита. Это позволит предотвратить неоправданные кредитные вложения, обеспечить своевременный и полный возврат ссуд, снизить риск неплатежа. Вопрос о границах кредита довольно основательно разработан. Их не следует трактовать буквально как количественно точно определенную величину. В теоретическом плане главное заключается в выяснении факторов, формирующих

Служба дільничних інспеторів міліції

План 1. Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції……………….. 2 2. Організація служби дільничних інспекторів міліції. Основні завдання дільничних інспекторів міліції…………………………………………………………….. 4 3. Права дільничних інспекторів міліції…………………………………………………… 8 4. Організація роботи на дільниці…………………………………………………………. 11 5. Організація роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції………….. 14 Висновок……………………………………………………………………………………………… 19 Використані джерела……………………………………………………………………………. 20 1. Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції Необхідність посилення зв’язку міліції з

Поняття про форми організації навчання

Ефективність засвоєння знань учнями залежить не ли­ше від методів і прийомів навчання, а й від форм органі­зації навчальної роботи. Форма організації навчання – зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у встановленому по­рядку І в певному режимі. Головними особливостями організаційних форм нав­чання є: по-перше, певний зовнішній вияв функцій учи­теля й учнів відповідно до розпорядку (фронтальне прослуховування розповіді, пояснення,

Масаж при пошкодженні м язів

Тема: “Масаж при пошкодженні м’язів” План реферату: 1. Анатомо-фізіологічні особливості м’язів різних ділянок тіла. 2. Загальні покази і протипокази до масажу. 3. Методика масажу, включаючи окремі особливості методики. Пошкодження м’язів (мікротравми, розтяжки, надриви, розриви, забої) зустрічаються досить часто. Пошкодження може виникати при надмірному скороченні м’язів, при дуже сильній розтяжці м’язів в момент їхнього розслаблення. Крім того, до факторів, що викликають

Еволюція класичної політичної економії в першій половині ХІХ ст Завершення класичної традиції

Реферат На тему: ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ, ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ Класична школа політичної економії, започаткована Адамом Смітом і Давидом Рікардо, справила великий вплив на дальший роз­виток економічної науки та формування економічної політики. Уні­версальність та космополітичність теорії забезпечувала можливість її використання в будь-якій країні, але особливості економічного розвитку кожної з них сприяли тому, що класичні ідеї

Преса періоду культа особи

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ГУРТОК МОЛОДИХ ЖУРНАЛІСТІВ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: ПРЕСА ПЕРІОДУ КУЛЬТУ ОСОБИ Нова економічна політика допомогла суспільству вирішити проблеми у тому вигляді, у якому вони склалися після громадянської війни, та вибратися з розрухи. “Неп нагодував місто”, – писали газети того часу. Піднявся рівень добробуту й на селі, про це теж свідчать публікації того переломного року. Окружна газета “Кіровоградський пролетар” висвітлює у

Етичні філософські та психологічні основи діагностики

Реферат на тему: Етичні, філософські Та психологічні основи діагностики Етика діагностичного процесу Як відомо, процес діагностики включає: 1) оцінку симптомів; 2) встановлення попереднього діагнозу; 3) диференціальний діагноз; 4) встановлення клінічного діагнозу; 5) аналіз причинно-наслідкових зв’язків. Оцінка симптомів починається із з’ясування провідного (головного) симптому, який змушує людину звернутися по медичну допомогу. Цей симптом називають основною скаргою хворого. В ідеалі вона загострює

Страница 3 из 32112345678910...203040...Последняя »