Сечовидільна система Хвороби сечовиділення

Реферат на тему: Сечовидільна система. Хвороби сечовиділення. План 1. Що таке потреба виділити. Структури організму, що їх забезпечують. Взаємозв’язок видільних структур. 2. Речовини, що підлягають виділенню. 3. Етапи процесу виділення. В процесі обміну речовин утворюються продукти розпаду. Частина цих продуктів використовується організмом, інші видаляються з нього. Органи сечовидільної системи служать для виділення надлишку води із шкідливими речовинами з організму. До

Бриз-М

Разработка элементов учебно-тренировочных средств на основе интерактивных электронных технических руководств по подготовке Разгонного блока “Бриз-М” на технической позиции. Плакаты (13 шт.) весят 7,5 Мгб. Если есть желание – обращайтесь. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 6 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 9 1.1. CALS (Непрерывная информационная поддержка продукции на стадиях жизненного цикла) 9 1.1.1. Обзор CALS-стандартов 15 1.1.2. Интерактивные электронные технические руководства –

Великі фальсифікації християнства

Доповідь Християнська церква завжди говорила про свою догму як про цілісну, таку, що йде від Бога; Святе Письмо, або Біблію, вона також проголошує дарованим людству Богом. Тим часом історичні факти свідчать про те, що релігійна догма, з якої протягом багатьох століть формувалося християнство, була піддана численним змінам і оформилася навіть у своєму початковому вигляді за кілька століть після подій, описаних

Особливості еволюції і змісту конституцій

В історії конституціоналізму можна виділити три періоди. Перший – кінець XVIII – початок XX ст. Конституції, прийняті в цей період, назива­ють старими, більшість з них вже не діє. Чинними залишаються конституції США (1787 p.), Норвегії (1814 p.), Нідерландів (1815 p.), Бельгії (1831 p.), Люксембургу (1868 p.), Швейцарії (1874 p.), Австралії (1900 р.) та деякі інші. Другий період припадає на роки

Космическая гонка между СССР и США

Российский государственный торгово-экономический университет Факультет ФМЭиТ Курс 1 Группа 13 МЭ ЭССЕ По дисциплине “США: история, политика, экономика” на тему: Космическая гонка между СССР и США Работу выполнила студентка Грешнова Екатерина Игорьевна Научный руководитель: профессор Доброхотов Л. Н. Москва 2011 “Чем больше человек покоряет космос, тем больше становится его рабом” Неизвестный. Космическая гонка – это гонка вооружений между двумя сверхдержавами

Основи створення і концепція функціонування ІС державних і комерційних структур

Тема 1: Основи створення і концепція функціонування ІС державних і комерційних структур (ІСДКС) 1. Стадії та етапи розвитку систем автоматизованої обробки даних. 2. Організаційно-методичні основи побудови ІСДКС. 3. Розвиток комунікацій для збору і передачі інформації (І). 4. Принципи організації ІС в державних структурах. 1. Стадії та етапи розвитку систем автоматизованої обробки даних. Три стадії:ПЕРША – до 1965р. характеризується локальним вирішенням

Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці Контрактна система оплати праці

Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці. Планування фонду оплати праці на підприємстві. Система участі в прибутках. Участь у прибутках (доходах) або стимулювання персоналу через прибутки полягає у розподіленні певної їх частини між працівниками підприємства. Таке розподілення може бути терміновим (наприклад, щомісячні виплати), а також може приймати форму грошових виплат або виступати у формі розповсюдження між

Бій у Катеринославі 2

Реферат З Історії Збройних сил України На тему : “Бій у Катеринославі”(1917р.) Студента 33-ю взводу Бонюка Олексія Петровича Київ 1996 Наприкінці грудня 1917 року в Україні склалась вкрай напружена політична ситуація. Тривала ворожнеча в керівництві Центральної Ради, а Центральна Рада та Раднарком в свою чергу конфліктували між собою. Раднарком не міг дійти згоди із більшовиками Харкова, а харківські більшовики не

Все про наркотичні речовини та наркоманію

Пошукова робота з медицини Все про наркотичні речовини та наркоманію. План 1. Що таке наркотичні речовини? 2. Головна ознака наркотичних речовин, та основні групи наркотичних засобів. 3. Класифікування наркотичних речовин. 4. Групи і види наркотиків. 5. Чим приваблює вживання наркотиків? 6. Дія наркотичних речовин на людський організм і психіку. 7. Ранні ознаки вживання наркотичних речовин. 8. Вживання підлітками наркотичних речовин.

Учитель фізичної культури як дослідник

Особливе місце в роботі вчителя фізичної культури займає дослідницька діяльність. Адже цілеспрямований педагогічний вплив на організм і особис­тість учня загалом можливий лише за умови вивчення його потенційних можливостей. Тому ефективна праця спортивного педагога вимагає: – дослідження фізичного розвитку, фізичної підготовленості і функ­ціонального стану школярів; – вивчення класу, групи учнів; – спостереження й аналізу уроків; – підбору адекватних засобів і методів