Сучасні технології прямого маркетингу

Реферат на тему: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ Економічно розвинуті країни постійно вдосконалюють методи прямого маркетингу як одного з найефективніших засобів про­дажу товарів. Найсучаснішими формами прямого маркетингу фа­хівці вважають телевізійний маркетинг прямого відгуку та ін­терактивний маркетинг. Телевізійний маркетинг прямого відгуку – це варіант масового, маркетингу товарів та послуг, але з елементом зворотного зв’язку. Обов’язковою умовою такої форми продажу є наявність в

Вивальди Антонио

ВИВАЛЬДИ, АНТОНИО (Vivaldi, Antonio) (1678-1741) Итальянский композитор и скрипач; широкой известностью пользуются его виртуозные и мелодичные концерты. Родился в Венеции 4 марта 1678. Первым учителем Вивальди был его отец, скрипач собора св. Марка. В 1703 Вивальди принял сан священника, с 1704 по 1740 был директором музыки в Оспедале делла Пьета в Венеции – доме призрения сирот, который славился как лучшая

Природні стихії та їх екологічні наслідки

Київський національний торговельно – економічний університет Коломийський економіко -правовий коледж На тему : “Природні стихії та їх екологічні наслідки” Коломия – 2001р. Аналіз історичного розвитку людства переконливо свідчить, що причиною багатьох будівель та загибелі людей була стихія. Землетруси й повені, посуха й пожежі, як чимало й інших несприятливих явищ природи, діяли на людину в минулому в значно більшій мірі, ніж

Досвід стабілізаційних стратегій у нестабільних економічних системах і його значення для України

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: ДОСВІД СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У НЕСТАБІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ Отже, аналіз досвіду реалізації економічної стратегії в країнах з Різними суспільно-економічними системами дозволив виділити певні Успіхи та невдачі в економічній політиці держави. Це дає можливість Визначити ряд концептуальних аспектів державної стратегії у Нестабільних ринкових економічних системах, що докорінним чином Відрізняють цю стратегію від тієї, що

Хеліцероносні Основні представники павукоподібних

Реферат З зоології 1. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних (спорідни, павуки, кліщі). 2. Особливості організації повуковидних первинно наземних тварин. 3. Повуковидні. Органи зору, нервова і кровоносна система. Метафридіальні органи виділення та мальнігієві судини. Цей клас об’єднує близько 70 тис. видів (в Україні – понад 4 тис.), які поширені пере­важно на суходолі, але є серед них і представники прісноводної та морської фауни.

Закриті пошкодження черепа

До закритої черепномозкової травми належить пошкодження без порушення цілості покриву голови та перелому кісток черепа. Механічні пошкодження мозку можуть проявлятися його струсом, забиттям, стисканням у різному їх поєднанні. Ушкодження голови при травмі – найчастіша причина смерті. Патогенез черепномозкової травми полягає не лише в безпосередньому по­шкодженні мозку травмівним агентом. Значення має також механічна дефор­мація мозку із забиттям останнього об кісткові виступи

Оберна широколиста обліпиха крушиноподібна овес посівний

Реферат на тему: ОБЕРНА ШИРОКОЛИСТА, ОБЛІПИХА КРУШИНОПОДІБНА, ОВЕС ПОСІВНИЙ ОБЕРНА ШИРОКОЛИСТА (смiлка широколиста) Oberna behen Багаторiчна трав’яниста сизувато-зелена гола рослина родини гвоздикових. Стебло прямостояче, вгорi розгалужене, до 80 см заввишки. Листки цiлiснi, супротивнi, цiлокраї, ланцетнi, загостренi. Квiтки правильнi, рiзнорiднi, зiбранi напiвзонтиком; вiночок з 5 бiлих, угорi – глибокодвороздiльних пелюсток; чашечка здута, з 20-ма жилками. Цвiте у червнi – вереснi. Плід

Догляд за хворими туберкульозом

Курси підвищення Кваліфікації медсестер Терапевтичних дільниць При Коломийській ЦРЛ Р е ф е р а т Слухач циклу Гордій М. М. Коломия 2001р. Догляд за хворими туберкульозом. Хворий туберкульозом потребує особливої уваги. Туберкульоз – не тільки місцеве, а і загальне захворювання організму. Це дія токсинів туберкульозних мікобактерій на нервову систему. Медсестра повинна з особливим терпінням підходити до хворих, терпеливо їх

В І Вернадський і сучасна екологія

Назва реферату : В. І. Вернадський і сучасна екологія Розділ : Екологія В. І. Вернадський і сучасна екологія “Нові науки, котрі постійно створюються навколо нас, створюються за своїми власними законами. Ці закони не перебувають у жодному зв’язку ні з нашою волею, ні з нашою логікою. Навпаки, коли ми вдивляємося у процес зародження якоїсь нової науки, ми бачимо, що цей процес

Економічне районування та територіальна структура н г України

Коломийський інститут Прикарпатського університету ім. Стефаника Економічний факультет Курсова робота На тему: ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА Виконав: Студент гр. Б-13 Іванюк Семен Коломия 2001 Зміст 1. Сутність економічного району та об’єктивний харак­тер його формування. 2. Основні районоутворюючі фактори. 3. Принципи і критерії виділення великих економічних ра­йонів. 4. Ієрархія економічних районів, їх основні типи. 5. Мережа економічних районів