Реклама засобів масової інформації ефективність і мінуси

Реферат на тему: “Реклама засобів масової інформації: ефективність і мінуси” Відоме співвідношення: що ощадливіші громадяни, то багатша держава. Те, що Україна потроху починає багатіти, видно на прикладі рекламного ринку, де на тлі загального зростання рекламних бюджетів самі рекламодавці та рекламні агентства вже вимагають підтвердження достовірності рейтингів телеканалів та інших ЗМІ, згідно з якими рекламоносії заправляють ціни на рекламу. Ощадливість рекламодавців

Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування

Міністерство науки та освіти України Чернівецький Національний Університет ім. Юрія Федьковича Кафедра французької мови та літератури Курсова робота Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування( учнів старших класів) Студентки 3- курсу(заочної форми навчання) Французького відділення Факультету іноземних мов Кавацюк О. В. Науковий керівник: Руснак Д. А. Чернівці 2005 Зміст Вступ…………………………………………………………………………………3 1. Обгрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови

Створення двохвимірних таблиць

РЕФЕРАТ На тему: “Створення двохвимірних таблиць” (на прикладі Access та Word) Створення двохвимірних таблиць в Access Кожну інформаційну область за своєю структурою можна віднести до деякого типу. Найпоширені типи – ієрархічні, мережні, реляційні. Якщо дані уявити у графічному вигляді як пов¢язані між собою двовимірні таблиці, то одержану сукупність даних можна назвати реляційною (від англійського слова relation – відношення). Відповідно з

Поняття функції та система інвестиційного права

Поняття, функції та система інвестиційного права Загальна теорія права предметом правового регулювання вважає однорідні суспільно-необхідні відносини, що вини­кають у різних сферах суспільного життя. Методом правово­го регулювання таких відносин є особливий спосіб впливу норм права на однорідні суспільні відносини. Предметом інвестиційного права є суспільні відноси­ни, що виникають у процесі інвестиційної діяльності, відносини з приводу дій громадян, юридичних осіб і дер­жави щодо

Білети та відповіді на них за 2002 рік 3

Б.1.1. Україна в Першій світовій війні. Воєнні дії на території України. Україна стала ареною жорстокого військового протистояння початку XX століття – Першої світової війни. Обидва ворогуючих блоки – Троїстий союз та Антанта – претендували на її територію, багатий людський потенціал та матеріальні ресурси. Обидві конфліктуючі сторони намагалися залучити український національний рух на свій бік, проте активніше діяли українці Західної України.

Фіксальна політика держави

Тема. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. (Бюджетно-податкова політика). План. 1. Цілі та засоби економічної політики. 2. Фіскальна політика. Мультиплікатори фіскальної полі- тики. 3. Автоматичні стабілізатори та дискреційна стабіліза- ційна політика. 4. Державний бюджет та бюджетне обмеження. 5. Фіскальні дефіцити. 6. Державний борг. 7. Формування системи державного регулювання економіки України. 1. Цілі та засоби економічної політики. Цілі економічної політики можуть узгоджуватися демок- Ратично,

Історія хвороби травма

Історія хвороби Травма 1. Прізвище, ім’я, по батькові – Повар Людмила Іванівна. 2. Вік – 38 років 3. Стать – жіноча. 4. Адреса – м. Кривий Ріг, вул. Погребняка, 10/101 5. Місце праці, фах. посада – швейна фабрика, кравець. 6. Діагноз клінічний : двосторонній диспластичний коксартроз, ендопротез правого тазостегнового суглоба, контрактура в колінному і тазостегновому суглобі. Супутнє захворювання – хронічний

Грошова маса 2

Міністерство освіти і науки України Луцький державний технічний університет РЕФЕРАТ На тему: ГРОШОВА МАСА Підготував: студент групи МО-12 Ткачук Михайло Перевірив: Барський Ю. М. Луцьк 2002 Грошовий оборот забезпечується певною масою грошей, величина якої є важливою характеристикою стану грошового обороту та ринкової кон’юнктури в цілому. Зміна грошової маси безпосередньо впливає на інтенсивність обороту грошей, на формування платоспроможного попиту, на кон’юнктуру

Курортполіс Трускавець

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім. І. Франка Звіт по проходженню краєзнавчої практики на тему: Виконала: студентка географічного факультету групи ГРТ-11 Бурак Юлія Перевірила: ас. Бордун О. Ю. Львів – 2004 План звіту: 1. Трускавець, як населений пункт. 2. Історія розвитку курорту. 3. Фізико-географічні умови Трускавця. 4. Типи мінеральних вод курорту та їх бальнеологічна характеристика. 5. Профіль

Энциклопедия для детей. Всемирная история 1996г. 15

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИНДИЯ Когда стемнело и на небе зажглись звезды, не находивший себе места Бханугупта поднялся на крышу дворца. Охваченный прокаленным за день воздухом, он подумал о прохладе дворца, где в каждой комнате бил маленький благоуханный фонтан, а стены охлаждались при помощи специ­альных приспособлений. При свете луны с крыши просматривались обсерватория, склады, арсенал, помещения для стражи, сторожевые башни, ко­нюшни, стойла для