Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості

Реферат На тему: “Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості” Психічний розвиток людини проходить ряд періодів, послідовна зміна яких нео­боротна й передбачувана. Кожен період (вік) – своєрідний ступінь психічного розвитку з притаманними йому відносно стійкими якісними особливостями. Відомо, що вікові психологічні особливості зумовлені конкретно-історични­ми умовами розвитку, спадковістю, певною мірою – характером виховання, особливостями діяльності та стосунків з іншими людьми,

Психічний розвиток підлітка під час навчання

Реферат з психології Психічний розвиток підлітка під час навчання Психічний розвиток з самого по­чатку опосередкований, організований і спрямований вихован­ням і навчанням. Починаючи з 20-х років нашого століття значний внесок у розробку цієї теорії зробили такі вчені, як П. П. Блонський, Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, В. В. Давидов, О. В. Запорожець, Г. С. Костюк, О. М. Ле­онтьев, О. Р.

Меркурий – мир жара и холода

. Эта планета находиться ближе всего к солнцу. Свою короткую орбиту Меркурий обегает за 88 дней. Значит год на нем короче наших трех месяцев. Меркурий – яркое светило, но увидеть его на небе не так просто. Дело в том, что, находясь вблизи Солнца, Меркурий всегда виден для нас недалеко от солнечного диска, отходя от него то влево (к востоку), то

Уявлення про канцерогенез

План 1. Властивості пухлин. 2. Етіологія пухлин. 3. Патогенез. 4. Взаємозв’язок між пухлиною і організмом. 5. Відмінності доброякісних і злоякісних новоутворів. Уявлення про канцерогенез В структурі захворюваності і смертності населення світу злоякісні пухлини посідають друге місце після патології серцево-судинної системи. Помітна тенденція до росту анкопатології. Пухлина – це типовий патологічний процес у вигляді розростання тканини, яке характеризується безмежністю і нерегулярністю

Історія науки наукові подвиги дослідників

Реферат з біології На тему: “Історія науки – наукові подвиги дослідників” Перед тим, як говорити про зародження і становлення біології як науки, необхідно сформулювати ознаки, що відрізняють науку від будь-якої сукупності знань, яка відносяться до, оточу-ючого людину, реального світу. Цими ознаками можна вважати: 1.Існування особливого роду діяльності – одержання нових знань та існування певної категорії людей, які нею займаються. 2.Научна

Формула Н ютона Лейбінца

Міністерство освіти України Коломийське В П У-17 Реферат На тему: Формула Ньютона – Лейбніца. Учня групи № 15 Лінькова А. М. Коломия 2002р. Безпосередньо за означенням інтеграли легко обчислювати лише для най – простіших функцій, таких, як y = k x, y = x ² Для інших функцій, наприклад тригонометричних, оьчислення границь сум ускладнюється. Виникає запитання: чи не можна обчислювати

Преса країнської діаспори у міжвоєнний період

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ГУРТОК МОЛОДИХ ЖУРНАЛІСТІВ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: ПРЕСА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Ми включаємо в історію української преси україномовну періодику діаспори, тобто газети й журнали що систематично подавали новини, коментарі тощо про Україну и про життя українців як за кордоном, так і в Галичині, і у Великій Україні. Єдино, що вона виходила не тут, ми поступаємось географією на користь

Побудова гіпотези та стан її розвитку Роль гіпотези у пізнанні

КОЛОМИЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРАВА І БІЗНЕСУ “ПОБУДОВА ГІПОТЕЗИ ТА СТАН ЇЇ РОЗВИТКУ. РОЛЬ ГІПОТЕЗИ У ПІЗНАННІ”. Підготувала студентка Групи Ю-23 Сернецька Галина КОЛОМИЯ”99 Побудова версій в судовому слідстві, як і любої гіпотези, складається з двох етапів. Перший етап – аналіз окремих фактів і відносин між ними; другий етап – синтез фактів. Аналіз фактів. В процесі побудови версій, щоб вияснити характер злочину

Органи травлення Тонка кишка Травлення в тонкій кишці

Реферат з анатомії По темі: “Органи травлення. Тонка кишка. Травлення в тонкій кишці”. Знання морфології і функцій органів травлення, зокрема тонкої кишки, як до клінічних дисциплін (фармакології, патологічної анатомії, фізіології) так і для клінічних дисциплін, які будуть вивчатися студентами на наступних курсах навчання (хірургічні захворювання, хвороби, дитячі хвороби, інфекційні, внутрішні хвороби з доглядом за хворими). Хвороби органів травлення займають особливе

Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

Назва реферату : Природоохоронна діяльність у Вінницькій області Розділ : Екологія Природоохоронна діяльність у Вінницькій області ЗМІСТ 1. Екологічна ситуація у Вінницькій області 3 2. Антропогенний вплив на природне середовище 6 2.1. Атмосферне повітря 6 2.2. Водні ресурси 7 2.2.1. Загальна характеристика 7 2.2.2. Характеристика стану поверхневих водойм області 10 2.2.3. Створи річки Південний Буг. 12 2.2.4. Створи річки Дністер.

Страница 4 из 32112345678910...203040...Последняя »