Перша медична допомога в надзвичайних ситуаціях

Державна митна служба України Академія митної служби України Реферат. ” ПЕРША ДОМЕ ДИЧНАДОПОМОГА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ: ПРИ ОПІКАХ, ОБМОРОЖЕННІ, УДУШЕННІ” Виконав: курсант гр. Т98-2 Гришенцев Д. В. Перевірив: Шаповалів А. В. М. Дніпропетровськ 2001 План. Перша допомога в екстремальних умовах. Послідовність дій при наданні першої допомоги. Перша допомога в екстремальних умовах Опіки ТЕРМІЧНИЙ ОПІК СОНЯЧНИЙ ОПІК ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІК Обмороження

Установка для механизированной наплавки кольцевого шва со слежением за вылетом электрода

Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Уральский Государственный Технический Университет – УПИ имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина Кафедра ЛП и УТ Курсовая работа по дисциплине: Механизация и автоматизация сварочного производства. Задание № 8 Установка для механизированной наплавки кольцевого шва со слежением за вылетом электрода. Преподаватель: Толстых Л. Г. Студент: Любимов Е. С. Группа: Мт-45064 Екатеринбург 2009 Содержание 1.

Правовий захист працівників податкової служби

Правове регулювання безпеки особового складу розроблено досить широко і дозволяє забезпечити надійний правовий захист життя, здоров’я, майнових і особистих інтересів працівника податкової служ­би та його близьких, якщо цими нормами законодавства керуватись юридичне грамотно і вміло. Правовий захист працівників податкової служби неможливий без законодавчої правової бази, нормативних актів, реалізації орга­нізаційно-профілактичних заходів та засобів, програм, планів, наказів та інших управлінських рішень. Заходи

Графічні методи зображення статистичних даних

Тема: Графічні методи зображення статистичних даних. План 1. Поняття про статистичні графіки і правила їх побудови. 2. Види графіків: А) лінійні графіки; Б) стовпчикові діаграми; В) секторні діаграми; Г) графіки виконання плану; Д) фігурні діаграми; Е) знаки Варзара; Є) картограми і картодіаграми. 1. Графічний метод – це метод умовних зображень статистичних даних за допомогою фігур, ліній, крапок і різноманітних символічних

ЗАКОН УКРАЇНИ Про боротьбу з корупцією

ЗАКОН УКРАЇНИ Про боротьбу з корупцією Закон введено в дію з дня опублікування – 16 листопада 1995 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 5 жовтня 1995 року N 357/95-ВР) Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 квітня 1997 року N 171/97-ВР, від 5 лютого 1998 року N 85/98-ВР, від 2 березня 1999 року N 460-XIV, від

Політичні партії та суспільні організації і рухи

Реферат на тему: ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА СУСПІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І РУХИ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Політичні партії та громадські організації і рухи є складовою частиною політичної системи суспільства. На сучасному етапі в тому чи іншому вигляді вони існують у всіх країнах світу. Через партії та суспільно-політичні організації і рухи відбувається участь народу в управлінні суспільними справами. Мета лекції – проаналізувати специфіку партій ісуспільнополітичних

СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

РЕФЕРАТ СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ Єгипет – стародавня рабовласницка держава, що за короткий час досягла такого рівня розвитку, якого не мала жодна держава того часу. Єгипет розташувався на пн. Сході Африки. Виникла ця держава в період палеоліту. Наявність родючих грунтів, будівельних матеріалів сприяла розвиткові землеробства, будівництва а також ремесел та торгівлі, що допомагало збагачувати державу та розвивати науки. Уявіть собі державу, яка

Аналіз і узагальнення отриманих результатів

Згідно літературних даних проблема інфекційних захворювань жіночих статевих органів, НВ та ІПіН і сьогодні залишається однією з найбільш важливих у сучасному акушерстві та виходить на одне з перших місць [2, 3, 6, 9, 20, 68, 74, 114, 138, 149, 168, 194, 195, 229]. За останні роки спостерігається різке зростання захворюваності жінок різними інфекційними процесами геніталій та ІПіН, а частота НВ

Збутова політика фармацевтичної фірми

Реферат з маркетингу Збутова політика фармацевтичної фірми Збутова політика являє собою діяльність фармацевтичної фірми, спрямовану на планування, реалізацію й контроль руху лікарських засобів для задоволення попиту споживачів і отримання прибутку для себе. Збутова діяльність характеризується єдністю трьох складових: 1. організаційно-технологічної складової, яка характеризує обмін лікарських засобів і виробів медичного призначення на політичні засоби; 2. економічної складової, яка зумовлює зміну форм

Ірак 2

Ірак Географічне положення та природні умови Іраку Держава в Південно-Західній Азії. На півночі граничить з Туреччиною, на сході – з Іраном, на півдні – із Саудівською Аравією і Кувейтом, на заході – з Йорданією і Сирією. На півдні країна омивається Перською затокою. Площа Іраку 434924 км2. Північний регіон Іраку – Аль-Джазра – займає Вірменське нагір’я, висота якого досягає 2135 м