Перша допомога у випадку пошкодження м яких тканин

Тема: Перша допомога у випадку пошкодження м’яких тканин. Перша допомога у випадку пошкодження м’яких тканин за умови відсутності в цьому місці перелому чи вивиху, – холод на місце удару (рушник, змочений холодною водою, пузир з льодом чи снігом) та туга пов’язка на місце крововиливу і спокій ушкодженій частині тіла. Удари легенів супроводжуються відхаркуванням яскраво-червоною спіненою кров’ю. При цьому дихання утруднене.

Держава – базовий інститут політичної системи суспільства

Тема. Держава – базовий інститут політичної Системи суспільства Перш за все, слід звернути увагу на те, що питання походження держави є дискусійним. В різних теоріях висловлюються різні причини виникнення держави (божественна сила, сила розуму, психіка людини, біологічні фактори, соціально-економічні, військово-політичні, інші фактори). Формування держави – тривалий процес, результат ускладнення соціально-економічного життя, інструмент загального задоволення інтересів суспільства, груп, окремих особистостей. Термін

Використання технічних задач на заняттях з трудового навчання

Реферат з педагогіки ТЕМА: ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Методика розв’язування технічних задач залежить насампе­ред від типу задач, їх змісту, дидактичного призначення, рівня підготовки учнів та інших факторів. У посібнику вміщено задачі різних типів, основні з них: 1. Графічні задачі: А) на читання зображення; Б) на складання зображення; 2. Конструкторські задачі: А) на розробку конструкції; Б) на

Звіти у Access

Реферат з інформатики Звіти у Access 1. Призначення звітів Кінцевим продуктом більшості СКБД є звіт. В Access звіт являє собою спеціальний тип неперервних форм, що призначені для роздруковування. Для створення звіту, який можна роздрукувати і розподілити між користувачами, Access комбінує дані в таблицях, запитах і навіть у формах. Роздрукована версія форми може слугувати звітом. Наведемо нижче головні відмінності між звітами

Селекція 2

СЕЛЕКЦІЯ План 1. Що таке селекція? 2..Селекція в рослинництві. 3. Селекція у тваринництві. 4. Селекція мікроорганізмів. ЩО ТАКЕ СЕЛЕКЦІЯ? Селекція займається створенням сортів і гібридів сіль­ськогосподарських рослин, порід тварин, штамів мікроорганіз­мів і вивчає методи всього вище перерахованого. Селекцією також називають галузь сільськогосподарського виробниц­тва, що займається виведенням порід тварин, сортів і гібридів різних культур. За допомогою селекції розробляються способи впливу на

Економічне становище Росії

Економічний ліцей №1 Реферат на тему: Міжнародне становище Росії ВИКОНАВ: учень 10-а класу КУПРІЄВИЧ ДМИТРО МИКОЛАЇВ 2001 ЧОРНА ДІРА Розпад наприкінці 1991 р. територіально найбільшої у світі держави створив “чорну діру” в самому центрі Євразії. Країна, що перебувала в осередді геополітики, неначе раптово зникла з карти світу. Для Америки ця нова і поки шо загадкова геополітична ситуація становить неабияку проблему.

Папоротеподібні Загальна характеристика 2

Назва реферату : Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика Розділ : Біологія Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика Це один з відділів вищих спорових рослин. Поширені по всій земній кулі, починаючи з пустель і закінчуючи болотами, багато видів – мешканці прісних водойм. Сучасні папороті в основному представлені трав’янистими рослинами. Дерево видні папороті зустрічаються в тропічних лісах, утворюючи нерідко папоротеві джунглі. Це дерева до 25

Паблік рилейшнз маркетинг комунікації

Реферат на тему: ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ, МАРКЕТИНГ, КОМУНІКАЦІЇ Підприємства та організації (далі – підприємства) навіть еко­номічно розвинутих країн основними напрямками встановлення контактів з покупцями ще й досі вважають опрацювання реклам­ного звернення. Однак багато які з них уже зараз мають менеджерів або навіть окремі служби паблік рилейшнз. Так само як реклама пройшла шлях від простого викрикування зазивалами повідомлень про товари, так і

Книга Основы Perl для БиоИнформатиков

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра иностранных языков Beginning Perl for Bioinformatics James Tisdall Publisher: O’Reilly First Edition October 2001 ISBN: 0-596-00080-4, 384 pages Перевод выполнила: Аспирантка кафедры ИК Габидинова А. Р. Научный руководитель: Д. т.н., профессор Шарифуллин В. Н. Проверил: Доцент кафедры ИЯ Молюков И. М. КАЗАНЬ 2007 Глава 4. Цепочки и строки Изучая эту главу Вы сможете начать писать

Походження птахів

РЕФЕРАТ На тему: “Походження птахів” Походження птахів. Усі особливості птахів, що відрізняють їх від плазунів, мають переважно характер, пристосувальний до польоту. Тому цілком природно вважати, що птахи виникли від плазунів. Походять птахи від стародавніх плазунів, задні кінцівки яких були побудовані так само, як і у птахів. “Перехідні” форми – археоптерикс (археорніс) – у вигляді викопних решток (відбитків) виявлені у верхньоюрських