Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний технічний університет Кафедра обліку та аудиту 063 – 296 Бухгалтерська звітність на підприємствах Недержавної форми власності Рекомендовано методичною комісією економічного факультету як конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” заочної форми навчання Рівне – 2001 Конспект лекцій з дисципліни “Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної формивласності” для студентів V курсу денної та

Економічні концепції соціал – демократії Ревізіонізм

Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ. Ревізіонізм Соціал-демократичний рух в економічному та політичному відношенні є нині досить впливовою силою, яка значною мірою визна­чає напрями сучасного розвитку різних держав світу. Історія його формування тісно зв’язана з еволюцією суспільства, хоч соціалісти­чні доктрини, як невід’ємний елемент і вираз мрії людства про щас­ливе, справедливе майбутнє існували і розвивались відносно неза­лежно від розвитку та трансформації

Дихальна система

Вступление Ки­сло­род на­хо­дит­ся в ок­ру­жаю­щем нас воз­ду­хе. Он мо­жет про­ник­нуть сквозь ко­жу, но лишь в не­боль­ших ко­ли­че­ст­вах, со­вер­шен­но не­дос­та­точ­ных для под­дер­жа­ния жиз­ни. Существует легенда об итальянских детях, которых для участия в религиозной процессии покрасили золотой краской; история дальше повествует, что все они умерли от удушья, потому что “кожа не могла дышать”. На основании научных данных смерть от удушья здесь совершенно

Порівняльний аналіз демократичного та тоталітарного режиму

Коломийський коледж комп’ютерних наук Р Е Ф Е Р А Т Порівняльний аналіз демократичного та тоталітарного режиму. Виконала Студентка групи КД – 21 Дмитренко М. В. Перевірив: Самокишин Т. І. План. 1. Політичний режим: типологія та основні характеристики. 2. Характерні ознаки тоталітарного політичного режиму. 3. Демократія, як спосіб функціонування політичної системи. 1. Політичний режим: типологія та основні характеристики. Політичний режим

Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами

Реферат на тему: ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ШВИДКОСТІ РУХУ НЕБЕСНИХ ТІЛ ЗА ЇХНІМИ СПЕКТРАМИ 1. Обсерваторії. Астрономічні дослідження проводять у нау­кових інститутах, університетах і обсерваторіях. Пулковська обсерваторія під Ленінградом (мал. 36) існує з 1839 р. і просла­вилася складанням найточніших зоряних каталогів, її в минулому столітті називали астрономічною столицею світу. У процесі бурхли­вого розвитку науки в нашій країні було побудовано багато

Право власності на природні ресурси

Реферат на тему: “Право власності На природні ресурси” Визнаними різновидами права природоко­ристування є: право землекористування, право водо­користування, право лісокористування, право корис­туватися надрами, право користуватися тваринним світом, право користування природно-заповідним фондом і т. ін” Право природокористування – процес раціо­нального використання людиною природних ресур­сів для задоволення різних потреб та інтересів. Найважливішими принципами природокористу­вання є його цільовий характер, плановість і трива­лість, ліцензування, врахування

Здоров я людини здоров я нації

Міністерство освіти і науки України Уманський державний педагогічний університет Імені Павла Тичини Кафедра біології Та методики її викладання Природничий факультет Здоров’я людини – здоров’я нації РЕФЕРАТ Виконав: Студент І-групи ІІІ-курсу Крутченко С. В. Перевірив: Викладач: Андрієнко О. Д. Умань 2005 Зміст Вступ. 1. Яку воду ми п’ємо? 2. Смертельна загроза з грунту. Висновки. Література. Вступ За стародавньою східною філософією, існує

Аспекти діяльності міського дитячого кардіоревматологічного центру

Аспекти діяльності міського дитячого Кардіоревматологічного центру. Сучасна кардіоревматологія об’єднує велику групу захворювань і залишається однією з найскадніших галузей педіатричної науки і практики. Хвороби її займають провідне місце у патології дитячого віку та утримують домінуючі позиції серед причин інвалідності та смертності дітей. Проблеми сучасної дитячої кардіоревматології потребують вирішення, оскільки від цього залежить життя та здоров’я значної частини дитячого населення. За останні

Драматична медицина Дослідження чуми

Пошукова робота З інфекційних захворювань Тема: “Драматична медицина. Дослідження чуми”. Ні одна хвороба не вписала в історію епідемії так багато трагічних картин, як це зробила чума, яка своїм масовим не тільки знищила велику частину населення міст і сіл, але й призвела до занепаду культури Європи. Хроніка чуми, без сумніву, одна із самих похмурих книг в історії людської культури. Але на

Електрорефлексопунктура при лікуванні діарей у телят

Міністерство аграрної політики України. Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького Факультет ветеринарної дисципліни. Кафедра Клінічної діагностики Сольга Ірина Борисівна Електрорефлексопунктура при лікуванні діарей у телят Дипломна робота На присвоєння кваліфікації Лікаря ветеринарної медицини Науковий керівник: В/о зав. кафедри клінічної Діагностики, доцент Гайдук Б. С. Консультанти Доцент кафедри епізоотології Лемківський Д. М. Завідувач кафедри МЕТ І охорони праці

Страница 5 из 32112345678910...203040...Последняя »