Мовне забезпечення САПР

Тема : Мовне (лінгвістичне) забезпечення САПР. 1. Призначення, структура та вимоги до мовного забезпечення. 2. Мовне проектування. 3. Мови програмування. 1. Мови забезпечення САПР включають в себе мови проектування та мови програмування і охоплює терміни, визначення, правила формалізації звичайної мов, методи стиснення та розширення. До мовного забезпечення ставлять такі вимоги: 1) ефективність мови; 2) повнота мови; 3) розширюваність мови; 4)

Державні та комунальні підпримства як юридичні особи

Київський університет імені Тараса Шевченка кафедра цивільного права Наукова робота На тему “Державні та комунальні підприємства як юридичні особи” Виконала: Студентка 1-ої групи 2-го курсу Денної форми навчання Лукач І. В Науковий керівник: Кандидат юридичних наук Майданик Р. А. Київ 2000р. План 1. Вступ. 2. Загальні положення з приводу здійснення державними та комунальними підприємств своїх повноважень. 3. Проблемні питання в

Происхождение и развитие солнечной системы

Дальневосточный государственный университет Институт международного туризма и гостеприимства Факультет социально культурный сервис и туризм Груша Мария Владимировна ТЕМА : Происхождение и развитие солнечной системы РЕФЕРАТ Владивосток 2001 г. Содержание : космогонические ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 1. Небулярные гипотезы 3 – 6 2. 2. Гипотезы захвата 6 – 7 3. Другие гипотезы 7 – 8 ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 1. Происхождение колец

Хронічна неспецифічна інфекція

Хронічна неспецифічна інфекція, як і гостра, є сутністю не нозологічною, а клінічною. Між гострою (гнійною та гнильною) і хронічною неспецифічною інфекцією нема чіткої різниці. Голов­ними критеріями, які кладуться в ос­нову цього розмежування, є менші прояви запального процесу та тривалі­ший перебіг хронічного інфекційного захворювання чи інфекційного усклад­нення травми (рани, перелому та ін.) порівняно з гострими формами хірур­гічної неспецифічної інфекції. До хронічних

Клас Ссавці

Загальна характеристика. У сучасній фауні налічується 4-4,5 тис. видів ссавців, або звірів. Вони становлять вищий клас хребетних, органи яких, особливо кора переднього мозку, досягли на сучасному етапі їхнього розвитку найвищого диференціювання. Тіло ссавців вкрите шкірою з шерстю або волоссям. Шкіра багата на сальні й потові залози. У багатьох видів є й пахучі залози. Потові залози виділяють піт, завдяки чому здійснюється

Перцептивна сторона спілкування

ТЕМА. ПЕРЦЕПТИВНА СТОРОНА СПІЛКУВАННЯ. 1. Поняття соціально перцепції. Механізми взаєморозуміння. 2. Ефекти між особистісного сприймання. 3. Адекватність розуміння інших людей. 4. Атракція – як емоційна сторона міжособистісного сприймання. 1. Поняття соціальної перцепції. Механізми взаєморозуміння. Спілкування є не лише обміном інформацією і діяльністю, але і сприйманням, розумінням і оцінкою людьми один одного. Сприймання, розуміння і оцінку людьми один одного і відображає

Кредитна політика комерційного банку в сучасних умовах

Міністерство освіти і науки України Кіровоградський державний технічний університет Економічний факультет Кафедра ′′Фінансів та планування′′ Курсова робота На тему: ′′ Кредитна політика комерційного банку в сучасних умовах′′ Виконав : Студент 4-го курсу Групи ФК-97-2 Москаленко В. М. Перевірив : Файзієва Н. В. Оцінка: Кіровоград 2000 План. Вступ. Розділ 1. Кредитна політика банку, її основні елементи. 1.1 Економічна сутність кредитного механізму,

Прокопович Феофан церковний і громадський діяч письменник учений

Прокопович Феофан (1681-1736) церковний і громадський діяч, письменник, учений Феофан Прокопович (Єлеазар) народився у Києві 7 червня 1681 року в родині крамаря Церейського. Після смерті батька й матері його опікуном став дядько по матері Феофан Прокопович, намісник київського Братського Богоявленського монастиря, професор і ректор Києво-Могилянського колегіуму. Дядько віддав Єлеазара до початкової школи при монастирі. По закінченні її, Єлеазар стає студентом

Основи фінансової звітності

ПЛАН Основи фінансової звітності 1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови 2. Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення 3. Структура і зміст балансу 4. Структура і зміст Звіту про фінансові результати 5. Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів 6. Структура і зміст Звіту про власний капітал ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основні вимоги до фінансової

Безкінечно малі функції

Безкінченно малі функції Визначення 1. Функція f( x) називається безкінченно малою функцією (або просто безкінченно малою) в точці х=х0 (або при х – х0 ), якщо f( x)=0 .Аналогічно визначаються безкінечно малі функції при Так як межа нескінченно малої функції рівна нулю, то можна дати рівносильне визначення нескнченно малої функції. Функція f ( x ) називається нескінченно малою в точці

Страница 6 из 321« Первая...234567891011...203040...Последняя »