Розвиток екологічного змісту природничих предметів

(кінець XX – початок XXI століття) Філософські погляди, суспільні потреби та ціннісні орієнтири, відкриття у фізіології, психології та інших науках щодо можливос­тей та специфіки розумового розвитку людини, технічні досягнення людства та впровадження но­вих інформаційних технологій насамперед впли­вають на реформування освітньої системи держа­ви. У цих умовах однією з найгостріших проблем дидактики є розробка теорії змісту освіти (ЗО). Структура та функції ЗО

Функції ринку та форми їх реалізації 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВНЗ “ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ “УКРАЇНА” Хмельницький регіональний центр дистанційного навчання КУРСОВА РОБОТА З дисципліни: “Політична економіка” На тему: “Функції ринку та форми їх реалізації” ВИКОНАВЕЦЬ: Студент 1 курсу Новоушицького ЛЦДН Спеціальність “Фінанси” ________________ “_____”______________ 2005 р. Керівник: _______________ “_____”______________ 2005р. 2006 Зміст Вступ 1. Функції ринку та умови його формування 1.1. Основні функції

Теорія інфляційного Всесвіту

Реферат на тему: Теорія “інфляційного Всесвіту” У принципі, мабуть, можна побудувати скільки завгодно різних “сценаріїв” еволю­ції Всесвіту. Але претендувати на серйозне визнання можуть лише ті з них, які здатні встановити причинний зв’язок між минулим і теперішнім. Як відомо, у XX сторіччі було розроблено теорію гаря­чого Всесвіту, що розширюється, згідно з якою фор­мування його сучасної структури було наслідком роз­ширення початкової надщільної

Відродження втрачених святинь

Відродження втрачених святинь. Процес відродження української державності поставив на порядок денний проблему відтворення втрачених національних святинь. З усією гостротою ця проблема постала ще в радянській Україні в 1980-х роках у вигляді дилеми – як саме відбудовувати зруйнований 1941 року Успенський собор Києво-Печерської лаври. Тоді далі дискусій справа не пішла. Реальне відтворення втрачених визначних пам`яток у загальнодержавному масштабі було започатковано Указом

Судова система України Судова риторик

Курсова робота На тему: “Судова система України” 1. ПОНЯТТЯ І ОСНОВНІ ОЗНАКИ СУДОВОЇ ВЛАДИ 2. СУДОВА СИСТЕМА, її СТРУКТУРА 3. ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 4. СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 4.1 ВЕРХОВНИЙ СУД РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСНИЙ, КИЇВСЬКИЙ І СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКІ СУДИ ТА МІЖОБЛАСНИЙ СУД 4.2 ВІЙСЬКОВІ СУДИ 4.3 ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ 4.4 СУДДІ І НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ 4.5 СУДОВІ ВИКОНАВЦІ 5. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 1.

Стародавня Греція Рим Середньовіччя 16-17 століття розвиток акушерства

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Стародавня Греція, Рим, Середньовіччя, 16-17 століття – розвиток акушерства” Акушерство (від французького accoucher – народжувати) – найдавніша галузь медичної науки, присвячена ви­вченню фізіологічних і патологічних процесів, що відбуваються в організмі жінки у зв’язку з зачаттям, вагітністю, родами і післяродовим періодом, а та­кож профілактиці патологічних процесів. Акушерство – частина гіне­кології (gyne – жінка, logos – слово, вчення), тобто

АЦЭ – Разработка и расчет автогенератора на диоде ганна с перестройкой частоты

СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение 2 2. Техническое задание и исходные данные 3 3. Обзор литературных источников 4 I Междолинный переход электронов 4 II Дипольные домены и возможные режимы работы диодов Ганна 7 IIIРежим с обогащенным слоем 10 IV Мощность и КПД диодов Ганна 12 4. Выбор структуры автогенератора и типа диода 13 5. РАСЧЕТ АВТОГЕНЕРАТОРА И РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ 14 I Расчет

Оновлення змісту навчання і виховання в умовах особистісно орієнтованого навчання

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Змінився час, змінюються і вимоги до людини, її освіченості. Даючи базові знання учням в школі, треба навчити дітей вчитися упродовж життя, використовувати здобуті знання у практичному житті. Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити, пропонувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Тому орієнтиром змісту освіти є

Форми у базах даних

Реферат з інформатики Формиу базах даних. Звичайно розроблювач бази даних створює структуру таблиць і запитів, але заповненням таблиць інформацією він не займається. Для цього є спеціальні кадри (звичайно малокваліфіковані), що виконують функції складачів. Для спрощення їхньої праці розроблювач бази може підготувати спеціальні об’єкти – форми. Форма являє собою деякий електронний бланк, у якому є поля для введення даних. Складач вводить

Навіщо і де потрібно дослідження ринку

Методичні рекомендації НАВІЩО І ДЕ ПОТРІБНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НАВІЩО І ДЕ ПОТРІБНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НЕОБХІДНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ Дослідження ринку – це знаряддя. Як будь-яке інше знаряддя, воно допомагає краще виконувати роботу. В підприємницькій діяльності їх мета – допомагати приймати найкращі рішення. Нерідко здійснення підприємницького задуму без маркетингових досліджень буває успішним. У таких випадках керуються інтуїцією, внутрішнім голосом чи просто розраховують на