Серце та його топографія Будова та значення

РЕФЕРАТ На тему: “СЕРЦЕ ТА ЙОГО ТОПОГРАФІЯ. БУДОВА ТА ЗНАЧЕННЯ” Серце, вміщене в осердя розташоване в передньому середостінні безпосередньо на діафрагмі так, що 3/5 його лежить ліворуч, а 2/5 праворуч від передньої серединної лінії. Довга вісь серця, що проходить спереду назад, знизу вгору і зліва направо, утворює з горизонтальною лінією, проведеною через верхівку серця, кут (відкритий вправо) близько 40о. З

Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

План ВСТУП І. ТРАДИЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ САМООРГАНІЗАЦІЇ, САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОЧОГО РУХУ УКРАЇНИ ІІ. САМООРГАНІЗАЦІЯ ЖІНОК ТА ВІДРОДЖЕННЯ ЖІНОЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ ІІІ. ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ЖІНОЧОГО РУХУ УКРАЇНИ А) Традиційні жіночі організації Б) Соціально-орієнтовані жіночі організації В) Організації ділових жінок Г) Організації феміністичної орієнтації ІV. СОЦІАЛЬНА БАЗА СУЧАСНОГО ЖІНОЧОГО РУХУ V. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЖІНОЧОГО РУХУ VІ. ПРОБЛЕМИ ДІАЛОГУ, КООРДИНАЦІЇ

Опис рослин Копитняк європейський Рожа лікарська алтея лікарська Фіалка запашна

Реферат з біології На тему: “Опис рослин: Копитняк європейський Рожа лікарська, алтея лікарська Фіалка запашна” Копитняк європейський (Asarumeuropaeum), копитень, підгорішник. Родина хвилівникових – Аristolochiaceae. З лікувальною метою використовують корінь, а іноді й листя цієї рослини. Поширений майже по всій Україні. Росте в тінистих листяних, рідше у хвойних лісах, найчастіше під кущами ліщини. Копитняк європейський – багаторічна рослина з повзучим кореневищем.

Статус та функції національного банку України

Відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” у березні 1991 року на базі Української республіканської контори Держбанку СРСР утворено Національний банк України, який є державним органом. Він “підзвітний Верховній Раді України”. Керівним органом Національного банку є Правління: Правління Національного банку формується з 11 чоловік. До його складу входять: Голова Правління, його заступники та інші члени Правління. Голова Првління

Основы рынка ценных бумаг Роль клиринговой палаты на фондовой бирже

Основы рынка ценных бумаг. Роль клиринговой палаты на фондовой бирже СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение 2. Понятие клиринга. 2.1. Клиринг на рынке реальных товаров. 2.2. Клиринг фьючерсных операций. 2.3. Типы систем клиринга. 2.4. Другие формы клиринга. 3. Клиринговые палаты. 3.1. Роль клиринговых палат. 3.2. Функции клиринговых палат: 3.2.1. Функции операционной части 18 процесса клиринга; 3.2.2. Функции финансовой части 22 процесса клиринга; 3.3.

Шляхи особистістного росту у підлітків

Міністерство освіти і науки України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Кафедра психології Курсова робота Шляхи особистісного росту у підлітків Підготувала: Студентка ІІІ курсу 2 групи Природничого факультету Заочного відділу Деміденко Інна Володимирівна Керівник: Кандидат психологічних наук, Доцент Шулдик Галина Олексіївна Умань – 2001 Вступ. 3 Стан проблеми розвитку особистості школяра у психолого-педагогічній літературі8 1.1. Аналіз психопедагогічної літератури з

Основні поняття та визначення в галузі стандартизації

Реферат на тему: Основні поняття та визначення в галузі стандартизації Для успішної діяльності в галузі стандартизації, як і в інших галузях науки і техніки, потрібна точна, науково обгрунтована термінологія. Невпорядкованість термінології перешкоджає взаєморо­зумінню спеціалістів, створенню єдиних методик, негативно впливає на впровадження обчислювальної техніки в управлінні народним господарством. Питанням стандартизації термінології надається велике значен­ня як за кордоном, так і в нашій

Видавнича діяльність українських вчительських товариств

Видавнича діяльність Українських вчительських товариств Ініціатори заснування українських педагогічних товариств розуміли, що ні навчання, ні виховання молоді не може бути ефективним без шкільних підручників, методичної літератури для вчителів, книжок для позакласного читання, календ ариків для дітей, що будуть в доступній формі розповідати школярам про видатні події та особистості в українській історії, літературі, мистецтві. Цілком зрозумілим було і те, що для

Інфекційні захворювання які передаються через харчові продукти

Реферат На тему: “Інфекційні захворювання, Які передаються через харчові продукти” Інфекційні захворювання можуть передаватися різним шляхом: через повітря, контакт з хворими, через предмети, які контактували з хворими. У тому числі інфекційні захворювання можуть передаватися через продукти харчування. Інфекцією називають складні біологічні процеси, які виникають в організмі людини, тварини або росли­ни в результаті проникнення і розмноження в ньому патогенних мікроорганізмів –

Конституційні інститупи безпосередньої демократії

Курсова робота Конституційні інститупи безпосередньої демократії Зміст Вступ 1. Виборче право 2. Виборча система 3. Організація і порядок проведення виборів 4. Референдум і народна законодавча ініціатива Висновки Література Вступ Для розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомсті та правової культури населення. Великого значення набуває розробка теоретичних і практичних питань конституційного права України,