Життя та твовчість М І Пирогова

Реферат на тему: ²Життя та творчість Микола Івановича Пирогова² Учениць 14-ї групи УГЛ КУ ім. Тараса Шевченка Пащинської Наталії та Білан Олени Київ-2001 Великий російський хірург Микола Іванович Пирогов народився 13 жовтня 1810 р. В Москві, в сім’ї військового чиновника. Батько його Іван Іванович служив скарбником в Московському провіантському депо, в чині майора. Дід його Іван Міхеіч походив від християн

Державні гарантії та регулювання діяльності релігійних організацій в Україні

Київський гуманітарний інститут РЕФЕРАТ на тему: Державні гарантії та регулювання діяльності Релігійних організацій в Україні. Студентки 113 групи 1-го курсу Факультету романо-германської філології Сороки Наталії Віталіївни М. Київ – 1999 р. В Україні усі правовідносини, пов’язані із свободою совісті і діяльністю релігійних організацій, регулюються законодавством України, а саме Конституцією України та Законом “Про свободу совісті та релігійні організації”, що був

Податкова політика держави 2

Вступ З розпадом Радянського Союзу Україна стала на шлях самостійного державного розвитку, прийнявши курс на побудову ринкової економіки. Отримавши в спадщину від колишнього ладу викривлену структуру економіки, ми опинилися перед необхідністю корінного перетворення всіх без винятку сфер життєдіяльності держави. До одного з таких перетворень належить і проведення податкової реформи в країні. З виникненням нових форм власності й методів господарювання стара

Роль засобів масової комунікації у формуванні екологічної політики

Реферат з журналістики Роль засобів масової комунікації у формуванні екологічної політики Комунікація як інструмент екологічної політики Комунікація? це свідоме прискорення процесів інформаційного обміну, у зв’язку з чим набагато збільшується ефективність таких обмінів. Нiмецький дослiдник Луман пiд комунiкацiєю розумiє процес, який об’єднує iнформацiю, повiдомлення та розумiння в єдине цiле, до чого здатнi приєднатися iншi комунiкацiйнi одиницi. Комунікація – це також вербальні

Інтелект і креативність якості гармонійної особистості

Реферат з педагогіки на тему “Інтелект і креативність – якості гармонійної особистості” У сучасній психології з явилися експериментальні дані, які свідчать про відсутність зв’язку між показниками інтелекту і творчих здібностей. Така диференціація є важливою, оскільки дає можливість говорити про два різновиди здібностей – їх часто називають “рухливими” та “набутими”. Ось як вони різняться. “Рухливі” – просто означає, що ці здібності

Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст

Реферат на тему: Архітектура і мистецтво Візантії V – VIII ст. В історії культури навряд чи можна знайти мистецтво складніше, ніж візантійське – перш за все поєднанням основ, які здавались непоєднуваними, бо ту схрещувались найрізноманітніші художні традиції. Труднощі становлення такого мистецтва, важкі пошуки нового стилю випливали також із складності тих завдань, які християнська церква, що утверджувалась, ставила перед мистецтвом. Константинополь

Аудиторські послуги 2

ПЛАН Аудиторські послуги 1. Консультаційні послуги, не пов’язані з аудитом 2. Аудиторська оцінка вартості об’єктів приватизації та оренди 3. Аудит спільних підприємств 4. Аудит акціонерних товариств 5. Аудит цінних паперів 6. Аудит інвестицій 7. Аудит комерційних банків АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ 1. Консультаційні послуги, не пов’язані з аудитом Зарубіжна і вітчизняна практика аудиторства показує, що до ауди­торів усе частіше почали надходити замовлення

Ластоногі і щитовидні ссавці Мавпи Як вищий клас ссавців

Реферат На тему: 1. Ластоногі і щитовидні ссавці. 2. Мавпи. Як вищий клас ссавців. 3. Ссавці і екологія навколишнього середовища. 4. Тваринний світ і екологія навколишнього середовища. Ссавці, що мешкають у водоймах, переважно морських, передні кінцівки перетворені на ласти, задніх немає, є рудимент тазового поясу. Хвіст складається з товстої шкіри, м’язів і жиру, в ньому немає хребців і розташований він

Послідовність Майбутня та теперішня вартість

Реферат на тему: Послідовність. Майбутня та теперішня вартість Нехай p – початковий внесок в банк; R – процент (відсоток) нарахувань; T – кількість періодів, що минули від моменту початкового внеску. У тому випадку, коли нараховують звичайні відсотки, поточний розмір внеску є послідовністю типу арифметичної прогресії A 0 =p ; a 1 =p+rp ; a 2 =p +2r p; . .

Типи відношень між поняттями

Реферат на тему: Типи відношень між поняттями Порівнянні та непорівнянні поняття. Сумісні та несумісні поняття У логіці всі поняття за змістом поділяються на: порівнянні і непорівнянні. Порівнянні поняття – це поняття, які мають спільні родові ознаки. Наприклад, для понять “троянда” і “тигр” можна встановити спільну родову ознаку: “бути живим створінням”. Ці поняття є порівнянними. Непорівнянні поняття – це поняття, які