Основи генетики

Вступ 1. Генетика. 1.2 Домінантні та рецесивні гени 1.3 Поняття генотипу 2. Основні генетичні поняття 2.1 Спадковість та мінливість 3. Генетичні дослідження 3.1Методи генетичних досліджень 3.2 Популяційно-статистичний метод Висновок Вступ Пригадайте: що називають спадковістю та мінливістю? Що таке хромосома, ген, генотип, каріотип? Генетика – наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. Це відносно молода галузь біології. Датою її народження вважають

Происхождение Солнечной системы планетная космогония

Происхождение Солнечной системы (планетная космогония) 1. Введение 2. Развитие планетной космогонии 3. Современное состояние планетной космогонии: Образование Солнца и протопланетного облака Процесс образования планет и их спутников Начальное состояние и эволюция Земли 1. Введение Солнечная система состоит из центральной звезды Солнца и окружающих его множества небольших спутников – планет, астероидов (малых планет), комет, метеоритов и бесчисленных мелких метеорных частиц и

Видатні мінерали та породи

Реферат по геології Студента ФПН-2 Заклецького Олександра На тему “Видатні” мінерали та породи М. Київ 1998 р. Ювелирно-виробкові та виробкові камені грунтовно стали вивчатися у СРСР у середині 60-х років, ювелирно-виробкові та виробкові камені як правило представлені мономінеральними агрегатами та горними породами, вони з древнійших часів цінувалися людиною за свою красоту. У порівнянні з іншими видами мінеральної сировини кольорові камені

Ринок медичних послуг в Україні проблеми і перспективи

Реферат на тему “Ринок медичних послуг в Україні: Проблеми і перспективи” План 1. Мета роботи; 2. Постановка проблеми; 3. Аналіз проблеми: А) заклади вищої освіти; б) бізнес-школи; в) проекти дистанційної освіти; 4. Пропозиції до розв’язання проблеми; 5. Обгрунтуваня пропозицій та вибір альтернатив; 6. Здійснення пропозицій урядовими та неурядовими організаціями; 7. Необхідні ресурси та умови; 8. Висновки. 1. Мета роботи Не

Історія виникнення алкоголю

Історія Виникнення алкоголю ПЛАН 1) Чому я вибрав цю тему. 2) Історія алкоголю. Чому я вибрав цю тему. Проблема вживання алкоголю дуже актуальна в наші дні. Зараз споживання спиртних напоїв у світі характеризується величезними цифрами. Від цього страждає все суспільство, але в першу чергу під загрозу ставиться підростаюче покоління: діти, підлітки, молодь, а також здоров’я майбутніх матерів. Адже алкоголь особливо

Церковна архітектура середньовіччя 2

Церковна архітектура середньовіччя Доба середньовіччя – це досить тривалий історичний період, надзвичайно насичений подіями в культурному житті людства. Термін середні “середні віки” виникає в Італії ХV-ХVІ ст. Деякі італійські гуманісти під цим терміном розуміли період глибокого занепаду європейської культури, втілення догматизму, релігійного фанатизму, придушення свободи особистості. Період виразного домування середньовічної культури у Середземномор’ї умовне поділяють на три основні етапи: –

Протидія законній господарській діяльності

Реферат на тему: Протидія законній господарській діяльності 1. Протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення

Демографічні проблеми людства

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Коломийський інститут Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Курсова робота З предмету “Розміщення продуктивних сил” На тему: “Демографічні проблеми людства” Виконала: Студентка І курсу групи Е Горинович Лілія Б. Перевірив: Викладач МАЦИШИН І. Р. М. Коломия 2001 р. Зміст. 1. ВСТУП ……………………………………………………………………….3-4 ст. 2. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА. ……………………………………………5 ст. 3. ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА Й ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ……………6 ст. 4. РОЗМІЩЕННЯ

Малий бізнес 4

Міністерство освіти та науки України Національний Університет ” Львівська політехніка “ Інститут економіки та менеджменту Кафедра теоретичної Та прикладної економіки Наукова робота З дисципліни ” Основи економічної теорії “ На тему : ” Малий бізнес: характерні риси, зарубіжний досвід, проблеми встановлення в Україні “ Виконав: Прийняв: Львів-2004 Зміст Вступ Розділ 1 МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ 1.1. Місце малого бізнесу

Друга світова війна 1 вересня 1939 2 вересня 1945

Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945 Періоди Військові дії на території СРСР Військові дії в Європі Військові дії на Тихому океані Військові дії в Африці Перший період охоплює проміжок часу з 1 вересня 1939 р. до 22 червня 1941 р. Він характеризується значними військовими успіхами Німеччини у Європі. Вже навесні 1941 р. гітлерівці окупували всю Західну