Моделювання бюджету доходів та витрат методом транспортної задачі

Анотація Курсова робота: ____ с., ___ рис., ___ табл., ____ джерел. Об’єкт дослідження – доходи та витрати ВАТ “ІнГЗК” Предмет дослідження – моделювання бюджету доходів та витрат методом транспортної задачі. Мета роботи – розробка оптимізаційної моделі бюджету доходів та витрат ВАТ “ІнГЗК”. В курсовій роботі були застосовані методи наукового аналізу і синтезу, порівняння, збору і обробки інформації, дедукції і індукції,

Исследование эмпирической зависимости

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) КУРСОВАЯ РАБОТА ТЕМА: “Исследование эмпирической зависимости”. КУРС: “Математическое моделирование экономических процессов”. Студентки группы МФ-3-95 Франковской К. И. ____________________________________________________________________________МОСКВА 1998 План 1. Введение 2. Исходные данные 3. Исследование на приближение к экспоненциальной зависимости 3.1. Построение графика эмпирической зависимости в полулогарифмических координатах 3.2. Построение производной 3.3.

Имитационная модель интеллектуального агента в условиях конкуренции

Московский Государственный Университет Прикладной Биотехнологии Кафедра “Компьютерные технологии и системы” Реферат: “Имитационная модель интеллектуального агента в условиях конкуренции” Выполнила: Студентка АБС IV-3 Рогожкина Е. А. Проверил: Д. т.н. проф. Ивашкин Ю. А. Москва 2004 Имитационная модель поведения интеллектуального агента в условиях конкуренции В системе маркетинга фирма, действующая на рынке, рассматривается не сама по себе, а с учетом всей совокупности отношений

Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УДК336.76 (477) Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України Спеціальність 08.03.02 – Економіко-математичне моделювання Автореферат Дисертації на здобуття наукового ступеня Кандидата економічних наук Глущевський В’ячеслав Валентинович Київ – 2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькій державній інженерній академії (м. Запоріжжя), Міністерство науки та освіти України. Науковий керівник – доктор технічних

Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах Вступ З часом з’являється все більше медичних та освітніх закладів (особливо вузів), які пропонують платні послуги населенню. При цьому вступає в дію реклама, яка нічим суттєвим не відрізняється від реклами усіх інших товарів та послуг. Тому в подальшому тексті для узагальнення змісту, зрозумілості прикладів і скорочення висловів буде використовуватись термін

Многокритериальные задачи. Паретовские решения

Оглавление Оглавление. 1 1. Постановка задачи. 2 2. Краткие теоретические сведения. 3 3. Реализация программного средства.7 3.1 Проектирование. 7 3.2 Алгоритм поиска парето-оптимальных решений. 7 3.3 Листингпрограммногокода. 10 4. Пример работы программы.. 24 4.1 Многокритериальная задача. 24 4.2 Двухкритериальная задача. 25 3. Аналитическое задание критериев. 27 Выводы.. 28 Используемая литература. 29 Используемые программные средства. 29 1. Постановка задачи Математическая модель

Классификация экономических прогнозов

Содержание Введение 1. Классификация экономических прогнозов. Требования, предъявляемые к временным рядам, и их компонентный состав 1.1 Классификация экономических прогнозов 1.2 Виды временных рядов. Требования, предъявляемые к исходной информации 2. Тренировочные задания Список использованной литературы Введение В настоящее время статистические методы прогнозирования заняли видное место в экономической практике. Широкому внедрению методов анализа и прогнозирования данных способствовало появление персональных компьютеров. Распространение статистических

Имитационное моделирование показателей мобильного бюджетирования предприятий ремонтного сектора вагонного хозяйства

Тема: “Имитационное моделирование показателей мобильного бюджетирования предприятий ремонтного сектора вагонного хозяйства” Содержание Гибкое бюджетирование система управления технология Введение 1. Бюджетное управление ОАО “РЖД” 1.1 Основные функции и принципы бюджетной системы управления 1.2 Система организация бюджетного управления, принятая компанией ОАО “РЖД” 1.3 Формирование и исполнение бюджетных заданий в структуре ОАО “РЖД” 1.4 Задачи и методы экономического анализа при применении бюджетной системы

Прогнозування стану житлового фонду міста (на прикладі м. Тернопіль)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ “Прогнозування стану житлового фонду міста (на прикладі м. Тернопіль)” Дипломна робота Зі спеціальності 7.050102 “Економічна кібернетика” Сусол Оксани Ярославівни Науковий керівник К. т. н., доцент Струбицький Павло Романович Робота допущена до захисту “”2004р. Завідувач кафедри ЕК К. е. н., доцент Гладій Г. М. Тернопіль. 2004 р АНОТАЦІЯ

Прогноз облікової ставки на основі методу найменших квадратів

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний технологічний університет Кафедра ФІНАНСИ Контрольна робота З дисципліни: “Прогнозування фінансової діяльності” На тему: ПРОГНОЗ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ Чернігів 2008 ЗМІСТ ЗАВДАННЯ 1 ЗАВДАННЯ 2 ЗАВДАННЯ 3 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Завдання 1 Варіант 2, Б1, 138 (00010001010) Розробити прогноз облікової ставки на наступні два роки і вкажіть точність прогнозу, виходячи

Страница 5 из 5212345678910...203040...Последняя »