Исследование электрических цепей при переходных процессах первого и второго рода

Курсовая работа по теме: “Исследование электрических цепей при переходных процессах первого и второго рода” Задача 1 Решение 1) До коммутации: Найдем : По закону Ома: Определим в момент времени до коммутации: 2) Установившийся По закону Ома: Для этой схемы имеет вид: 3) Переходный – Ур-е переходного процесса в общем виде Первый закон коммутации: Составляем характеристическое уравнение и определяем его корни

Общая энергетика

Вопросы. Нарисовать принципиальную технологическую схему трехконтурной АЭС и объяснить назначение всех элементов схемы. Основные особенности АЭС. Нарисовать схему конденсатора турбины и объяснить назначение и устройство. Схема снабжения котлов газом. Подготовка к сжиганию газообразного топлива Влияние ТЭЦ на окружающую среду. Технологическая схема КЭС. Назначение каждого элемента схемы. Основные особенности КЭС. Нарисовать принципиальную технологическую схему трехконтурной АЭС и объяснить назначение всех элементов

Разработка сменного модуля для изучения резистивного соединения типа Треугольник

КУРСОВАЯ РАБОТА На тему: “Разработка сменного модуля для изучения резистивного Соединения типа “Треугольник”” Содержание Введение 1. Теоретическая часть 1.1 Основные понятия 1.2 Уравнения передачи четырехполюсников 1.3 Применение матриц к расчету четырехполюсников 1.4 Режимы четырехполюсников 1.5 Расчет четырехполюсников 2. Практическая часть 2.1 Проектирование модуля 2.2 Изготовление модуля 3. Расчетная часть Лабораторная работа Литература Введение Целью данной курсовой работы является проектирование и

Гелиоэнергетика: состояние и перспективы

Министерство образования РФ Иркутский государственный педагогический университет Факультет математики, физики и информатики Форма обучения заочная. Курсовая работа Гелиоэнергетика: состояние и перспективы Выполнил: студент 3 курса, Гордеев Сергей Николаевич Научный руководитель: Сухомлин Владимир Трофимович Оценка: Иркутск 2004 Оглавление Часть I. Введение ……………………………………………………………….4 Глава 1. Природные ресурсы используемые в энергетике. Традиционная и альтернативная энергетика……………………………..4 Глава 2. Виды СЭ…………………………………………………………….6Часть II. Преобразование солнечного излучения

Проект реконструкції відкритих розподільчих пристроїв 220 кВ на Бурштинській ТЕС

Анотація В даному дипломному проекті представлено проект реконструкції ВРП 220 кВна Бурштинській ТЕС. Проект включає заміну вимикачів, роз’єднувачів, вимірювальних трансформаторів струму і напруги і ОПН на нові. Доцільність реконструкції пояснюється моральною і фізичною застарілістю обладнання. В роботі особлива увага приділяється вибору вимикачів, так як станція в основному націлюється на експорт електроенергії закордон, що вимагає більшої надійності роботи обладнання. Пояснювальна записка

Расчет механических характеристик асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ Расчетно-графическая работа № 1 По дисциплине: “Основы электропривода” и “Автоматизированный электропривод” На тему: “Расчет механических характеристик асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором” Выполнил: студент гр. ЭСЭ 24-в Левицкий П. В. Проверил: доцент Технич. наук Назаренко В. Н. Севастополь 2009 Тема: РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (АД) С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ Учебная цель: 1) Закрепить и

Фото електроно і рентгенорезисти

ФОТО-, ЕЛЕКТРОНО – І РЕНТГЕНОРЕЗИСТИ Реферат Ужгород-2005 ВСТУП Розділ 1.ФОТОРЕЗИСТИ 1.1Вступні зауваження 1.2.Позитивні фоторезисти 1.3.Негативні фоторезисти Розділ 2.ЕЛЕКТРОНОРЕЗИСТИ 3.1.Негативні електронорезисти 3.2.Позитивні електронорезисти Розділ 3.РЕНТГЕНОРЕЗИСТИ 4.1. Позитивні рентгенорезисти 4.2. Негативні рентгенорезисти ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Розробка і виробництво виробів електронної техніки грунтується на застосуванні різноманітного асортименту технологічних прийомів, найважливішим з яких є відтворення зображення інтегральних мікросхем. Постійне підвищення вимог до

Технологія одержання квантових точок

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Фізичний факультет Кафедра твердотільної електроніки ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ КВАНТОВИХ ТОЧОК Курсова робота Зміст Вступ Розділ 1. Квантові точки як нанооб’єкти 1.1 Нанорозмірні матеріали як проміжні між атомною та масивною матерією. 1.2 Енергетичні рівні напівпровідникової квантової точки. 1.3 Різноманіття квантових точок Розділ 2. Отримання квантових точок 2.1 Літографічний метод 2.2 Епітаксіальний метод 2.3

Водень в шаруватих матрицях

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет Імені Юрія Федьковича Кафедра електроніки і енергетики Реферат Водень в шаруватих матрицях Чернівці 2006 План 1. Загальна характеристика шаруватих кристалів А3 В6 2. Ітеркаляція та інтеркаляти: основні методи та характеристики процесу 3. Водневі інтеркалянти 1. Загальна характеристика шаруватих кристалів групи А3 В6 Шаруваті кристали зустрічаються в природі у вигляді мінералів, крім того,

Ремонт электрооборудования

Содержание расчетно-пояснительной записки Введение 1. Анализ исходных данных и задачи проектирования 2. Обоснование периодичности текущего ремонта электрооборудования 2.1. Статистический метод 2.1.1. Исходные данные 2.1.2. Расчет статистических показателей 2.1.3. Выбор оптимальной периодичности 2.2. Классический метод 2.2.1 Классический метод (решение) 2.3. Метод теории надежности 3. Описание технологии текущего ремонта электродвигателя 4. Компоновка участка по проведению ТО и ТР электрооборудования 5. Выбор оборудования