Розрахунок фінансових показників та економічної ефективності перевезень


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ ГОРЛІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУРСОВА РОБОТА ОПП. КР. 01.0.00.00.ПЗ ГРУПА Е301

Березнікер Микита Михайлович

2003 р. Розрахунок фінансових показників та економічної ефективності перевезень Пояснювальна записка ОПП КР 00.00.00.ПЗ Керівник проекту

Чубовська Н. А.

Розробив студент

Березнікер М. М.

2003 р. МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ ГОРЛІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПО ПРЕДМЕТУ “ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ” Студента групи Е402 _____

На завдання: ___________ Ісходна інформація.

ПОКАЗНИКИУМ. ПОЗН.ЗНАЧЕННЯ.
Марка рухомого складу.Камаз -5320
Кількість автомобілів.Аі12
Години праці, год.Тн12,3
Коефіціенти виконання:

Вантажомісткості

Пробігу

Парку

G

1

25

Lв. г

21

1 .ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУХОМОГО СКЛАДУ ВАНТАЖНОГО ПАРКУ

Таблиця 1.1. Технічна характеристика автомобіля

Найменування показника

Значення

1. Завод виготовлювач

Камский авт. Завод

2. Вантажопідйомність

8

3. Розмір автомобілю(габарити)

Длина

7435

Ширина

2500

Высота

2530

4. Розмір шин

260R-508

5. Марка палива

ДТ

6. Тип двигуна

КамАЗ-740Д

7. Потужність двигуна

210 л. с.

1.1. Розрахунок показників роботи автомобіля за день.

1.1.1. Кількість їздок.

7(їзд)

Де:

Тн – час в наряді

β – коефіцієнт використання пробігу

Vт – швидкість технічна

L вї – довжина вантажної їздки

T н-р – час навантаження-розвантаження

1.1.2. Обсяг перевезень у тоннах

Qден =qн *γ*Zї =56,00(т)

Де:

γ – коефіцієнт використання вантажопідйомності

1.1.3. Обсяг перевезень у тоно-кілометрах:

Рден =Qден *γ*Zї =1176,00(т. км)

1.1.4. Добовий пробіг

Lдоб = lвї *Zї =229,7(км)

β

1.1.5. Навантажений пробіг за день

Lв =Lдоб *β = 147(км)

1.2. Виробнича програма парку рухомого складу

1.2.1. Автомобіле дні в господарстві за рік

АДг =Аі *Дк = 4380(авто-дні)

Де:

Аі – облікова кількість автомобілів

1.2.2. Автомобіле дні в експлуатації

АДр =АДг *αв =3175,5(авто-дні)

1.2.3. Обсяг перевезень у тонах за рік

Qp =Qден *Адр =177828(т)

1.2.4. Обсяг перевезень у тоно-кілометрах за рік

Pp = Рден * АДр = 3734388(т. км)

1.2.5. Загальний пробіг за рік

Lзаг = Lдоб * АДр = 729412,35(км)

1.2.6. Навантажений пробіг за рік

Lв. р = Lв * АДр =466798,5(км)

1.2.7. Річна кількість їздок

Zїр = Zї * АДр =22229(їзд)

1.2.8. Автомобіле години в експлуатації за рік

АГер = Тн *АДр =39058,7(авто-г)

1.2.9. Автомобіле години простою під навантаженням-розвантаженням за рік

АГпр. р =tн-р *АДр * Zї =10447,4(авто-г)

1.2.10. Автомобіле години у русі за рік

АГрух. р = Агер – АГпр. р =28611,3(авто-г)

2. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ

Таблиця 2.1. Нормативні дані

Найменування значень

Умовні позначки

Показники

1. Пробіг автомобіля до

Капітального ремонту

Lкр

300000

2. Пробіг до першого технічного

Обслуговування

Lто-1

4000

3. Пробіг до другого технічного

Обслуговування

Lто-2

12000

4. Трудомісткість першого

Технічного обслуговування

Tто-1

1,91

5. Трудомісткість другого

Технічного обслуговування

Tто-2

8,63

6. Трудомісткість щоденного

Обслуговування

Tщо

0,75

7. Трудомісткість поточного

Ремонту

Tпр

6,7

2.1. Розрахунок кількості впливів

2.1.1. Кількість капітальних ремонтів

Nкр = Lзаг =2

Lкр

2.1.2. Кількість ТО-2

Nто-2 = Lзаг – – Nкр = 59

Lто-2

2.1.3. Кількість TO-I

Nто-1 = Lзаг – – (Nкр +Nто-2 ) = 121

Lто-2

2.1.4. Кількість ЩО

Nщо = L заг =3176

Lдоб

2.2. Трудомісткість обслуговувань

2.2.1. Трудомісткість ЩО

Тщо = Nщо *tщо = 2382 (чол-г)

2.2.2. Трудомісткість TO-I

Тто-1 = tто-1 *Nто-1 = 231,1 (чол-г)

2.2.3. Трудомісткість ТО-2

Тто-2 = tто-2 *Nто-2 =509,2(чол-г)

2.2.4. Трудомісткість ПР

Тпр = tпр *Lзаг /1000 = 4887,1(чол-г)

2.2.5. Загальна трудомісткість

Тзаг = Тщо +Тто-1 +Тто-2 +Тпр = 8009,4 (чол-г)

3.ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

3.1. Чисельність водіїв

Nв = 1,05*АГе =23(чол.)

ФРЧ*Кпт

Де:

1,05 – коефіцієнт, що враховує підготовчо-заключний час;

Кпт – коефіцієнт, що враховує продуктивність праці, ( Кпт = 1.05)

ФРЧ1в – фонд робочого часу, год

ФРЧ1в = (Дк – Двідп – Дсв – Ддерж. обов – Дхвор – Двих ) * Тр. д – Дпс * t1 =1695 (г)

Де:

Двідп – дні відпустки [щорічна додаткова відпустка встановлена тривалістю 24 календарних дні для всіх працюючих АТП,

Для водіїв встановлюється ще додаткова щорічна відпустка за особливий характер роботи, яка встановлена від 4 до 7 календарних днів (згідно умов, визначних у Колективному договорі АТП)

Дсв – дні святкові певного року;

Ддерж. обов – дні неявки на роботу в зв’язку з виконанням державних обов’язків, (3дн)

Дхвор – дні неявки на роботу з чи хвороби інших поважних причин, Дхвор = 5 дн.;

Двих – дні вихідні певного року;

Tp д – нормативна тривалість робочого дня, год (8 год.)

T1 – час зміни на який скорочений робочий день у святкові дні, ti = 1 м;

Дпс – дні передсвяткові певного року.

3.2. Чисельність ремонтників

Nр. р.= T заг = 4(чол)

ФРЧр *Кпт

ФРЧр = (Дк – Двідп. р – Дсв – Ддерж. обов – Дхвор – Двих ) * Тр. д – Дпс * t1 =1743

3.3. Чисельність допоміжних робітників

Νдоп. = 0,2 * Νρ.ρ. = 1 (чол),

Де:

0,2 – 20% від чисельності ремонтників

3.4. Чисельність керівників і спеціалістів :

Nкep = (Nв + Nдоп +Νρ,ρ. ) * 0,1 = 3 (чол)

Де:

0,1 – 10% від суми кількості водіїв, ремонтник і допоміжних

Робітників

3.5. Чисельність персоналу АТП

Nпep = Nв + Np. p + Νκ +Nдоп + Nкep =31 (чол)

4.ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

4.1.Основна заробітна плата водіїв, що працюють відрядно.

4.1.1. Відрядна заробітна плата водіїв вантажних автомобілів:

ОФЗП в= (Qp * Ст + Pp * Cт. км ) * Кв + АГп-з * Сгод = 74544,4 (грн.)

Де:

Сгод – тарифна годинна ставка водія III класу (1,684грн)

Кв – коефіцієнт, що враховує клас вантажу (1,0)

АГп-з – автомобілі години підготовчо-заключні,

Ст. км – відрядна розцінка за 1 тоно-кілометр.

АГп-з = 0,05 * АГе = 1952,9 (авто-г),

Де:

0,05 – 5% від автомобіле годин в експлуатації;

Ст – відрядна розцінка за одну тону перевезеного вантажу;

Cт = Сгод * Нчаст /60 = 0,0017 (грн)

Ст. км =Сгод *Нчас. т. км = 0,019 (грн)

Де: Нчас. т – норма часу за тону перевезеного вантажу;

Нвр. т. км – норма часу за 1тоно-кілометр;

Нчас. т = t н-р = 0,06 (рік) qн * γ

1

Нвр. т. км = = 0,011

Vтр * βр *qн * γ

4.2. Додаткова заробітна плата

4.2. 1 . Надбавка за класність :

Hкл = Сгод * ФРЧ1в (0,25*ΝвІ + 0,1 * NвІІ) = 7564,1 (грн)

Де: ΝвІ, NвІІ – чисельність водіїв відповідно І і II класів;

0,25 – 25% – доплата водіям І класу;

0, 1 – 1 0% – доплата водіям II класу;

ΝвІ = Nв *аІ = 7 (чол.)

ΝвІІ = Nв *аІІ = 9 (чол.)

Аі, ац – відсоток водіїв відповідно І і II класів,

АІ=30%,аІІ=40%

4.2.2. Премія водіям вантажних автомобілів за своєчасне і якісне виконання завдань:

П = апр * ОФЗП в /100 = 22363,3 (грн.)

Де:

Апр – відсоток премії 30%

4.3. Доплата за керівництво бригадою

Дбр = ФРЧ * Сгод * Ν6ρ * Кбр = 1712,6 (грн)

Де:

Ν6ρ – кількість бригад;

Ν6ρ = N в = 3

Nбр

Nбр =8

Де:

Nбр – кількість людин у бригаді,

Кбр – коефіцієнт, враховуючий доплату за керівництво бригадою в залежності від чисельності водіїв у бригаді (0,2)

4.4. Доплата за роботу у вечірній та нічний час

Дв-н. = Сгод *(0,2 * АГв + 0,4 * АГн )= 8556,1 (грн)

Де:

АГв, АГн – автомобіле години роботи відповідно у вечірній і нічний час

АГВ= tв * АДр = 12702 (авто-г)

АГН = tн * АДр = 6351 (авто-г)

Де:

Tв, tн – кількість годин, відпрацьованих відповідно у вечірній і нічний час,

Tв = 4

Tн = 2

0,2 – 20% – відсоток доплати за роботу у вечірній час,

0,4 – 40% – відсоток доплати за роботи в нічний час.

4.2.6. Доплата за експедування вантажу

Декс =aекс * ЗПпог = 6906,4 (грн)

Де:аекс – відсоток за експедирування вантажу від погодинної заробітної плати:

-для вантажів, які не потребують багато часу на приймання, здачу і оформлення документів – 10%;

ЗПпог – погодинна заробітна плата.

ЗПпог = 1,05 * AГe * Сгод = 69063,6 (грн)

4.2.7. Доплата за участь у навантажно-розвантажувальних роботах

Дн-р = ан-р * ЗПтар =10359,5 (грн)

Де:

Ан-р – відсоток доплати за участь у навантажно – розвантажувальних роботах(15%)

4.2.9. Сума надбавок, доплат і премій:

ΣНДП=Нкл +Дбр +Декс +Дсв +Дн-р +П+Двн =57462 (грн)

4.2. ІО. Гарантійні та компенсаційні виплати:

ГКВ=(ОФЗП в +Σ НДП)*Пгкв /100 = 14784,7 (грн)

Де: Пгкв – відсоток гарантійних та компенсаційних виплат;

Пгкв = (Двід /Дк – Дсв – Двих – Двід )* І 00+1 , 1 =11,2%

Де:Двід – тривалість відпустки у робочих днях для водіїв:

Від З,0т і вище-23 дні

Двих-кількість вихідних днів за певний рік.(104)

4.2. 1 1 Фонд додаткової заробітної плати:

ДФЗПв = ГКВ+ ΣНДП = 72246,7 (грн)

4.3.3агальний фонд заробітної плати водіїв:

ЗФЗПв =ОФЗПв +ДФЗПв = 146791,1 (грн)

4.4. Середньомісячна заробітна плата водіїв

ЗПсер. м = ЗФЗПв = 531,9 (грн.)

Nв *nмic

Де: nміс.- кількість місяців у році, nміс =12

4.5.Виплати з фонду матеріального заохочування:

Вмз =амз *ЗФЗПв /100=29358,2 (грн)

Де: амз-розмір виплат з фонду матеріального заохочування(20%)

4.6. Загальний фонд заробітної плати водіїв з урахуванням виплат з фонду матеріального заохочування:

ЗФЗПмз = ЗФЗПв +Вмз =176149,3 (грн)

4.7.Відрахування з фонду оплати праці водіїв:

4.7.1. У пенсійний фонд

Bп. ф. =ЗФЗПмз * апф =56367,8 (грн)

Де: апф – розмір відрахувань у пенсійний фонд, апф = 32%,

4.7.2 В фонд зайнятості

Вф. з. = ЗФЗПмз * афз = 3699,1 (грн)

Де: афз – розмір відрахувань у фонд зайнятості, афз – 2,1%

4.7.3. У фонд соціального страхування

Вс. с = ЗФЗПмз * Зс. с = 5108,3 (грн)

Де: Зс с – розмір відрахувань у соціального страхування, Зс с =2,9%

4.7.4. У фонд нещасних випадків

Вн. в=ЗФЗПмз*анв=2888,8 (грн)

Де: ан. в. – розмір відрахувань у фонд нещасних випадків, ан. в. = 1,64%

4.7.5. Відрахування на соціальні заходи

Вс.3 = Вп. ф. + Вф.3 . + Вс. с + Вн. в =68064 (грн)

4.8.Загальний фонд заробітної плати ремонтних робітників:

ЗФЗП р. р.=Lзаг *Нзп. *Кдод *Кмз *Ксз /1000 = 9512,7 грн

Де:Нзп – норма витрат на заробітну плату ремонтних робітників 1000 KM пробігу(5,72 грн

Кдод.- коефіцієнт, який враховує додаткову заробітну плату ремонтних робітників(1,9)

K мз – коефіцієнт, який враховує виплати з ФМЗ (1,2)

Ксз = 1,3864

4.10.3агальна заробітна плата керівників і спеціалістів:

ЗФЗП кер. =Нкер *Мпо *Ксз *nм = 13974,9(грн.)

Де : Мпо – місячний посадовий оклад (280 грн)

Nм – кількість місяців перевезень (12)

Ксз =1,3864

4.11. Заробітна плата допоміжних робітників:

ЗП доп = Мдоп *Мпо *Ксз *Пм =3327,36 (грн.)

5. МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ

5.1 .Витрати на паливо

5.1.1. Експлуатаційні витрати палива

Текс = L заг *Нкм + Рр *Нт. км = 230900,1

100 100

Де: HKM – лінійна норма палива на 100 KM пробігу (25л)

Нт. км – питома норма витрати палива на 100 ткм:

Для автомобілів з дизельним-1,3 л.

5.2. Надбавки до витрат палива:

Тнад = Текс * анад /100 = 6003,4 (л)

Де: анад – відсоток надбавки: за роботу у зимовий період-2,1%;

Внутрішньо гаражні нужди – 0,5%

5.3. Загальні витрати палива

Тзаг = Текс + Тнад =236903 (л)

5.4. Економія палива

Текон =Тзаг * аекон = 11845,2(л)

Де: аекон – відсоток економії(5%).

5.5. Паливо з урахуванням економії у літрах:

Тел = Тзаг – Текон = 225058,3(л)

5.6. Вартість зекономленого палива

Сек = Текон *Ц1л = 18952,32 (грн)

Де: Ц Іл – ціна одного літра палива (1,50 грн.)

5.7. Вартість палива

Ст = Тел *Ц1л = 360093,33 (грн)

5.8. Премія за економію палива

Пт = 0,8* Сек = 15161,86 (грн)

Де: 0,8 – 80% – відсоток премії за економію палива

5.9. Витрати на палива, що включаються в собівартість перевезень

Bn = Ст + Пт = 375255,2 (грн)

5.10. Витрати на мастильні матеріали

5.10.1. Витрати на масло для двигунів

Вм. д = Т заг * Н м. д. * d м. д. *Ц1т = 22088,9(грн)

100*1000

Де:Нм. д – норма витрати масла для двигуна на 100 л витрати палива (2,8л)

Dм. д – питома вага масла (0,9)

Ц1т – ціна однієї тони масла, (3700 грн/т).

5.10.2. Витрати на трансмісійне масло:

Втр = Т заг * Н тр * d тр *Ц1т = 2155,8 (грн)

100*1000

Де:

Н тр – норма витрати трансмісійного масла на 100 л витрати

Палива (0,4 л ),

D тр – питома вага трансмісійного масла (0,91);

Ц 1т – ціна однієї тони трансмісійної масла, (2500 грн.)

5.10.3. Витрати на пластичні мастила

Впл = Т заг * Н пл *Ц1т = 2321,7 (грн)

100*1000

Де:Нпл – норма витрати пластичного мастила на 100л витрати

Палива (0,35)

Ц1т – ціна однієї тони пластичного змащення (2800 грн/т)

5.10.4. Витрати на спеціальні масла:

Всп = Т заг * Н сп * d cп *Ц1т = 993,9 (грн)

100*1000

Где:Нсп – норма витрати спеціального масла на 100л витрати палива (0,15) ,

(dcп – питома вага спеціальних масел (0,92 г/см)

Ц1т – ціна однієї тони спеціального масла(3040 грн/т).

5.10.5. Витрати на гас

Вкер = Т заг *ρ *0,5 *Ц1т = 1308,9 (грн)

100*1000

Де – р-питома вага палива:для дизельного палива-0,85 г/см.

Ц1т – ціна однієї тонни гасу, (1300грн).

5.10.6. Витрати на обтиральні матеріали

Вобт =Ае *Нобт *Ц1кг = 1044 (грн)

Де: Aе – кількість автомобілів в експлуатації,

Ae = Aі * αв = 8,7 (авт.)

Hобт – норма обтиральних матеріалів на один автомобіль:

Для вантажних а/м-24 кг;

Ц1кг – ціна одного кілограма обтиральних матеріалів (5 грн).

5.10.7. Витрати на інші експлуатаційні матеріали

Вінш = Аі * Нінш = 180 (грн)

Де: Нінші – норма витрат на інші експлуатаційні матеріали(15 грн)

5.10.8. Загальні витрати на мастильні матеріали

Вмм. заг = Вм. д + Втр + Впл + Всп + Вкер + Вобт + Вінші = 30093,2 (грн)

5.10.9. Економія витрат на мастильні матеріали

Есм = ае *Вмм. заг = 1504,7 (грн)

Де: ае – відсоток економії мастильних матеріалів(5%)

5.10.10. Премія за економію мастильних матеріалів

Псм = ап * Есм = 1203,8 (грн),

Де: ап – відсоток премії за економію мастильних матеріалів(80%)

5.10.11. Витрати на мастильні матеріали з урахуванням економії і премії

Вмм = Вммзаг – Есм + Псм = 29792,3 (грн)

5.11. Витрати на ремонт та відновлення зносу автомобільних шин

5.11.1. Витрати на ремонт та відновлення зносу шин для одиночних автомобілів.

Сш = L заг *Нш * n к *Ц1к *Ктр = 32736 (грн)

1000*100

Де:Нш – норма на відновлення зносу і ремонт автомобільних шин у % від вартості шини на 1000 KM пробігу (0,85)

Пк – кількість комплектів шин на одному автомобілі без запасного колеса (10);

Ктр – коефіцієнт, що враховує доставку шин на підприємство (1,1);

Ц1к – ціна одного комплекту шин (480 грн).

5.11.2. Економія витрат на шини

Еш = Сш *аш = 1636,8 (грн)

Де:аш – відсоток економії витрат на шини ( 5 %.)

5.11.3. Премія за економію шин

Пш = ап *Еш = 818,4

Де:ап – відсоток премії за економію шин,(50 %).

5.11.4. Витрати на шини з урахуванням економії і премії

Вш = Сш +Пш – Е = 31917,6

5.12. Витрати на ремонтні матеріали:

Врм = L заг *Нрм *Ктр = 35777,7 (грн)

1000

Де: Hp м – норма витрат на ремонтні матеріали на 1000 KM пробігу (45 грн)

Ктр = 1,09

5.13. Витрати на запасні частини:

Взч = L заг *Нзч *Ктр = 31365,1 (грн)

1000

Де: Hзч – норма витрат на запасні частини на 1000 KM пробігу (39,45 грн)

Ктр = 1,09

5.14. Инші витрати матеріальних ресурсів:

МВінш = (Вп +Вмм +Взч +Врм +Вш ) * Кінш = 50410,8 (грн)

Де:Кінш – коефіцієнт, який враховує витрати на інші матеріальні ресурси (0,1)

5.15. Загальна сума матеріальних витрат:

МВзаг = Вп +Вмм +Врм +Взч +Вш +МВінш = 504287,9 (грн)

6. АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ ТА ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ

Для розрахунку амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів, необхідно визначити їх вартість.

6.1. Розрахунок вартості рухомого складу:

Вр. с = Аі *Вавт = 2040000 (грн)

Де: Вавт – балансова вартість автомобіля (170000 грн);

6.2. Загальна вартість будівель, споруд і обладнання:

Вб. с. о.=Вр. с. *(100-П) /П = 3060000 (грн)

Де: Π – частка рухомого складу у відсотках від загальної вартості основних виробничих фондів (П=40%)

6.3. Вартість будівель і споруд:

В б. с. =Вб. с. о. *Пб. с. /100 = 1836000 (грн)

Де:

Π б. с. – частка вартості будівель і споруд(Пб. с. =60%).

6.4. Вартість обладнання:

В обл.=Вб. с. о *Побл /100 = 1224000 (грн)

Де: Π обл – частка вартості обладнання (Побл. =40%).

6.5. Розрахунок амортизаційних відрахувань:

6.5.1. На повне відновлення рухомого складу:

Ар. с. = Вр. с. *На р. с = 510000 (грн)

Де: Нар. с – норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення рухомого складу (Наір. с =25%).

6.5.2. На повне відновлення будівель і споруд:

А б. с = В б. с *Наб. с /100 = 91800 (грн)

Де:На б. с – норма амортизаційних відрахувань на повне відновленнябудівель і споруд (На б. с =5%). 5

6.5.3.Ha повне відновлення обладнання:

А обл = В обл *На обл /100 = 183600 (грн)

Де: На обл – норма аморизаційних відрахувань на повне відновлення обладнання (Нашобл =15%).

6.6. Витрати на поточний ремонт будівель і споруд:

Вп. р. б. с. = Вобл* H п. р. б. с = 55080 (грн)

Де: H п. р. б. с.- розмір витрат на поточний ремонт будівель і споруд (3%).

6.7.Витрати на поточний ремонт обладнання :

Вп. р. обл = Вобл * H п. р. обл = 61200 (грн)

Де: H п. р. обл – розмір витрат на поточний ремонт обладнання(5%).

6.8. Розрахунок суми загальновиробничих витрат:

В з. в. = (ЗФЗП р. р. +В п. р. обл +А обл )* Кз. в. = 356037,8 ( грн)

Де: K з. в – коефіцієнт, який враховує інші загальновиробничі витрати (1,4).

7.КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Таблиця 7.1. Калькуляція собівартості

Статті витрат

Умов позн.

Витрати, грн.

Собівартість, грн/10 т. км;

Структура, %

1. Загальний фонд заробітної плати водіїв

ЗФЗПв

164732

0,44

10,3

2. Відрахування на соц. заходи від ЗФЗПв

Вс. з

63652,4

0,17

3,98

3. Матеріальні витрати:

MB заг

504287,9

1,35

31,54

– паливо

Вп

375255,2

1

23,47

– мастильні матеріали

Bмм

29792,3

0,08

1,86

– відновлення зносу і ремонту шин

Вш

31917,6

0,09

2

– запасні частини

В3.ч

31365,1

0,08

1,96

– ремонтні матеріали

Вр. м

35777,7

0,1

2,24

– інші витрати

Вінш

180

0,0004

0,01

4. Амортизація рух. склад.

Αр. с.

510000

1,37

31,9

5. Загальвиробничі витрати

Вз. в.

356037,8

0,95

22,27

Загальна сума витрат:

В заг

1598710,1

4,28

100

7.1. Собівартість перевезень;

S 10 ткм =В заг *10/Рр ткм грн/10 ткм

7.2. Питома вага окремих елементів витрат у загальній собівартості

(визначається з точністю до 0,01):

Пв1 =ЗФЗПв / В заг *100(%);

Пв2 = Вс. з /Взаг * 100(%).

8. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

8.1.Розрахунок доходів від перевезень:

8.1.1. Розрахунок доходів від вантажних перевезень:

Дпер = Qр *t = 2400678 (грн)

Де: t – договорний тариф за одну тону перевезеного вантажу, грн

T = Зобщ *1,5/Qр = 13,6 (грн )

8.1.2. Доход за експедирування вантажу

Дскс = Дпер *аекс = 72020,3 (грн),

Де: Зекс – відсоток надбавки за експедирування вантажу (3%).

8.1.3. Загальна сума доходів

Дзаг = Дпер + Декс = 2472698 (грн)

8.3. Дохідна ставка:

D = Дзаг *10/Рр = 6,6 (грн/10 т. км;грн)

8.4. Загальний прибуток:

Пзаг = Дзаг – Взаг – ПДВ – Вадм = 159129 (грн)

Де:ПДВ – податок на додаткову вартість,

ПДВ = Спдв * Дзаг = 494540 (грн)

Де: Спдв – ставка податку на додаткову вартість, Спдв = 20%;

Вадм – витрати адміністративні:

Вадм =(ЗФЗП кер. +А б. с. +Вп. р. б. с. ) * Кадм = 220320 (грн),

Де: Кадм – коефіцієнт, який враховує інші адміністративні витрати(1,5).

8.5. Чистий прибуток

Пчис = Пзаг – Вб – Пз = 109539 (грн),

Де:Вб – відрахування в бюджет,

Вб = ae * Пзаг = 47738,6 (грн);

Де-аб – відсоток відрахувань у бюджет, (30 %);

Пз – податок на землю

Пз = Fа * 1,1 *Ai *Cнз *nмec = 1851,4 (гpH),

Де: Fа – площа автомобіля,

Fа = а * у = 18,5875(м2) ,

Де: а – довжина автомобіля, (7435 м);

У – ширина автомобіля,(2500 м);

1,1 – коефіцієнт, що враховує відстань між автомобілями під час

Стоянки на території АТП;

Снз – ставка податку на землю, (0,6288 грн/м2).

8.6. Розподіл прибутку чистого:

– фонд розвитку виробництва

ФРВ= афрп * Пчис = 33957 (грн),

Де: афрп – відсоток фонду розвитку виробництва, (31 %);

– фонд соціального розвитку

ФСР = афср * Пчис = 29575,4 (грн)

Де: афер – відсоток фонду соціального розвитку,(27) %;

– фонд заохочування:

ФЗ = афз * Пчис = 29575,4 (грн)

Де:афп – відсоток фонду заохочення, афп = 27%;

-централізований фонд:

ЦФ = ацф * Пчис = 10953,9 (грн)

Ацф – відсоток централізованого фонду,(10 %);

– резервний фонд

ФР = афр * Пчис 5476,93 (грн)

Де: афр – відсоток резервного фонду,(5 %).

8.7. Рівні рентабельності

8.7.1. Рентабельність перевезень

R = Пзаг /Взаг *100 = 10 %.

8.7.2. Рентабельність виробничих фондів:

Rвф = Пзаг /Вовф *100 = 3,1%.

Де: Вовф – вартість основних виробничих фондів:

В овф = В р. с. +В б. с +В обл = 5100000 (грн).

8.7.3. Рентабельність по чистому прибутку

Rчис = Π чис /В заг *100 = 6,9%.

8.8. Ефективність використання основних виробничих фондів

8.8.1. Фондовіддача

ФВ= Дзаг/Вовф = 0,48 (грн дох/грн овф)

8.8.2. Фондойомкість

ФЕ= 1/ФВ = 2,08 (грн офв/грн дох)

8.8.3. Фондовоозброєнність

ФО=Вовф / N пер = 164516,13 (грн дох/грн овф)

9. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ АТП

9.1. Результати розрахунків порога рентабельності і запасу фінансової

Стійкості зводимо в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1. Розрахунок порога рентабельності і запасу фінансової стійкості

Найменування показників

Позначення

Значення

1. Доходи чисті, грн

Дчис

1978158,672

2. Прибуток, грн

Пзаг

159128,572

3. Витрати перемінні, грн

Впер

1201795,4

4. Витрати постійні, грн

Впос

667465,5

5. Частка маржинального доходу у випуску,%

Амд

41,79

6. Маржинальний доход, грн

Дм

826594,072

7. Поріг рентабельності, грн

ПR

1597189,5

8. Запас фінансової стійкості – грн – %

ФЗУгрн

380969,172

ФЗУ%

23,85

9.2. Доходи чисті

Дчис = Дзаг – ПДВ 1978158,67 (грн)

9.3. Витрати перемінні

Зпер = Bзч + Врм + Вп + Bмм + Вш + Ар. с + ЗФЗПв +МВінш = 1201795,4 (грн)

9.4. Витрати постійні

Впост = Вадм + Вс.3. + В з. в. +Вмз = 667465,5 (грн)

9.5. Маржинальний доход

Дм = Bпост + Пзаг = 826594,07 (грн)

9.6. Частка маржинального доходу

Ам. д. = Дм /Дчис *100% = 41,79%

9.7. Поріг рентабельності

ПR = Впост /Амд * 100 (грн) = 1597189,5 (грн)

9.8. Запас фінансової стійкості:

– у гривнях

ЗФУгрн = Дчис – ПR =380969,17 (грн)

– у відсотках

ЗФУ%= Дчис – П R *100 = 23,85%

Дчис

9.9. Графічне зображення фінансової стійкості

Графічне зображення фінансової стійкості показано в додатку №1.

10. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

10.1. Економічна ефективність проекту

10.1.1. Продуктивність праці в натуральних показниках

ПТтн = Qр /Nв = 7731,7 (т/1в)

ПТткмн = Рр /Nв = 162365 (т. км/1в)

10.1.2. Продуктивність праці в грошових показниках

ПТгрн =Дзаг / Nв = 107509 (грн/1в)

10.2. Економічна ефективність перевезень

А) Зниження собівартості від зміни коефіцієнта використання пробігу β .

П%β = βпр *100%= 104,92

βатп

βатп = 0,61

+ ΔS% = ( 100 -1 )*100 = -5,83%

П%β* δ

δ – коефіцієнт непропорційності

δ = l вї + βатп * V т * t н-р = 0,988

Lвї + βпр *Vт *tн-р

Б) Вантажообіг по ΑΤΉ

Ратп = Рр. пр * βпр = 3559339(т. км)

βатп

ΔΡ = Рр. пр – РАТП = 175049,42 (т. км)

В) Вплив зміни:

– вантажообігу на прибуток

± ΔΠ р = ΔΡ*(0,8* d атп – S атп ) =18850,74(грн)

10

Де:

Dатп – дохідна ставка по АТП

Dатп = d пр *100 = 7,00 (грн/10ткм)

100+ ΔS%

Sатп – собівартість по АТП

– собівартість по АТП. З огляду на, що собівартість

Зменшилася на 2%, тобто

Sатп =Sпр *105,82 = 4,53 (грн/10т. км)

– собівартості на прибуток

± ΔΠs = Ρр. пр *( S атп – S пр ) = 23227 (грн)

10

– дохідної ставки на прибуток

± ΔΠр = ΔΡ*(0.8* d атп – S атп ) = 18850,74 (грн)

10

Г) Загальний вплив змін

Σ± ΔΠp. s. d. = ΔΠp + ΔΠs + ΔΠd = 60928,5 (грн)

11.ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Таблиця 11.1. Техніко-економічні показник и

Показники

Одиниці Вимірювання

Значення

1. Обсяг перевезень

T.

177828

2. Вантажообіг

Т. км

3734388

3. Чисельність водіїв

Чол.

23

4. Фонд оплати праці

Грн.

164732

5. Відрахування на соціальні заходи

Грн.

63652,4

6. Середньомісячна заробітна плата водіїв

Грн.

497,4

7. Загальна сума витрат

Грн.

1598710,1

8. Собівартість 10 т. км

Грн/Ют. км

4,28

9. Загальна сума доходів

Грн.

2472698,34

10. Дохідна ставка 10 т. км

Грн/Ют. км

6,6

11. Балансовий прибуток

Грн.

667465,5

12. Чистий прибуток

Грн.

1978158,672

13. Рентабельність

%

10

14. Економічна ефективність

Грн.

60928,5Зараз ви читаєте: Розрахунок фінансових показників та економічної ефективності перевезень