Висвитлення питань охорони праци в центральних, мисцевих та галузевих зми


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЦЕНТРАЛЬНИХ, МІСЦЕВИХ ТА ГАЛУЗЕВИХ ЗМІ

Харків – 2010

В умовах сучасного суспільства дуже гостро постають питання охорони праці в найрізноманітніших галузях. Для запровадження безпечних умов виробництва підприємства виконують цілу низку положень та дій, що закріплені на законодавчому рівні. Подібне положення речей є необхідним для успішної праці та прибуткового виробництва.

Питання охорони праці широко висвітлюються в засобах масової інформації. В цьому аспекті життєдіяльності людини зацікавлені не лише фахові видання (наприклад, науково-виробничий журнал “Охорона праці”), але й усі інші ЗМІ (зокрема газети “Дзеркало тижня”, “День”, “Вечерний Харьков”, “Комсомольская правда в Украине” та інші). В нашому рефераті буде наведено декілька матеріалів з різних видань, що виходили друком у достатньо широкий проміжок часу. Це підкреслює, що питання охорони праці на виробництві є актуальним незалежно від суспільної, економічної чи політичної ситуації та завжди знаходить висвітлення у пресі.

Перш за все визначимось з тим, що розуміється під терміном “охорона праці”. Охорона праці – цесистема правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності. Законодавство про працю містить норми і вимоги з техніки безпеки і виробничої санітарії, норми, що регулюють робочий час і час відпочинку, звільнення та переведення на іншу роботу, норми праці щодо жінок, молоді, гігієнічні норми і правила тощо. Загальний нагляд за додержанням норм охорони праці покладено на прокуратуру, спеціальний – на професійні спілки. Контроль за безпекою праці здійснюють також державні й відомчі спеціалізовані інспекції (Держгірнтехнагляд, Енергонагляд тощо).

Центральним фаховим виданням цієї сфери можна вважати науково-виробничий журнал “Охорона праці”. Цей місячник висвітлює питання безпеки на виробництві та доводить до читача, як треба організовувати робочий простір та порядок з урахуванням норм техніки безпеки для того, щоб запобігти нещасним випадкам на виробництві. Безумовно, в подібному виданні буквально кожна стаття є спеціалізованою на охороні праці, саме тому цей журнал передплачують багато підприємств України.

Для аналізу змісту журналу “Охорона праці” можна взяти редакторську статтю, що розпочинає кожен випуск. В нашому випадку це буде матеріал під назвою “Профилактика травматизма – насущная необходимость сегодняшнего дня”, що було опубліковано у номері 11 за 2010 рік. Автор статті – головний редактор журналу Дмитро Матвійчук. Матеріал являє собою розлоге та змістовне інтерв’ю журналіста з головою Держгіртехнагляду Олександром Хохотвою. Бесіда проводилась одразу після його серії робочих поїздок регіонами України задля виявлення недосконалостей в системі роботи з профілактики травматизму на виробництвах. У матеріалі підіймаються важливі питання просвітницької роботи серед молоді, нових акцентів у діяльності Держгіртехнагляду, дій щодо усунення небезпек на виробництвах тощо. Дуже важливо, що у своїх питаннях журналіст торкається такого важливого аспекту, як стан законодавчих та правових актів щодо охорони праці в Україні. Підіймається питання про підсилення відповідальності за порушення правил безпеки життєдіяльності на виробництвах. Мова йде також про структурні новації в Держгіртехнагляді, що вступлять у силу з 1 січня 2011 року. Таким чином цілком природним є розміщення подібного інтерв’ю з посадовцем та експертом з питань охорони праці як редакційної статті на початку чергового номеру журналу. Це задає загальний настрій та підкреслює тематичну направленість цього фахового видання.

Як вже було зазначено, науково-виробничий журнал “Охорона праці” спеціалізується на матеріалах присвячених безпеці виробництва у найрізноманітніших галузях. Про це красномовно свідчать заголовки статей: “Безопасность на паркете”, “Состояние безопасности труда в мире”, “Особенности организации и проведения медосмотров работающих в г. Киеве”, “Зменшити пилове навантаження”, “Зменшити пилове навантаження”, “Безопасность была и остается актуальной” тощо. Вважаємо, що наявність подібного видання та навіть його передплата необхідна на кожному виробництві. Це дозволить керівництву та персоналу завжди бути в курсі того, які рішення приймаються з питань охорони безпеки, знати, як захистити себе від виробничого травматизму, та як налагодити роботу таким чином, щоб позбутися штрафів від інспекторів Держгіртехнагляду та інших подібних установ.

Треба відмітити, що висвітленням питань охорони праці на виробництві займаються не лише фахові видання, але й інші ЗМІ. Це дозволяє підняти загальний рівень поміркованості населення та розуміння необхідності дотримання правил безпеки на виробництві. Щоправда, найчастіше інформаційним приводом для виникнення подібних публікацій у нефахових газетах чи журналах є певний нещасний випадок тощо.

Певну увагу питанням охорони праці приділяє на своїх сторінках газета “Дзеркало тижня”. Для приклада візьмемо статтю “Остання лінія оборони. Українські промислові підприємства вдосконалюють культуру безпечного виробництва”, що вийшла друком у номері 36(715) за 27 вересня-3 жовтня 2008 року. Автор статті – Ірина Радченко. Матеріал являє собою інтерв’ю з Сергієм Рябовим, директором з промислової безпеки компанії “Метінвест холдинг”. Не дивлячись на те, що стаття є безперечно замовленою, вона все ж таки розглядається нами як позитивний приклад висвітлення теми охорони праці у ЗМІ, зокрема в загальнонаціональному масштабі. Через те, що в інтерв’ю Рябовий розповідає про те, як “Метінвест холдинг” планує витратити значні кошти на придбання нового спеціального одягу та інших засобів безпеки, для читача постає питання необхідності використання подібних елементів на власному виробництві та поміркованого відношення до власного здоров’я.

Також розглянемо статтю “Виробничий травматизм: фатальні обставини чи суб’єктивна закономірність?”, що була опублікована у 14(542) номері газети “Дзеркало тижня” за 16-22 квітня 2005 року. Автор матеріалу – Олександр Луценко. Це безумовно проблемний, аналітичний текст, який ставить питання необхідності забезпечення належних засобів охорони праці в нашій країні. На початку автор наводить статистичні дані, які стають значним психологічним фактором для читача, бо подібні цифри справді лякають. Він також розглядає проблеми, з якими стикається Держгіртехнагляд, та демонструє, що в нашій країні все далеко не безхмарно в галузі охорони праці та безпеки на виробництві. Подібний матеріал цінний своєю критичністю та реальним поглядом на стан речей у країні. Стаття по суті дає читачеві установку: “Захисти себе сам”. І це дуже корисно з погляду на те, що часто самі працівники є необачними. Кінець кінцем, власна уважність та усвідомлення необхідності виконання техніки безпеки є значним помічником та захисником кожного працівника.

Також проблеми охорони праці на виробництві нерідко підіймаються на сторінках такої газети як “Комсомольская правда в Украине”. На сторінках цього видання час від часу з’являються різноманітні матеріали присвячені охороні праці та безпеці на виробництві. Варто зазначити, що серед них є як великі статті, так і замітки, що доводить зацікавлення редакції у висвітленні цієї тематики. Спершу розглянемо статтю “Как сделать труд эффективным и безопасным”, що вийшла друком 18 листопада 2010 року. Авторка статті – Олена Калачова. В матеріалі охоплено багато проблем у галузі охорони праці, зокрема відсутність відповідних служб, недосконалість системи технагляду та медичної допомоги, недоліки законодавчого характеру тощо. Журналістка також взяла інтерв’ю у посадовців, що розповіли про дійсний стан речей, та навела найновіші статистичні дані з виробничого травматизму.

Крім того, на сторінках “Комсомольская правда в Украине” час від часу з’являються окремі замітки з цієї теми. Як приклади можна навести матеріали “На киевских предприятиях стало меньше несчастных случаев” та “Несчастный случай на производстве: погиб сот рудник “Киевэнерго”. Теми заміток витікають безпосередньо з їх назв. Це дозволяє думати, що редакція постійно держить руку на пульсі подій, що стосуються охорони праці.

Важливо, що питання безпеки на виробництві підіймаються не лише в загальнонаціональних та фахових виданнях, але й у регіональних ЗМІ також. Також вважаємо за доцільне внести до таких публікацій статтю, що з’явилась у номері 208 газети “День” за 18 листопада 2003 року. Матеріал носить назву: “Травматизм на виробництві: у 80% через не дотримування правил безпеки”. Текст був підготовлений ужгородським журналістом Василем Рубачем на регіональному матеріалі. Він провів коротке інтерв’ю з начальником територіального управління Держнаглядохоронпраці України в Закарпатській області Михайлом Савариним. В ході бесіди було піднято питання про те, як позначаться зміни в Законі України “Про місцеве самоврядування”, які передбачають створення єдиної системи охорони праці на регіональному рівні. Таким чином бачимо, що питання безпеки на виробництві завжди було актуальним та знаходило висвітлення у пресі як раніше, так і зараз.

Висвітленням питань охорони праці займаються в тому числі і менші за масштабом регіональні ЗМІ, такі як, наприклад, газета “Бершадський край”, що виходить у м. Бершадь Вінницької області. В цьому виданні 8 травня 2007 року з’явилась стаття “Безпека на виробництві – головна мета” автором якої виступив Анатолій Похила. Інформаційним приводом матеріалу став нещодавно встановлений Президентом України День охорони праці. В статті мова йде про актуальні завдання, що постають при вирішенні проблем безпеки на виробництві, певні статистичні дані по Бернадському району та країні в цілому та про тематичний захід, організований Райдержадміністрацією. Поява подібного матеріалу у регіональній пресі свідчить про те, що питання охорони праці торкаються всіх галузей та всіх областей України.

Широке висвітлення проблеми безпеки на виробництві знаходять і в Харкові. Преса нашого регіону постійно приділяє увагу питанням охорони праці. Ми розглянемо це на прикладі декількох публікацій, що з’являлися на сторінках газети “Вечерний Харьков”. 7 лютого 2007 року газета надала коротку кореспонденцію під назвою “Безопасность строительства”. В ній розповідається про те, що Держгіртехнагляд розпочав фронтальну перевірку будівельних організацій та виробництв будівельної індустрії Харківської області. За результатами цієї перевірки менш ніж за два тижні, а саме 19 лютого 2007 року на сторінках видання з’явилася стаття Марини Єфанової “Погибли при исполнении”. В цьому матеріалі журналістка детально розповіла про статистичні дані, що були складені Держгіртехнаглядом. Цифри загиблих та травмованих на будівництві вражаючі та безумовно справляють враження на читача.

15 грудня 2008 року “Вечерний Харьков” надрукував статтю Надії Шостак “Производственный травматизм: причины и статистика”. Журналістка взяла інтерв’ю у голови облуправління Фонду соцстраху від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань Валерія Предко. В ході розмови були підняті питання про причини виробничого травматизму та матеріальні надходження для лікування та реабілітації постраждалих. Окрім того, журналісткою була поставлена проблема складності процедури отримання подібної допомоги та наведені статистичні дані профзахворювань на харківських виробництвах.

Треба зазначити, що газета “Вечерний Харьков” досі займається висвітленням питань охорони праці та статті на подібну тематику з’являються на її сторінках з певною періодичністю.

Наприкінці нашого короткого огляду фахової, загальнонаціональної та регіональної преси треба сказати про те, що всі наведені видання регулярно публікують на своїх сторінках різноманітні матеріали присвячені питанням охорони праці та безпеки на виробництві. Безумовно, такий стан речей є необхідним для того, щоб читачі усвідомлювали небезпеки, що спіткають їх на роботі та помірковано поводилися під час праці. Проте, замовлені матеріали повинні з’являтися якомога менше, бо вони створюють ілюзію того, що в країні все добре з охороною праці. Так, певні кроки у позитивний бік і справді робляться, проте до ідеального стану речей ще далеко. Тож газети, що публікують матеріали пов’язані з охороною праці та безпекою на виробництві, повинні ставити собі за надзавдання сприяння розвитку цієї галузі та формування людської свідомості у бік самостійного слідування техніці безпеки на будь-якому виробництві.

Список використаної літератури

1. Єфанова М. Погибли при исполнении// Вечерний Харьков – 2007 – 19 лютого

2. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: підруч. / В. Ц. Жидецький. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2006. – 336 с.

3. Калачова О. Как сделать труд эффективным и безопасным// Комсомольская правда в Украине – 2010 – 18 листопада

4. Луценко О. Виробничий травматизм: фатальні обставини чи суб’єктивна закономірність?// Дзеркало тижня – 2005 – 14(542)

5. Матвійчук Д. Профилактика травматизма – насущная необходимость сегодняшнего дня// Охорона праці – 2010 – 11

6. Похила А. Безпека на виробництві – головна мета// Бершадський край – 2007 – 8 травня

7. Радченко І. Остання лінія оборони. Українські промислові підприємства вдосконалюють культуру безпечного виробництва// Дзеркало тижня – 2008 – 36(715)

8. Рубач В. Травматизм на виробництві: у 80% через не дотримування правил безпеки// День – 2003 – 208

9. Шостак Н. Производственный травматизм: причины и статистика// Вечерний Харьков – 2008 – 15 грудняЗараз ви читаєте: Висвитлення питань охорони праци в центральних, мисцевих та галузевих зми