ЗНО

ЗНО математика 2009 с ответами

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ 2009 РОКУ (відповіді до завдань тесту) 1. Спростіть вираз 3x +12 . x 2 −16 3 Відповідь : . X − 4 2. У трикутнику АВС : ∠А =65°, ВD – бісектриса кута В (див. рисунок). Знайдіть градусну міру кута ВCA, якщо ∠AВD =35°. Відповідь : 45°. 3 128 3. Обчисліть. 3 2 Відповідь :

ЗНО зарубежная литература 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з зарубіжної літератури 2008 року № і зміст ТЗ Правильна відповідь (ключ) Відповідність завдань вимогам програм, підручникам, посібникам, затвердженим МОНУ, академічним довідковим виданням 1. Який зпоміж перелічених творів починається рядками: “Гнів оспівай, о богине, нащадка Пелея Ахілла згубний, що дуже багато ахеям лиха накоїв…”? А “Іліада”; Б “Одіссея”; В “Божественна комедія”; Г “Енеїда”. “Іліада” 1) Гомер.

ЗНО биология 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з біології 2009 р. № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Вимерлі організми досліджує наука… Палеонтологія. 2. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об’єднуються у системи органів? Організмовий 3. Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків? Купруму 4. Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку: ГТА

ЗНО физика 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з фізики № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Рух тіла описано рівнянням х = 4 – Зt + 2t2 , де всі величини виражено в одиницях SI. Визначте проекцію швидкості тіла на вісь ОХ через 2 секунди після початку руху. А – 6 м/с Б 5 м/с В 6 м/с Г 8 м/с Б

Таблиці стародавня історія України

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Кам’яний вік Палеоліт Ранний 1 млн – 150 тис Печера, вогонь, примітивні знаряддя праці, збиральництво, полювання, стадо. Средний 150 – 40 тис Нові знаряддя праці, домівки, здобич вогню, мова, лічення, одяг, зародження мистецтва, рід. Поздний 40 – 11 тис Удосконалення знарядь праці, одягу, домівок, мистецтво, релігія, плем’я. Мезоліт 11 – 9 тис Мікроліти, лук та стріли, собака,

Як подати апеляцію на результати ЗНО

? Результати зовнішнього тестування важливі для абітурієнтів, оскільки від кількості набраних балів залежить їх вступ до ВНЗ України. Тому, якщо учасник ЗНО має сумніви щодо того, наскільки правильно та об’єктивно було оцінено його знання, йому варто подати апеляційну заяву щодо результатів тестування з певного предмету. В історії зовнішнього незалежного тестування вже були випадки, коли апеляційна комісія, розглянувши заяви учасників ЗНО,

ЗНО английский язык 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови 2009 року № і зміст завдання Правильна відповідь Reading Task 1. Read the texts below. Match choices (A-H) to (1-5). There are two choices you do not need to use. Mark your answers on the separate answer sheet. An example (0) has been done for you. 0 Cinda Wood I really love working with

ЗНО биология 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з біології 2008 року №п/п Зміст завдання Правильна відповідь Відповідність підручникам 1 Укажіть, на якому рівні організації живої матерії здійснюється кругообіг речовин між біотичною та абіотичною частинами природної системи: Біогеоценотичному Кучеренко М. Є., Вервес Ю. Г., Балан П. Г., Войціцький В. М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів? К.: Генеза 2003, 2004 ст.

ЗНО украинский язык 2010 2 сессия с ответами

Відповіді на ЗНО з української мови 2010 року – I сесія Умова завдання та правильна відповідь (1) Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою. (2) Уже в/перше звучання почутої мелодії на/вічно вплітається для маленької дитини багатоголосся душі та світу. (3) Від/тепер відкривається шлях її радощам, смуткові й веселості, тривогам, і сподіванням. (4) І, на/певно, головному

Зно физика 2007 с ответами

Варіант тесту з фізики Зовнішнього незалежного оцінювання 2007 року З відповідями та коментарями Для підготовки та виконання тесту з фізики ЗНО 2007 року слід користуватися підручниками і посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Зміст завдань тесту відповідає програмовим вимогам зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. Частина І Завдання 1- 25 з вибором правильної відповіді 1. Тіло рухається у площині хОу.

Страница 1 из 3123