ЗНО

ЗНО зарубежная литература 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з зарубіжної літератури 2008 року (додаткова сесія) № Зміст ТЗ Правильна відповідь (ключ) Відповідність завдань вимогам програм, підручникам, посібникам, затвердженим МОНУ, академічним довідковим виданням 1 Який з-поміж перелічених творів починається рядками: “Музо, повідай мені про бувалого мужа, що довго світом блукав, священну столицю троян зруйнувавши…”? А “Іліада”; Б “Одіссея”; В “Божественна комедія”; Г “Енеїда”. Правильна відповідь:

Умови прийому до вищих навчальних закладів України 1 частина

Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( І частина) Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані за І – ІV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями), затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими

ЗНО математика 2006

Зошит номер Міністерство освіти і науки України Український центр оцінювання якості освіти МАТЕМАТИКА ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ Час виконання – 135 хвилин Екзаменаційний тест складається з трьох частин, у яких представлено 38 завдань різної форми. Відповіді на завдання Частини 1 та Частини 2 Ви повинні перенести в бланк А. Розв’язання завдань Частини 3 необхідно записати у бланку Б. Правила виконання завдань вказано

Положення про громадський контроль за проведенням ЗНО в Україні

1. Загальні положення 2. Процедури ЗНО та зарахування до ВНЗ, що підлягають громадському контролю 3. Організація громадського контролю – координує діяльність усіх громадських спостерігачів за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ; – розглядає звернення громадських спостерігачів, повідомлення засобів масової інформації щодо порушень порядку ЗНО та зарахування до ВНЗ; – аналізує хід і результати проведення ЗНО та зарахування до ВНЗ. 3.4.4.

ЗНО география 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з географії 2009 № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Яка подія відбулася на початку епохи Великих географічних відкриттів? А відкрито Антарктиду Б з’явилися перші географічні карти В уперше висловлено припущення, що Земля має форму кулі Г європейці дізналися про нову частину світу Г 2. Причиною припливів і відпливів у Світовому океані є… А притягання Місяця та

Зно математика 2007 с ответами

МАТЕМАТИКА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє: – відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам; – рівень навчальних досягнень учнів; – ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах. При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів

ЗНО немецкий язык 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з німецької мови ЗНО 2009 № і зміст завдання Правильна відповідь Aufgabe 1. Lesen Sie die Überschriften (A-H) und die Kurztexte (1-5). Entscheiden Sie: Welche Überschrift passt zu welchem Kurztext? Zu jedem Kurztext gibt es nur eine Überschrift. Kreuzen Sie Ihre Losung auf dem Antwortbogen an. Am Anfang sehen Sie ein Beispiel (0). 0 Gunter P. zerschneidet

ЗНО испанский язык 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з іспанської мови Відповідіназавданнятесту Comprension de lectura TAREA 1 Relacione cada uno de los textos (1-5) con su titulo (A-H). Tenga en cuenta que TRES titulos NO corresponden al contenido de ningun texto. Marque la opcion elegida en la Hoja de Respuestas (forma A). 1 – (La playa de Madrid se queda seca) No es un espejismo.

Зно история 2007 с ответами

ТЕСТ З ІСТОРІЇ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ 2007 РОКУ № Зміст завдання Правильна відповідь Відповідність програмі Відповідність підручникам затвердженим МОН 1 Укажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва: А Тіра; Б Херсонес; В Ольвія; Г Фанагорія. В Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. –

Про порядок подання та розгляду апеляцій учасників ЗНО

Учасники зовнішнього оцінювання мають право на апеляцію щодо: 1. Результатів тестування. Розгляд таких апеляційних звернень здійснюється апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти. Предметом розгляду апеляційних заяв щодо результатів тестування є: – встановлення об’єктивності оцінювання відповідей учасників зовнішнього незалежного оцінювання на тестові завдання відкритого типу; – перевірка правильності визначення результату учасника тестування під час автоматизованої обробки бланків відповідей і його

ЗНО химия 2009 с ответами

Тест з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року № і зміст завдання Правильна відповідь 1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки. A 2. Визначте формулу складної речовини. A Al Б N2 В O3 Г SO3 Г 3. Правильний запис повного йонного рівняння – це… A CuO + 2HCl = Cu2+ +

ЗНО химия 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з хімії Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання. Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим МОН України Зміст завдання: Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони. А 6 Б 20 В 13 Г 16 Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.17-20 Зміст

ЗНО английский язык 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з англійської мови Зміст тестового завдання Відповідність Програмі ЗНО з англійської мови. Reading You’re Amazing, So Make Sure People Know It Розуміти зміст прочитаного, знаходити основну інформацію у текстах різнопланового характеру. 10 Ways to Improve Your Memory Розуміти зміст тексту; знаходити інформацію відповідно до завдання в автентичних текстах різнопланового характеру; виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події

ЗНО математика 2008 с ответами

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ (Затверджені експертною комісією Українського центру оцінювання якості освіти 29 квітня 2008 року) Частина 1 Завдання 1-25 мають по п’ять варіантів відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. 1. Завдання: Знайдіть натуральне, одноцифрове число N, якщо відомо, що сума 510+N ділиться на 9 без остачі. Відповідь:3 Бевз Г. П. Математика: 6 кл. : Підручник для загальноосвіт.

Болонський процес в Україні

Інтеграція Болонського процесу в систему освіти України принесла безліч змін. Перше і найголовніше – впровадження незалежного тестування для школярів, а також спрощення системи рівнів випускників вузів. Але це тільки ті зміни, які видно для всіх. Насправді Болонський процес змінює дуже багато чого в українській освіті. Що таке Болонський процес, історія розвитку Болонський процес був започаткований 19 червня 1999р. в м.