ЗНО

ЗНО химия 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з хімії Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання. Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим МОН України Зміст завдання: Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони. А 6 Б 20 В 13 Г 16 Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.17-20 Зміст


ЗНО английский язык 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з англійської мови Зміст тестового завдання Відповідність Програмі ЗНО з англійської мови. Reading You’re Amazing, So Make Sure People Know It Розуміти зміст прочитаного, знаходити основну інформацію у текстах різнопланового характеру. 10 Ways to Improve Your Memory Розуміти зміст тексту; знаходити інформацію відповідно до завдання в автентичних текстах різнопланового характеру; виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події

ЗНО математика 2008 с ответами

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ (Затверджені експертною комісією Українського центру оцінювання якості освіти 29 квітня 2008 року) Частина 1 Завдання 1-25 мають по п’ять варіантів відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. 1. Завдання: Знайдіть натуральне, одноцифрове число N, якщо відомо, що сума 510+N ділиться на 9 без остачі. Відповідь:3 Бевз Г. П. Математика: 6 кл. : Підручник для загальноосвіт.

Болонський процес в Україні

Інтеграція Болонського процесу в систему освіти України принесла безліч змін. Перше і найголовніше — впровадження незалежного тестування для школярів, а також спрощення системи рівнів випускників вузів. Але це тільки ті зміни, які видно для всіх. Насправді Болонський процес змінює дуже багато чого в українській освіті. Що таке Болонський процес, історія розвитку Болонський процес був започаткований 19 червня 1999р. в м.