Анатомія іннервація обезболення інструментарій методика видалення зубів


Центральний різець верхній (11, 21)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Один конусовидної форми корінь. Зовнішня стінка лунки тонша ніж, внутрішня.

ІННЕРВАЦІЯ

Верхні передні луночкові гілки (rami alveolares superiores anteriores)

-підочний нерв (n. infraobitalis) – верхньощелеповий нерв (n. maxillaris)

– трійничний нерв (n. trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Інфраорбітальна, різцева

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Хворий сидить у кріслі в якому трохи опущено спинку та запрокинуто підголовник. Крісло піднято настільки, щоб зуб який треба видалити знаходився на рівні плечового суглобу лікаря.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лікар знаходиться справа і спереду від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Прямі щипці з ширшими щічками, коронкові (щипці мають пряму форму, повздовжні осі щічок і ручок знаходяться в одній площині і співпадають. Дві щічки одинакової форми, з внутрішньої сторони мають заглиблення (рівчачок), кінці заокруглені, при змиканні не сходяться).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

Лікар ІІ пальцем лівої руки відтягує верхню губу хворого і розташовує його з зовнішньої сторони в області альвеоли зуба, що видаляється, І пальцем охоплює альвеолу з піднебінної сторони.

Видаляють цей зуб за допомогою ротації, люксації.

Видалення зуба вниз та назовні.

Центральний різець нижній (31, 41)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Один прямий, тонкий і значно здавлений з боків корінь, що в поперечному розрізі має форму витягнутого овалу. Зовнішня стінка лунки тонша ніж, внутрішня.

ІННЕРВАЦІЯ

Нижні зубні гілки (rami dentales inferiores) – нижні луночкові гілки (rami alveolares inferiores)

– нижній луночковий нерв (n. alveolaris inferior) – задня гілка нижньощелепового нерва (n. mandibularis) – трійничний нерв (n. trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Мандибулярна, торусальна, ментальна

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Крісло опускають, а його спинку та підголовник переміщують так, щоб туловище і голова хворого знаходилась у вертикальному положені або голова була трохи нахилена вперед, нижня щелепа має розміщуватись ліктьового суглоба опущеної руки лікаря.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лікар знаходиться дещо спереду і справа від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Щипці зігнуті по ребру, з вузькими щічками, коронкові (щипці зігнуті по ребру мають дзьобоподібну форму. Вісь щічок і вісь ручок утворюють прямий або близький до нього кут. Всі складові частини щипців розміщені у вертикальній площині, ручки одна над другою. Щічки щипців вузькі з рівчачками на внутрішній стороні, кінець їх заокруглений, при змиканні не вони не сходяться).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

Лікар І пальцем лівої руки відтягує нижню губу хворого і впирається ним з зовнішньої сторони альвеоли зуба, що видаляється, ІІ пальцем притискає альвеолу з внутрішньої сторони, ІІІ палець кладе на підборіддя і притримує ним нижню щелепу. Видаляють зуб шляхом люксації, перший рух в губну сторону. Видаляють зуб з лунки догори і назовні.

Боковий різець верхній (12, 22)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Один конусовидної форми корінь, але він тонший і коротший, ніж у центрального різця. Корінь бокового різця трохи здавлений з боків. Зовнішня стінка лунки тонша ніж, внутрішня.

ІННЕРВАЦІЯ

Верхні передні луночкові гілки (rami alveolares superiores anteriores)

-підочний нерв (n. infraobitalis) – верхньощелеповий нерв (n. maxillaris)- трійничний нерв (n. trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Інфраорбітальна, різцева

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Хворий сидить у кріслі в якому трохи опущено спинку та запрокинуто підголовник. Крісло піднято настільки, щоб зуб який треба видалити знаходився на рівні плечового суглобу лікаря.

Голова хворого при видалені бокового різця з лівого боку має бути зтрохи повернута вправо, а правого – вліво.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лікар знаходиться справа і спереду від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Прямі щипці з вужчими щічками, коронкові (щипці мають пряму форму, повздовжні осі щічок і ручок знаходяться в одній площині і співпадають. Дві щічки одинакової форми, з внутрішньої сторони мають заглиблення (рівчачок), кінці заокруглені, при змиканні не сходяться).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

Лікар ІІ пальцем лівої руки відтягує верхню губу хворого і розташовує його з зовнішньої сторони в області альвеоли зуба, що видаляється, І пальцем охоплює альвеолу з піднебінної сторони.

Видаляють цей зуб за допомогою ротації, люксації.

Видалення зуба вниз та назовні.

Боковий різець нижній (32, 42)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Один прямий, томкий і значно здавлений з боків корінь, що в поперечному розрізі має форму витягнутого овалу. Може бути трохи загнутим. Зовнішня стінка лунки тонша ніж, внутрішня.

ІННЕРВАЦІЯ

Нижні зубні гілки (rami dentales inferiores) – нижні луночкові гілки (rami alveolares inferiores)

– нижній луночковий нерв (n. alveolaris inferior) – задня гілка нижньощелепового нерва (n. mandibularis) – трійничний нерв (n. trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Мандибулярна, торусальна, ментальна

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Крісло опускають, а його спинку та підголовник переміщують так, щоб туловище і голова хворого знаходилась у вертикальному положені або голова була трохи нахилена вперед, нижня щелепа має розміщуватись ліктьового суглоба опущеної руки лікаря.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лікар знаходиться дещо спереду і справа від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Щипці зігнуті по ребру, з вузькими щічками, коронкові (щипці зігнуті по ребру мають дзьобоподібну форму. Вісь щічок і вісь ручок утворюють прямий або близький до нього кут. Всі складові частини щипців розміщені у вертикальній площині, ручки одна над другою. Щічки щипців вузькі з рівчачками на внутрішній стороні, кінець їх заокруглений, при змиканні не вони не сходяться).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

Лікар І пальцем лівої руки відтягує нижню губу хворого і впирається ним з зовнішньої сторони альвеоли зуба, що видаляється, ІІ пальцем притискає альвеолу з внутрішньої сторони, ІІІ палець кладе на підборіддя і притримує ним нижню щелепу. Видаляють зуб шляхом люксації, перший рух в губну сторону. Видаляють зуб з лунки догори і назовні.

Ікло верхнє (13, 23)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Один довгий, масивний та здавлений збоків корінь. Поперечний розріз нагадує трикутник. Верхня частина кореня в 30% викривлена. Зовнішня стінка лунки тонша ніж, внутрішня.

ІННЕРВАЦІЯ

Верхні передні луночкові гілки (rami alveolares superiores anteriores) – підочний нерв (n. infraobitalis)

– верхньощелеповий нерв (n. maxillaris)- трійничний нерв (n. trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Інфраорбітальна, різцева

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Хворий сидить у кріслі в якому трохи опущено спинку та запрокинуто підголовник. Крісло піднято настільки, щоб зуб який треба видалити знаходився на рівні плечового суглобу лікаря.

Голова хворого при видалені ікла з лівого боку має бути зтрохи повернута вправо, а правого – вліво.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лікар знаходиться справа і спереду від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Зі збереженою коронкою

Прямі щипці з ширшими щічками, коронкові (щипці мають пряму форму, повздовжні осі щічок і ручок знаходяться в одній площині і співпадають. Дві щічки одинакової форми, з внутрішньої сторони мають заглиблення (рівчачок), кінці заокруглені, при змиканні не сходяться).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

Лікар ІІ пальцем лівої руки відтягує верхню губу хворого і розташовує його з зовнішньої сторони в області альвеоли зуба, що видаляється, І пальцем охоплює альвеолу з піднебінної сторони.

Видаляють цей зуб за допомогою люксації – перший вивих роблять до зовнішньої стінки альвеоли, після цього виконують ротацію. Видалення зуба вниз та назовні.

Ікло нижнє (33, 43)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Корінь цього зуба ширший і довший ніж у різців. Він здавлений з двох сторін, має конусовидну форму. На бокових поверхнях проходять добре виражені повздовжні боріздки. Верхірка кореня буває викривлена, дуже рідкороздвоюється на язичну та губну частини. Зовнішня стінка лунки тонша ніж, внутрішня.

ІННЕРВАЦІЯ

Нижні зубні гілки (rami dentales inferiores) – нижні луночкові гілки (rami alveolares inferiores)

– нижній луночковий нерв (n. alveolaris inferior) – задня гілка нижньощелепового нерва (n. mandibularis)

– трійничний нерв (n. trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Мандибулярна, торусальна, ментальна

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Крісло опускають, а його спинку та підголовник переміщують так, щоб туловище і голова хворого знаходилась у вертикальному положені або голова була трохи нахилена вперед, нижня щелепа має розміщуватись ліктьового суглоба опущеної руки лікаря. При видалені лівого ікла хворий повертає голову дещо вправо, а правого вліво.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лікар знаходиться дещо спереду і справа від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Щипці зігнуті по ребру, з широкими щічками, коронкові (щипці зігнуті по ребру мають дзьобоподібну форму. Вісь щічок і вісь ручок утворюють прямий або близький до нього кут. Всі складові частини щипців розміщені у вертикальній площині, ручки одна над другою. Щічки щипців широкі з рівчачками на внутрішній стороні, кінець їх заокруглений, при змиканні не вони не сходяться).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

Лікар І пальцем лівої руки відтягує нижню губу хворого і впирається ним з зовнішньої сторони альвеоли зуба, що видаляється, ІІ пальцем притискає альвеолу з внутрішньої сторони, ІІІ палець кладе на підборіддя і притримує ним нижню щелепу. Видаляють зуб шляхом люксації, перший рух в губну сторону, після цього можна застосувати легку ротацію. Видаляють зуб з лунки догори і назовні.

Перший премоляр верхній (14, 24)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Корені здавлені в передньозадньому напрямку. У 50% повністю розщеплений на два тонкі корені (щічний, піднебінний), рідко на три – (два щічні і один піднебінний). Зовнішня стінка лунки тонша ніж, внутрішня.

ІННЕРВАЦІЯ

Верхня середня луночкова гілка (ramus alveolares superiores posteriores) – підочний нерв (n. infraobitalis)

– верхньощелеповий нерв (n. maxillaris)- трійничний нерв (n. trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Туберальна, інфраорбітальна, палатинальна.

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Хворий сидить у кріслі в якому трохи опущено спинку та запрокинуто підголовник. Крісло піднято настільки, щоб зуб який треба видалити знаходився на рівні плечового суглобу лікаря.

Голова хворого при видалені першого премоляра з лівого боку має бути трохи повернута вправо, а правого – вліво.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лікар знаходиться справа і спереду від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

S-подібні щипці, коронкові ( щипці мають S-подібний вигин, шічки розміщені під прямим кутом, при змиканні не сходяться. Дві щічки одинакової форми, з внутрішньої сторони мають заглиблення (рівчачок), кінці заокруглені).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

І пальцем лівої руки ( видалення справа), або ІІ пальцем тієї ж руки (видалення зліва) він відтягує верхню губу і кут рота назовні. Відповідно ІІ або І палець він розташовує зі сторони піднебіння і фіксує альвеолярний відросток з вестибулярної та піднебінної сторони в ділянці зуба, що видаляється. Видаляють шляхом люксації, перший рух роблять назовні. Видалення зуба вниз та назовні.

Перший премоляр нижній (34, 44)

АНАТОМІЧНА БУДОВА

Цей зуб має один заокруглений, дещо здавлений з сторін (особливо у верхній частині) корінь. Часом він викривлений. Щічна стінка альвеоли в цих зубах дещо тонша, ніж язична, або дві стінки майже однакової товщини.

ІННЕРВАЦІЯ

Нижні зубні гілки (rami dentales inferiores) – нижні луночкові гілки (rami alveolares inferiores)

– нижній луночковий нерв (n. alveolaris inferior) – задня гілка нижньощелепового нерва (n. mandibularis)

– трійничний нерв (n. trigeminus)

ОБЕЗБОЛЕННЯ

Мандибулярна, торусальна, ментальна

ПОЛОЖЕННЯ ХВОРОГО В КРІСЛІ

Крісло опускають, а його спинку та підголовник переміщують так, щоб туловище і голова хворого знаходилась у вертикальному положені або голова була трохи нахилена вперед, нижня щелепа має розміщуватись ліктьового суглоба опущеної руки лікаря.

ПОЛОЖЕННЯ ЛІКАРЯ

Лівий премоляр лікар знаходиться дещо спереду і справа від хворого.

Правий премоляр – лікар стоїть справа і дещо ззаду від хворого.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Щипці зігнуті по ребру, з широкими щічками, коронкові (щипці зігнуті по ребру мають дзьобоподібну форму. Вісь щічок і вісь ручок утворюють прямий або близький до нього кут. Всі складові частини щипців розміщені у вертикальній площині, ручки одна над другою. Щічки щипців широкі з рівчачками на внутрішній стороні, кінець їх заокруглений, при змиканні не вони не сходяться).

МЕТОДИКА ВИДАЛЕННЯ

Правий премоляр – лікар обхопивши лівою рукою голову пацієнта, вводить в порожнину рота І і ІІ пальці охоплює ними з двох сторін альвеолярний відросток. Одночасно ІІ пальцем відтягує кут рота і віддаляє щоку, а І пальцем язик. Іншими пальцями лівої руки підтримує нижню щелепу за підборіддя.

Лівий премоляр – ІІ пальцем лівої руки лікар відтягує щоку, ІІІ пальцем – язик, І пальцем підтримує підборіддя. Видаляють зуб шляхом люксації, перший рух в щічну сторону. Форма коренів дозволяє застосовувати ще й легку ротацію. Видаляють зуб з лунки догори і в сторону щоки.Зараз ви читаєте: Анатомія іннервація обезболення інструментарій методика видалення зубів