Астрономия

Типи поділу рослинних клітин 2

Назва реферату : Типи поділу рослинних клітин Розділ : Біологія Типи поділу рослинних клітин План: Мітоз Підготовка до поділу клітин Фази мітозу Типи поділу і розмноження Висновок Список літератури Мітоз Здатність до розподілу – найважливіша властивість кліток. Без розподілу неможливо уявити собі збільшення числа одноклітинних істот, розвиток складного багатоклітинного організму з однієї заплідненої яйцеклітини, поновлення кліток, тканин і навіть органів,

Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатаці

Реферат на тему: Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп’яніння або не мас права на керування транспортним засобом, чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що

Нейтронные звезды (пульсары)

ВСОШ № 115 РЕФЕРАТ ПО АСТРОНОМИИ ТЕМА РЕФЕРАТА: “НЕЙТРОННЫЕ ЗВЕЗДЫ” (пульсары) ВЫПОЛНИЛ: Тряпельников В. А. 11 “А” КЛАСС МОСКВА 2004 Нейтронные звезды Открытие в 1932 году новой элементарной частицы – нейтрона заставило астрофизиков задуматься над тем, какую роль он может играть в эволюции звезд. Два года спустя было высказано предположение о том, что взрывы сверхновых звезд связаны с превращением обычных

Зовнішні запам ятовуючі пристрої пам ять комп ютера

Основи інформатики в школі Урок 2.5 Зовнішні запам ` ятовуючі пристрої Урок 3.1. Файлова система ПК. Урок 2.6. Пам ` ять комп ` ютера. * Прийняв доцент Андрій Іванович Кардаш Львів 1998 Урок 2.5. Тема : Зовнішні запам`ятовуючі пристрої Мета : Класифікувати зовнішні запам`ятовуючі пристрої. Ознайомитись з основними принципами їх роботи. Вивчити характеристики існуючих стандартів. Хід роботи : 1. Класифікація

Трудове виховання в розвитку особистості школяра

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА Курсова робота Студентки 5-го курсу Групи МІ-51 Фізико-математичного факультету АНДРУСЕНКО Ірини Миколаївни Науковий керівник: Канд. пед. наук, доцент СТРЕЛЬНІКОВА Н. М. Ніжин 2004 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. 1.1 Зміст і завдання трудового виховання. 1.2 Праця і

Суть і структура світового господарства

Суть і структура світового господарства. Світове господарство – являє собою сукупність соціальних економік і особливої сфери суспільно-виробничих зв’язків, що виходять територіальні межі окремих країн міжнародних, економічних відносин. В сучасних умовах економічна замкнутість нац. господарства не лише не раціонально, бо позбавляє економіку відособленої країни переваг, що випливають з міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперації, а й практично неможлива. Таким чином поняття

Позитивізм 2

1. Криза філософії середини XIX. Французький й англійський позитивізм. У другій половині XIX ст позитивізм стає найбільш впливовим рухом західної філософії. Позитивізм оголосив єдиним джерелом знання конкретні, частки науки і виступив проти філософії як метафізики, але за філософію як особливу науку. Під метафілософією вони розуміли умоглядну філософія буття (онтологію, гносеологію). ПОЗИТИВІЗМ – філософія позитивного знання, що відкидає теоретичні спекуляції й

Термины авиации

1. Числовая последовательность – это функция, заданная на множестве натуральных чисел и принимающая дискретные значения (не непрерывные).{yn } – ограниченная, если существует такое M(M>0), что для всякого n выполняется нер-во: – M<=yn<=M. {yn }- возрастающая, если для всех n: yn+1 >=yn. Последовательность монотонна если она строго возрастает или убывает. 2. Число А называется пределом {yn } при n стремящемся к

INTERNET головні принципи побудови та діяльності

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ “УКРАЇНА” Білоцерківське представництво Курсова робота на тему: “INTERNET: головні принципи побудови та діяльності” Виконала студентка 2курсу спеціальності Документознавство Леус Анастасія Науковий керівник Скоп юк Н. С. Біла Церква – 2004 Мета – дослідити розвиток глобальної мережі Internet, для того щоб зрозуміти звідки походить ця мережа, з чого складалася раніше і який мала

Природні фактори здоров я

Реферат на тему: Природні фактори здоров’я Вітчизняними і зарубіжними вченими встановлено, що на здоров’я людини впливає ряд факторів, згрупованих певним чином. Встановлено, що здоров’я людини на 20% залежить від стану довкілля. Це означає, що у людей, котрі проживають в екологічно чистій місцевості, здоров’я може бути кращим, ніж у людей, які живуть в екологічно забрудненій місцевості. Наприклад, мешканці сільських регіонів дихають