Астрономия

Типи поділу рослинних клітин 2

Назва реферату : Типи поділу рослинних клітин Розділ : Біологія Типи поділу рослинних клітин План: Мітоз Підготовка до поділу клітин Фази мітозу Типи поділу і розмноження Висновок Список літератури Мітоз Здатність до розподілу – найважливіша властивість кліток. Без розподілу неможливо уявити собі збільшення числа одноклітинних істот, розвиток складного багатоклітинного організму з однієї заплідненої яйцеклітини, поновлення кліток, тканин і навіть органів,

Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатаці

Реферат на тему: Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп’яніння або не мас права на керування транспортним засобом, чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що

Нейтронные звезды (пульсары)

ВСОШ № 115 РЕФЕРАТ ПО АСТРОНОМИИ ТЕМА РЕФЕРАТА: “НЕЙТРОННЫЕ ЗВЕЗДЫ” (пульсары) ВЫПОЛНИЛ: Тряпельников В. А. 11 “А” КЛАСС МОСКВА 2004 Нейтронные звезды Открытие в 1932 году новой элементарной частицы – нейтрона заставило астрофизиков задуматься над тем, какую роль он может играть в эволюции звезд. Два года спустя было высказано предположение о том, что взрывы сверхновых звезд связаны с превращением обычных

Зовнішні запам ятовуючі пристрої пам ять комп ютера

Основи інформатики в школі Урок 2.5 Зовнішні запам ` ятовуючі пристрої Урок 3.1. Файлова система ПК. Урок 2.6. Пам ` ять комп ` ютера. * Прийняв доцент Андрій Іванович Кардаш Львів 1998 Урок 2.5. Тема : Зовнішні запам`ятовуючі пристрої Мета : Класифікувати зовнішні запам`ятовуючі пристрої. Ознайомитись з основними принципами їх роботи. Вивчити характеристики існуючих стандартів. Хід роботи : 1. Класифікація

Трудове виховання в розвитку особистості школяра

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА Курсова робота Студентки 5-го курсу Групи МІ-51 Фізико-математичного факультету АНДРУСЕНКО Ірини Миколаївни Науковий керівник: Канд. пед. наук, доцент СТРЕЛЬНІКОВА Н. М. Ніжин 2004 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. 1.1 Зміст і завдання трудового виховання. 1.2 Праця і

Суть і структура світового господарства

Суть і структура світового господарства. Світове господарство – являє собою сукупність соціальних економік і особливої сфери суспільно-виробничих зв’язків, що виходять територіальні межі окремих країн міжнародних, економічних відносин. В сучасних умовах економічна замкнутість нац. господарства не лише не раціонально, бо позбавляє економіку відособленої країни переваг, що випливають з міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперації, а й практично неможлива. Таким чином поняття

Позитивізм 2

1. Криза філософії середини XIX. Французький й англійський позитивізм. У другій половині XIX ст позитивізм стає найбільш впливовим рухом західної філософії. Позитивізм оголосив єдиним джерелом знання конкретні, частки науки і виступив проти філософії як метафізики, але за філософію як особливу науку. Під метафілософією вони розуміли умоглядну філософія буття (онтологію, гносеологію). ПОЗИТИВІЗМ – філософія позитивного знання, що відкидає теоретичні спекуляції й

Термины авиации

1. Числовая последовательность – это функция, заданная на множестве натуральных чисел и принимающая дискретные значения (не непрерывные).{yn } – ограниченная, если существует такое M(M>0), что для всякого n выполняется нер-во: – M<=yn<=M. {yn }- возрастающая, если для всех n: yn+1 >=yn. Последовательность монотонна если она строго возрастает или убывает. 2. Число А называется пределом {yn } при n стремящемся к

INTERNET головні принципи побудови та діяльності

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ “УКРАЇНА” Білоцерківське представництво Курсова робота на тему: “INTERNET: головні принципи побудови та діяльності” Виконала студентка 2курсу спеціальності Документознавство Леус Анастасія Науковий керівник Скоп юк Н. С. Біла Церква – 2004 Мета – дослідити розвиток глобальної мережі Internet, для того щоб зрозуміти звідки походить ця мережа, з чого складалася раніше і який мала

Природні фактори здоров я

Реферат на тему: Природні фактори здоров’я Вітчизняними і зарубіжними вченими встановлено, що на здоров’я людини впливає ряд факторів, згрупованих певним чином. Встановлено, що здоров’я людини на 20% залежить від стану довкілля. Це означає, що у людей, котрі проживають в екологічно чистій місцевості, здоров’я може бути кращим, ніж у людей, які живуть в екологічно забрудненій місцевості. Наприклад, мешканці сільських регіонів дихають

Економічна програма Ф Лассаля

Реферат На тему: Економічна програма Ф. Лассаля Фердинанд Лассаль (1825-1864) – німецький соціаліст, що вважав себе учнем К. Маркса. 1848 року був заарештований за рево­люційну агітацію. Після звільнення (1851) він припиняє свою про­пагандистську діяльність і присвячує себе науковій роботі. 1862 ро­ку Лассаль повертається на політичну арену, створює “Загальний союз німецьких робітників” (1863-1875). Ф. Енгельс писав про Лассаля як про надзвичайно

Психологічні основи рекламного менеджменту

РЕФЕРА Т На тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Сучасна реклама намагається спочатку створити умови для сві­домого та обдуманого сприйняття покупцем рекламного звернення, а відтак і для автоматичного здійснення покупки, забезпечення не одноразового, а сталого процесу купівлі. Тому реклама – це єдиний елемент маркетингу, який починається з намагання зрозуміти спо­живача, його запити й потреби. Через те рекламні дослідження ве­дуться в багатьох

Формування естетичного світосприйняття у школярів через роботу дитячих художніх шкіл

Міністерство освіти і науки України Коломийський педагогічний коледж Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Курсова робота Формування естетичного Світосприйняття у школярів Через роботу дитячих Художніх шкіл Педагогіка М. Коломия, 2001 рік ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………………………………… 3 І. Основні напрямки та зміст естетичного виховання в позашкільних навчальних закладах. 1.1. Сутність, мета, завдання позашкільної освіти та виховання. …………………………………………………………………… 5 1.2. Основні напрямки та зміст позашкільної

Інфекційний мононуклеоз

(син.: залозиста гарячка, хвороба Філатова, хвороба Пфейффера, хвороба Тюрка, моноцитарна ангіна тощо) – гостра інфекційна хвороба вірусної природи переважно з повітряно-краплинним механізмом зараження, характеризується гарячкою, полі аденітом (особливо шийним), гострим тонзилітом з нальотами, збільшенням печінки і селезінки, лейкоцитозом, лімфомоноцитозом, наявністю атипових мононуклеарів (віроцитів). Етіологія. Останнім часом найбільш вірогідною вважають вірусну природу інфекційного мононуклеозу. Більшість авторів вважають, що в етіології інфекційного

Вітамін D

Реферат з біології: Вітамін D Вітамін D, або антирахітичний вітаміннайчастіше асоціюється з синтезом кальцію і фосфору в організмі. Друга, наукова, назва цього вітаміну – кальциферол. Всього є два основні типи кальциферолів: ергокальциферол, або D2 і холекальциферол, або D3. Останній є найважливішим представником групи, що відноситься до вітаміну D. Вітамін D може прибувати в організм через харчові продукти. Але більша частина

Монотонність функції необхідні і достатні умови Eкстремум функції однієї та декількох змінних

Пошукова робота на тему: Монотонність функції, необхідні і достатні умови. Eкстремум функції однієї та декількох змінних.. Необхідні і достатні умови. Найбільше і найменше значення функції на замкнутому проміжку і в обмеженій замкнутій області. П лан Монотонність функції, необхідні і достатні умови Екстремум функції, необхідні і достатні умови Найбільше і найменше значення функції на замкнутому проміжку Екстремум функції декількох змінних. Необхідні

Огляд візуальних компонентів Стандартні компоненти Delphi

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ” Депертамент комп’ютерних технологій Кафедра інформатики Огляд візуальних компонентів. Стандартні компоненти Delphi. Реферат з курсу “Системи та інструментальні засоби програмування ” студента ДКТ-3 Підгорного Свєтослава Київ 1998 Зміст: Загальні відомості про Палітру Компонентів……………………….. 3 Стандартні компоненти……………………………………………………….. 5 Візуальні компоненти…………………………………………………………… 7 Список літератури……………………………………………………………….. 9 Загальні відомості про Палітру Компонентів. Палітра компонентів являє собою каталог візуальних та прикладних об’єктів,

Правові проблеми приватизації в Україні

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “Києво-Могилянська Академія” Департамент економічних наук Курсова робота “Мала приватизація в Україні : Методи проведення та сучасний стан”. Виконав: студент 3-го курсу Левчук С. В. Науковий керівник: Доц. Ревенко В. Л. Київ – 1998 Тема : “Мала приватизація в Україні : Методи проведення та сучасний стан”. Зміст Вступ Розділ 1. Законодавча база для здійснення малої приватизації. 1. 1 .

Сім я у сучасному суспільстві

Реферат з психології Сім’я у сучасному суспільстві У сучасному суспільстві сім’ї найчастіше бувають нуклеарними (малими) і розширеними (великими). Нуклеарна сім’я – це сімейна структура, в якій батьки і діти живуть разом без дідусів і бабусь. У здоровій міцній сім’ї діти можуть розвивати­ся у фізичному, інтелектуальному й емоційному плані, повністю використовуючи свій потенціал. Проте, якщо поряд немає членів сім’ї старшого покоління,

З історії розвитку мікробіології

Мікробіологія порівняно молода наука. Вона зародилася наприкінці XVIIст. Тоді вже було зроблено великі географічні відкриття, розви­нулось мореплавство, торгівля, почалось інтенсивне вивчення рос­линного і тваринного світу Америки, Австралії, Центральної Афри­ки, Індії та інших маловідомих на той час країн. Все це сприяло роз­виткові природничих наук. Великих успіхів досягай і такі галузі знань, як механіка, оптика. Практична потреба в знаряддях та інструментах (зокрема

Підприємство як суб єкт та об єкт ринкової економіки

Під­при­єм­с­т­во як об’­єкт і су­б’єкт ри­н­ко­вої еко­но­мі­ки План Вве­ден­ня 1. Під­при­єм­с­т­во – го­ло­вна еко­но­мі­ч­на оди­ни­ця кон’­ю­н­к­ту­ри ри­н­ку. 1) Сут­ність і со­ці­а­ль­но-­еко­но­мі­ч­ні фо­р­ми під­при­єм­с­т­ва. Тру­до­вий ко­ле­к­тив під­при­єм­с­т­ва; 2) Ви­ди під­при­ємств. Ма­лі під­при­єм­с­т­ва та їх роль в еко­но­мі­ч­но­му про­гре­сі; 3) За­ко­но­да­в­че ре­гу­лю­ван­ня ді­я­ль­но­с­ті під­при­ємств. 2. Си­с­те­ма управ­лін­ня під­при­єм­с­т­вом в умо­вах ри­н­ку. 1) Управ­лін­ня під­при­єм­с­т­вом і са­мо­вря­ду­ван­ня тру­до­во­го ко­ле­к­ти­ву. Ме­не­дж­мент і ма­р­ке­тинг в

Звіт про педагогічну практику з 10 02 92 по 22 03 92 студентки філологічного факультету

ЗВІТ Про педагогічну практику з 10.02.92 по 22.03.92 студентки філологічного факультету Деценко І. П. Педагогічну практику проходила у 115- й школі м. Києва. У школі було створено всі умови для проходження. практики. Всі вчителі української мови й літератури мають великий стаж роботи, високу фахову й мето­дичну підготовку. Шкільні кабінети української мови і літератури достатньо обладнані технічними засоба­ми навчання, забезпечені наочними

Депозитный сертификат

ДЕПОЗИТНЫЙСЕРТИФИКАТ CERTIFICATE OF DEPOSIT Механизм Свидетельство о депонировании средств в банке. Это наиболее известный и доступный финансовый инструмент. В сущности, размещая средства на депозитном счете или приобретая депозитарные сертификаты (Certificate of Deposit, CD) у своего брокера, инвестор отдает свои средства в управление выбранному им банку. По окончании срока действия депозитного договора банк возвращает инвестору его средства, а так же выплачивает

Організація cпортивної гурткової роботи

ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ПЛАН 1 ВСТУП 2 Організація спортивних секцій і команд 3 Основні принципи спортивного тренування 4 Складові частини підготовки спортсмена 5 Тренувальні заняття 6 Планування учбово-тренувальних занять 7 Лікарський контроль 8 Спортивні змагання ВСТУП Важко переоцінити ту велику корисну ро­боту, що її виконують громадські інструк­тори, тренери, судді з спорту в колективах фізкультури підприємств, колгоспів, радгоспів, учбових закладів

Визначення навчальних цілей заняття

Визначення навчальних цілей заняття є одним з головних пи­тань, від вирішення якого залежить методична організація заняття, вибір його форм, методів, засобів навчання та контролю. В цьому сенсі на­вчальні цілі є системоутворюючим фактором, бо, відображуючи кінцеві необхідні результати досягнень студентів, чітко детермінують принципи побудови системи навчання по всіх основних її параметрах. Тому методична підготовка викладача передбачає перш за все ово­лодіння вміннями

Рідкі лікарські форми в гомеопатії

Р Е Ф Е Р А Т На тему: “Рідкі лікарські форми в гомеопатії” Розвиток хімії в ХХ ст. привів до лавиноподібного збільшення арсеналу синтетичних лікарських засобів, що за своїм походженням відносяться до ряду ксенобіотиків, які являються для організму чужорідними речовинами. Таким чином, синтетичні препарати витіснили комплексні ліки природного походження. Але вже в 70-ті роки ХХ ст. яскраво проявився фармакотерапевтичний

Процес індивідуального спілкування

Реферат на тему Процес індивідуального спілкування 1. Види взаємодії в процесі спілкування. 2. Формування враження про співрозмовника. 3. Техніка проведення індивідуальної бесіди. 1. Розвиток людини і її зв’язки з діловим світом неможливе без навичок спілкування. Саме по собі спілкування – це багатогранний процес життєдіяльності людини. Найбільш змістовний і виразний засіб спілкування ­­- слово, мова. Вміння слухати і говорити – необхідна

Суть доктрини неолібералів ФРН про соціальне ринкове господарство та зміст доктрини В Ойкена про

1. Суть доктрини неолібералів ФРН про соціальне ринкове господарство та зміст доктрини В. Ойкена про типологію основних форм ринкової економіки Неолібералізм у Німеччині. Особливостями німецького неолібералізму є те, що пре­дставники цієї течії не обмежуються методологією неокласиків, а застосовують також інституціональні підходи, розроблені ще істо­ричною школою. Німецька неоліберальна теорія поєднує ідеї силь­ної держави, що виконує інституціональні, організаторські та вихо­вні функції, і

ФІНЛЯНДІЯ

РЕФЕРАТ ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Сальвадора та Фінляндії. 1. ВНП на душу населення; 2. Динаміка економічного росту; 3. Структура виробництва; 4. Рівень та якість життя населення; 5. Споживання енергії 6. Екологічна безпека. 1. САЛЬВАДОР Сальвадор – невелика країна в Центральній Америці зі столицею м. Сан-Сальвадор, республіка у складі 14 департаментів. Головою держави є президент, що обирається на 5- річний термін, законодавчим органом

Головний мозок 2

Реферат На тему: ” ГОЛОВНИЙ МОЗОК” План. 1. Визначення. 2. Будова. 3. Мозочок. Головний мозок (еncephalon) людини є не лише субстратом психічної діяльності, а й регулятором усіх процесів, які відбу­ваються в організмі. Прогресивний роз­виток головного мозку у вищих приматів, зумовлений трудовою діяльністю й вираз­ною мовою, дав змогу людині якісно ви­ділитись у тваринному світі. Серед приматів абсолютна маса мозку людини є

Мітки та переходи

Реферат на тему: Мітки та переходи У мові Паскаль будь-який оператор і кінець складеного оператора (слово end) можна відмітити, тобто ідентифікувати, додати йому індивідуальне ім’я. Це ім’я називається міткою. У авторській версії мови мітками могли бути цілі сталі від 1 до 9999, у мові Турбо Паскаль до них додано ідентифікатори. Мітка записується перед оператором або словом end через двокрапку, наприклад,

Энциклопедия для детей. Всемирная история 1996г. 1

ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЯ Перед Вами том I “Энциклопедии для детей”. Слово “энциклопедия” Вам, вероятно, уже встречалось в заглавиях других изданий. Оно восходит к древнегреческому выражению “enky’klios paide’ia”, кото­рое можно перевести как “сумма”, “круг общих знаний” или “зна­ний обо всем”. В середине XVIII в. во Франции группа ученых во главе с Дени Дидро и Жаном Д’Аламбером начала издавать “Энциклопедию или Тол­ковый

Марс 3

Муниципальное образовательное учреждение “Лицей № 23” Реферат на тему: “Марс” Выполнил: ученик 6 “А” класса Касьянов Алексей Г. Кемерово 2010 Содержание 1 О Марсе 2 Спутники Марса 3 Поверхность и атмосфера Марса 4 Как погибла жизнь на Марсе? 5 Индикатор “Астероидной Атаки” 6 Танатос -третий спутник Марса? О Марсе Марс – четвертая по расстоянию от Солнца планета Солнечной системы. На

Хімічні та радіаційні опіки

ХІМІЧНІ ТА РАДІАЦІЙНІ ОПІКИ ХІМІЧНІ ОПІКИ Хімічні опіки спричинюються хі­мічно активними речовинами – кис­лотами (сірчана, хлористоводнева, азотна, оцтова тощо), основами, ок­сидами фосфору, а також бензином, керосином та деякими маслами у разі їх тривалого контакту зі шкірою. Ці речовини можуть уражувати як шкіру, так і слизову оболонку травного кана­лу за умови попадання їх у середину. В більшості випадків хімічні опіки спо­стерігаються

Іран 2

Реферат на тему: “І Р А Н” Європейці частіше іменували Іран Персією, перейнявши назву від древніх греків. Але в 1953 році уряд країни офіційно затвердило за нею місцева древня назва Іран. Іран – велика багатонаціональна держава з населенням близько 26 млн. чоловік (1996 р.), по площі – 1648 тис. кв. км. – уступає в закордонній Азії лише Китаєві, Індії, Індонезії

Теория Николая Коперника

Теория Николая Коперника Через всю яркую жизнь Коперника, начиная со студенческих лет в Кракове и до последних дней, проходит основная нить – великое дело утверждения новой системы мира. Призванной заместить в корне неправильную геоцентрическую систему Птолемея. Первый набросок своей теории Коперник изложил в работе, которая известна под русским названием, как “Малый комментарий Николая Коперника относительно установленных им гипотез о небесных

Модернізація та розвиток ЗАТ Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів на період 199

Клейові сполуки для шпалер, лінкрусту і плівок Клейова сполука Або мастика Склад, спосіб приготування Поліхлорвінідні плівки Шпалери Папір На підоснові Без оснви Паперові Деревні Лінкруст Паперовій Тканина 1 й Карбосиметилцелюлоза 4 масові частини натрієвої солі карбоксиметилцелюлози (20% вологості) розчиняють у 96% масових частин води Д Н Н Р Н Р Н Клейстер борошняний 1,5 кг відходів борошномельної промисловості (борошняний пил)

Основні правила експлуатації рентгенівських установок медичного призначення

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ УСТАНОВОК МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПРИЗНАЧЕННЯ 1. Дані правила розповсюджуються на всі рентгенівські апарати і кабінети медичних установ незалежно від їх типу, призначення і місцезнаходження. Примітка. З виданням даних правил відміняються всі діючі до цього часу правила і норми, які відносилися до організації і експлуатації рентгенівських кабінетів і апаратів, обладнання, захисту, техніки безпеки і ін. 2.

Україна в Раді Європи здобутки перспективи проблеми

Зміст. Вступ. 2 1.Поняття юридичної особи, її ознаки. 3 2.Види юридичних осіб та способи їх утворення. 6 3.Припинення існування юридичної особи. 9 Висновок. 11 Список використанної літератури. 12 Вступ. Учасниками цивільних правовідносин, що регулюються сучасним цивільним законодавством, крім громадян, суверенних держав, автономних утворень чи адміністративно-теріторіальних одиниць, виступають різноманітні організації – державні, кооперативні, громадські, господарські товариства, орендні і колективні підприємства, господарські

Санітарна розвідка вододжерел в умовах екстремальних ситуацій та у военний час

ТЕМА: ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯМ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ФОРМУВАНЬ НА ПЕРІОД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ І КАТАСТРОФ ТА У ВОЄННИЙ ЧАС. САНІТАРНА РОЗВІДКА ВОДОДЖЕРЕЛ В УМОВАХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ ТА У ВОЕННИЙ ЧАС. МЕТА ЗАНЯТТЯ: Оволодіти методиками проведення санітарної розвідки та санітарного обстеження вододжерела, визначення якості питної води у польових умовах, складання донесення за результатами санітарної розвідки. ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

Політичні права і обов язки громадян України

Академія м уніципального управління Реферат На Тему ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І ОБОВ ‘ ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАІНИ Виконав студент І-го курса Економічного ф-ту Групи Ф-3 Вишневський О. В. Київ – 2000 План: Реферат______________________________________________________________ 1 ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАІНИ ____________________________ 1 Право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації_____ 3 Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих

Солнечные системы

I. Содержание. I. Содержание…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 II. Введение…………………………………………………………………………….2 III. Солнечная система…………………………………………………3 IV. Общие характеристики планет и тел солнечной системы………….. 5 1.Меркурий…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 2.Венера…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 3.Земля………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 4.Марс…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 5. Юпитер……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 6. Сатурн………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 7. Уран и Нептун………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 8. Плутон……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 9. Малые планеты………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 V. Заключение……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………………………………………………… 20 II. Введение. Ничто во всей Вселенной Не существует,

Модальність суджень

Модальність суджень Модальність – характеристика судження, яка визначається принципом розрізнення об’єктивно можливо, дійсного і необхідного. Йдеться про об’єктивну модальність. А формальну логіку цікавить передусім логічна модальність, яка полягає в ступені встановленої достовірності думок завдяки тому чи іншому різновиду судження. За об’єктивною модальністю судження поділяються на судження необхідності, дійсності та можливості. Наприклад: “Після весни настане літо” (судження необхідності); “Літо в цьому

Особливості виписування рецептів на отруйні сильнодіючі наркотичні психотропні лікарські засо

РЕФЕРАТ Тема: Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби ПЛАН І. Відпуск лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек, що підлягають предметно-кількісному обліку в аптеках і лікувально-профілактичних закладах. ІІ. Право виписування лікарських засобів на рецептах встановленої форми, що містять отруйні, сильнодіючі і наркотичні речовини. ІІІ. Правила і терміни зберігання рецептів в аптечних закладах. ІV. Порядок обігу

Закони природи і астрономія

Реферат на тему: ЗАКОНИ ПРИРОДИ І АСТРОНОМІЯ Причинність і закономірність. Навколишній світ є єдиним у своїй матеріальності. Це означає, що в ньому немає нічого, крім матерії, не існує ніяких потойбічних, надприродних сил, таких, що не залежать від матерії і стоять над нею. Принцип матеріальної єдності світу – основоположний принцип матеріалізму. З цього принципу випливає, що будь-яке явище при­роди повинне мати

Текстовий редактор Word Дії з об єктами WordArt

Реферат з інформатики Текстовий редактор Word. Дії з об’єктами WordArt. Мета: Уміти вставляти в документ різноманітні об’єкти: картинки, гіперпосилання, художньо оформлені слова (WordArt) тощо. План 1. Створити три об’єкти WordArt. 2. Вставити в документ картинку з галереї ClipGallary. 3. Вставити в документ інший документ. 4. Вставити в документ об’єкт з графічного файлу. 5. Вставити гіперпосилання. Теоретичні відомості Окрім звичайного тексту,

Деонтологія в хірургії

Споконвіків лікарською емблемою вважається змія – носителька здоров’я і мудрості. Ця емблема характеризує об’єктивний бік нашої професії. Поряд з нею існує й інший, менш відомий символ, заповіт, який відображає вже внутрішню суть лікарської діяльності. Залишив його нам відомий голландсь­кий лікар-хірург, бургомістр міста Ам­стердама Ніколаас ван Тульп-Тульпіус (1599-1674). Це запалена свічка. “Allis inserviendo ipse consumer” – “Світячи іншим, згораю сам”. І

Інвестиційна політика України

Курсова робота з політекономії на тему: Інвестиційна політика України. Вступ Специфічним економічним законом капіталістичного способу виробництва а нині – держав СНД (внаслідок капіталізації їх економіки) е циклічний характер його розвитку. Основна фаза цього розвитку – економічна криза: менш як за два століття капіталістична система господарства пройшла 21 цикл і 21 кризу. Найглибшою за майже 5 століть існування капіталізму була американська

Боротьба з танками та броньовими машинами противника Дії солдат в бою

РЕФЕРАТ На тему: “Боротьба з танками Та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою” План 1. Боротьба з танками та іншими броньованими машинами противника. 2. Організаційно-штатна структура мотострілецького відділення. 3. Похідний і бойовий порядок мотострілецького відділення. 4. Дії солдата у складі відділення під час наступу 1. Боротьба з танками та іншими броньованими машинами противника. У бою солдатові доводиться боротися не

Лікарські рослини

Назва реферату : Лікарські рослини Розділ : Біологія Лікарські рослини Про цілющі властивості багатьох рослин відомо з прадавніх часів (близько 3 тис. років до н. е.). Лікарські рослини беруть участь у метаболізмі, впливаючи на діяльність органів та систем організму людини, їх функціональну активність. Звідси переконання багатьох дослідників, що “в природі немає хвороб, проти яких у рослинному світі не утворилися б

Страница 1 из 9412345678910...203040...Последняя »