Суверенітет як категорія конституційної теорії і практики

Конституціоналізм як багато-аспектне явище знаходить вияв у конституційній теорії, в суспільно-політичному русі за її реалізацію і в конституційній практиці. Особливий інтерес викликає зміст консти­туційних принципів (принципів кон­ституції), що становлять основу теорії і практики. Конституційні принципи – це категорія політичної і правової свідо­мості. Вони не мають самостійного ре­гулюючого значення. Відбиваючись у змісті норм основних законів, консти­туційні принципи набувають характе­ру принципів конституції.

Матриці дії над ними Обернена матриця Матричний запис системи лінійних алгебраїчних рівнянь т

Пошукова робота на тему: Матриці, дії над ними. Обернена матриця. Матричний запис системи лінійних алгебраїчних рівнянь та її розв’язок. П лан Матриці, дії над ними. Обернена матриця. Ранг матриці. ЕЛЕМЕНТИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ Матриці 1. Матриці, дії над ними Числа (функції) називаються елементами матриці, причому перший індекс – номер рядка, а другий – номер стовпчика. Якщо матриця має лише один рядок

Принципи побудови процесу фізичного виховання

Визначення поняття Усі явища та процеси у природі і житті підпорядковані певним закономірностям і розвиваються відповідно до них. Ці закономірності існують у природі незалежно від волі людини. Таким закономірностям, як показують наукові дослідження і практичний досвід, підпорядкований і процес фізичного виховання. Пізнання цих закономірностей, їх вивчення допомогли виробити певні позиції, згідно з якими можна краще керувати процесом фізичного виховання учнів.

Робота із колонтитулами Опис роботи із колонтитулами у документі

Мета: Навчитись працювати із колонтитулами. Хід роботи Колонтитули – це текст або графічні зображення, які повторюються зверху або знизу на кожній сторінці документу. Тому колонтитули відповідно поділяються на Верхній та нижній колонтитул. Можна також можна передбачити різні верхні і нижні колонтитули для парних та непарних сторінок, а також для першої сторінки документу. Для цього у вікні Параметры страницы потрібно вибрати

Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами

. План 1. Структура систем управління людськими ресурсами підприємств. 2. Принципи удосконалення управління людськими ресурсами підприємств. 1. Управління людськими ресурсами здійснюється на різних рівнях: від світової спільноти до підрозділів підприємств. Найбільш загальні рекомендації по управлінню трудовою діяльністю розробляє міжнародна організація праці (МОП). Яка має свої представництва в різних країнах. Це рекомендації забезпечення нормальних умов праці і створення конструктивних взаємовідносин між

Спадковість і розвиток Вплив середовища на розвиток і формування особистості

Реферат на тему: Спадковість і розвиток Вплив середовища на розвиток і формування особистості 1. Спадковість і розвиток Спадковість – відновлення в нащадків біологічної схожості з бать­ками. Біологічна спадковість визначає як те загальне, що ро­бить людину людиною, так і те відмінне, що робить людей різними за зовнішнім виглядом і внутрішніми якостями. Питання про спадковість надзвичайно складне. Окремі йо­го аспекти ще до

Точковий масаж для відновлення і покращення зору при початкових стадіях розвитку короткозорості

Реферат На тему: “Точковий масаж для відновлення І покращення зору при початкових стадіях розвитку короткозорості І далекозорості” Часом ми тягнемося до очей і починаємо терти незрозумілі нам свідомо місця навколо них. Це говорить про те, що ми підсвідомо відчуваємо ті місця, що відповідають за різні функції, чи масаж яких може полегшити якийсь стан. Швидше всього, що китайці дуже уважно спостерігали

Діяльність спрямована на захист політичних прав

Д іяльність спрямована на захист політичних прав Керівні органи українських вчительських товариств розуміли, що вирішення найважливіших проблем, які стоять перед українською школою та педагогами є нереальним, якщо вчителі не візьмуть активної участі у політичному житті суспільства. Формально педагоги мали можливість скористатися всіма політичними правами, які давала народам Австро-Угорщини їхня конституція. Але реальний політичний статус та авторитет вчителя був дуже низький,

Сверхновые звезды

ВВЕДЕНИЕ Нам нет числа. Напрасно мыслью жадной Ты думы вечной догоняешь тень… А. Фет Величественный покой усыпанного звездами ночного неба всегда производил глубокое впечатление на человека. Такой “мирный” образ Вселенной, возникающий в воображении человека, объясняется не только относительной краткостью человеческой жизни и всей истории человечества, но и тем, что сведения о наиболее быстротекущих, взрывных процессах, происходящих буквально мгновенно даже по

Соціалізація особистості як інкультурація

Змiст ВСТУП.. 3 КУЛЬТУРНА РОЗМАЇТІСТЬ. 4 КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЕТНОЦЕНТРИЗМ.. 4 СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ, ЯК ІНКУЛЬТУРАЦІЯ.. 5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ КОРОТКИЙ ОГЛЯД ТЕОРІЙ ФРОЙДА, МІДА ТА ПІАЖЕ6 СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА СВОБОДА.. 7 НИНІШНЯ КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ. Проблема ідентифікації культури.7 Генезис культури. Традиція. Її значення в особистому житті людини.9 ВИСНОВКИ.. 13 Література. 14 ВСТУП Поняття КУЛЬТУРИ і СУСПІЛЬСТВА належать до найбільш широко вживаних