Загальні вимоги до уроку

Можна навести десятки вимог, яких треба дотримуватись у процесі під­готовки і проведення уроків. Більшість з них була розглянута нами в ході характеристики уроку і його частин. Тому назвемо лише загальні вимоги або цілі їх групи, щоби створити уявлення про ті функції, які виконує урок у ціліс­ній системі занять фізичними вправами. 1. Учитель повинен забезпечити високий оздоровчий та виховний ефект кожного

Чистотіл звичайний чорниця звичайна чорнокорінь лікарський

Реферат на тему: ЧИСТОТІЛ ЗВИЧАЙНИЙ, ЧОРНИЦЯ ЗВИЧАЙНА, ЧОРНОКОРІНЬ ЛІКАРСЬКИЙ ЧИСТОТІЛ ЗВИЧАЙНИЙ (бородавник, волосник, гладушник, гладишник, глекопар, глисник, голова адамова, жовтило, жовтосік, зелемозень, земизово, ластовине зiлля, ластовичник, маслянка, печіночник, плодисток, прозорник, простудник, ростопасти, ростопа, самозелень, сiре зiлля, старовина, цинедонія, цвінталія, чистик, чистяк) Chelidonium majus Багаторiчна трав’яниста з оранжево-жовтим соком рослина родини макових. Стебло прямостояче, до 80 см заввишки, цилiндричне, розгалужене. Листки

Лісові ресурси та їх корисні функції

Реферат на тему: Лісові ресурси та їх корисні функції в рекреаційному понятті 1. Визначення лісової рекреації Лісова рекреація – це перебування людей на землях лісового фонду в культурно-оздоровчих, туристичних і спортивних цілях. Рекреаційний потенціал лісів дозволяє виділити наступні види лісової рекреації: Кемпынгова лісова рекреація – багатоденне з нічлігом перебування людей на спеціально обладнаних на землях лісового фонду стоянках і базах

Зміст та порядок розвідки болот

ЗМІСТ І ПОРЯДОК РОЗВІДКИ БОЛОТ План Вступ……………………………………………………………2 1)Завдання і способи розвідки місцевості……………………3 1.1 Розвідка спостереженням……………………………….4 1.2 Розвідка безпосередній огляд місцевості ……………..5 2)Зміст і порядок розвідки болот……………………………..6 Висновки………………………………………………………..9 Література………………………………………………………10 Вступ Розвідка місцевості – це невід’ємна складова частина тактичної розвідки, яка повиннна забезпечити командирів даними для підготовки та успішного ведення бойових дій. Розвідка місцевості становить собою збір і систематизацію відомостей про місцевість

OC QNX

1. Вступ. QNX – це зареєстрована торгова марка фірми Quantum Software Systems, Canada. Фірма заснована в 1980 році. У той же самий час QNX – назва інтегрованої операційної системи, призначеної для підтримки роботи ЛВС у реальному масштабі часу і розробленою фірмою Quantum. В даний час QNX знаходить усе найбільш широкий попит на ринках Європи, Канади і США завдяки своїм унікальним

Кровотечі Види кровотеч Перша допомога при кровотечах

РЕФЕРАТ На тему: КРОВОТЕЧІ. ВИДИ КРОВОТЕЧ. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ. Кров – рідка сполучна тканина, яка циркулює в судинній системі. Вона складається з плазми і форменних елементів. Плазма: 90% води, в якій розчинені органічні речовини (білки, жири, вуглеводи) та неорганічні речовини (іони солей Na, K, Ca, ОН – ). Концентрація солей в плазмі постійна – 0,9%. Форменні елементи крові це:

Про необхідність нових підходів до неперервності економічної освіти

ПРО НЕОХІДНІСТЬ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО НЕПЕРЕРВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ Здобувши державну незалежність, Україна ось уже вісім років розв’язує одне з найважливіших завдань – створення такої економіки, яка б диктувала політичний курс розвитку нової держави. Після проголошення суверенної України актуальною залишається проблема забезпечення економічної незалежності держави. Сьогодні в Україні здійснюється перехід від планової економічної системи до ринкової економіки, спроможної забезпечити гідне життя

Організація податкової служби в Великобританії

Реферат на тему: Організація податкової служби в Великобританії В минулому Англія дотримувалася такої системи оподаткування, яка виходила від джерел доходів платник, тобто податки з доходів вилучаються в рамках тої адміністративно-територіальної одиниці, де вони одержані. При цьому кожна стаття доходу (прибуток, дивіденди, проценти) може обкладатися податком окремо, але по одних і ти самих правилах і однаковими ставками. В рамках цієї податкової

Методи оформлення документу за допомогою тадлиць Опис основнх тегів таблиць які використовують

Лабораторна робота №9 Тема: ТАБЛИЦІ Мета: Навчитись представляти інформацію у HTML-документі у вигляді таблиць. Теоретичні відомості. Табличні теги мови HTML дозволяють подавати дані у зручній для сприйняття формі. Основним структурним елементом таблиці є комірка, яка містить елемент даних таблиці або заголовок стовпчика даних. Логічно пов’язані комірки групуються разом у рядок таблиці. Рядки, в свою чергу, складають таблицю. Теги для побудови

Основи фізіології психічної діяльності

Реферат на тему: Основи фізіології психічної (вищої нервової) діяльності План 1. Поняття про вищу нервову діяльність. 3 2. Умовні рефлекси. 4 3. Типи вищої нервової діяльності 6 Література. 9 1. Поняття про вищу нервову діяльність Початком наукового етапу вивчення мозку і психічної діяльності людини стала робота І. М. Сєченова “Рефлекси головного мозку”. У ній уперше було висунуто і теоретично обгрунтоване