Принцип відкритої архітектури ПЭВМ ibm pc

Реферат на тему: Принцип відкритої архітектури ПЭВМ ibm pc. У ibm pc була закладена можливість удосконалення окремих частин комп’ютера і використання нових пристроїв. Фірма ibm забезпечила можливість зборки комп’ютера з незалежно виготовлених частин. Принцип, при якому методи сполучення різних пристроїв з ibm pc був стандартизований і відомий і доступний усім бажаючим, був названий Принципом відкритої архітектури. Реалізація цього принципу така.

Маркетинг та його специфіка в банківській сфері

Маркетинг в банку Опорний конспект 1998-1999 навчальний рік Тема 1 Маркетинг та його специфіка в банківській сфері. 1. Поняття маркетингу. 2. Банківський продукт: поняття, особливості. 3. Особливості маркетингу в банківській сфері. 4. Інструменти банківського маркетингу 5. Необхідність і перспективи застосування маркетингу комер­ційними банками України. Література: 1. Филипп Котлер “Основы маркетинга”, – М.: “Прогресс”, 1992.- Гл.1. 2. Спицин И. О., Спицин

Коні

Огляд літератури. Екстер’єр є однією з найважливіших характеристик коня, яка дозволяє зробити певні висновки щодо зв’язку зовнішніх форм тварини з продуктивністю (Калінін, 1938). Для початкового періоду виникнення екстер’єру характерно пошук ідеальних форм коня. Французький ветеринар кінця XVII століття Клод Буржеля таким ідеальним типом вважав популярного тоді в Західній Європі іспаноіталійського коня. Але ще в кінці XIX ст. Тютчев в статті

Письмове приладдя

Каліграфічне письмо значною мірою залежить від якості письмового приладдя. До письмового приладдя належать руч­ка, зошит, крейда, дошка. РУЧКА Починаючи з 1970/71 навчального року в Україні було за­мінено дерев’яну шкільну ручку, якою діти писали, користую­чись чорнилом у чорнильниці, на автоматичну, а з 1974/75 на­вчального року введено кулькову ручку. Кулькові ручки для письма – різноманітні за своєю кон­струкцією і відповідають вимогам дорослих.

Програмування розвитку регіонів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КРЕДИТНО – ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ Реферат По курсу “РПС” На тему “Програмування розвитку регіонів” Виконав студент групи КФ – 97 -1 Свір Станіслав Володимирович. ДНІПРОПЕТРОВСЬК 1998 План. І. Поняття регіональної політики. ІІ. Програма розвиту регіону як конкретизація регіональної політики. 1)Побудова “дерева цілей”. 2)Проблема конкретизації виконавців та сроків виконання програми. 3)Узгодження різних програм. 4)Роль організаційно –

Поняття податок види податків та їхня характеристика

Поняття податок, види податків та їхня характеристика 1. Обов’язкові платежі, їхні види та харак­терні ознаки Формування доходної частини бюджету є важливим видом діяльності будь-якої держави. Україна не є винят­ком. Процес приватизації державної власності і становлен­ня ринкових відносин протягом останніх років суттєво змінили зміст фінансових ресурсів державного бюджету, все більшого значення набувають податкові методи акумуляції їх. Податки стають не тільки головним

Квасоля звичайна кмин звичайний козельці лучні

Реферат на тему: КВАСОЛЯ ЗВИЧАЙНА КМИН ЗВИЧАЙНИЙ КОЗЕЛЬЦІ ЛУЧНІ КВАСОЛЯ ЗВИЧАЙНА (фасоля) Phaseolus vulgaris Однорiчна трав’яниста рослина родини бобових. Стебло прямостояче, розгалужене, невитке, до 80 см заввишки (у виглядi куща). Листки двочерешковi, трiйчастi. Квiтки бiлi, рожевi або лiловi, в пазушних китицях. Цвiте у червнi – серпнi. Плід – біб. Вирощують як харчову i лiкарську рослину. Для виготовлення лiкарських препаратiв використовують

Малокаліберна гвинтівка 2

Реферат на тему: Малокаліберна гвинтівка Малокаліберна гвинтівка Тульського збройового заводу ТОЗ-8М, калібру 5,6 мм, з відкритим секторним прицілом, є безвідмовною і надійною в експлуатації, має високу купчастість бою (мал. 53 і табл. 6). Таблиця ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЗ-8М Калібр ствола, мм 5,6 Довжина гвинтівки, мм 1113 Довжина ствола, мм 640 Довжина прицільної лінії, мм 587 Прицільна дальність, м 250 Найбільша дальність польоту

Диференціал 5

Диференціал План Диференціал функції. Геометричний зміст диференціала. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції. Повний диференціал функції декількох змінних. Достатні умови диференційованості функції. Рівняння дотичної площини до поверхні і нормалі. Інваріантність форми диференціала. Диференціювання функцій, заданих параметрично. Неявні функції, їх диференціювання. 1. Диференціал функції 1.1 Означення диференційованої функції Означення. Функція називається диференційованою в точці, якщо її приріст в цій точці можна зобразити

Вексель в платіжному обороті

. 1. Правові засади застосування векселів в господарському обороті України. Весксельний обіг в Ураїні здійснюється згідно з Постановою Верховної Ради України від 17.06.92 р. №2470-XII “Про застосування векселів у господарському обороті України” на засадах Однакового закону про переказний і простий вексель, прийнятого Женевською конференцією 1930 року. Цей закон застосовується в Україні у вигляді “Положення про переказний і простий вексель”, затвердженого