Предмет структура і завдання курсу Релігієзнавства

Реферат На тему: “Предмет, структура і завдання курсу “Релігієзнавства” План 1. Предмет курсу “Релігієзнавство”. 2. Основні релігійні концепції та їхня загальна характеристика. 1. Предмет курсу “Релігієзнавство”. Релігія – це складне соціальне і духовне явище, корені якого ви­ходять з глибинних теренів суспільної історії. Соці­альна природа та риси релігії вказують на її зв’язок з розвитком суспільства – певної самовідтворюючої системи, де один

Сверхновые звезды

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ Выполнил : Бортникова И. В. студентка 1 курса ОЗО ЕГФ специальность “Биология” Проверил : Муравьева Я. Л. Новосибирск – 2002 г. Астрономия не только увлекательна, но и в высшей степени поучительна. Она была одной из первых наук, возникших на заре человечества, и всегда оставалась на передовой линии фронта познания природы. Современная астрономическая

Особливості профілактики злочинних посягань у сфері банківського кредитування

Особливості профілактики злочинних посягань у сфері банківського кредитування Аналіз криміногенної ситуації в банківській системі України свідчить про її подальшу криміналізацію. з метою особистого збагачення посадові особи банківських установ сприяють зловживанням з фінансовими ресурсами, що вчиняються представниками комерційних структур, спрямовують грошові кошти на обслуговування шахрайських торговельних угод, безпосередньо беруть участь “у відмиванні брудних коштів”, сприяють відтоку цінностей за кордон і, як

Я готуюсь стати мамою режим вправи тренування вагітних

Реферат з медицини На тему: Я готуюсь стати МАМОЮ – режим, вправи, тренування вагітних. Зміст 1. Вступ……………………………………………………………………………….. 3 2. Фізичні вправи для вагітних……………………………………………… 3 2.1. Режим занять………………………………………………………………………….. 3 2.2. Правила під час заняття фізичним вправами……………………………. 3 2.3. Вправи для тазобедренних суглобів………………………………………… 3 2.4. Вправи для черевних м’язів……………………………………………………… 4 2.5. Вправи для грудних м’язів………………………………………………………. 4 2.6. Вправи для запобігання плоскостоп’я………………………………………. 4

Вчення Вернадського про ноосферу

Екологiя: роздуми, пошуки (з досвiду роботи бiблiотек області) Вступ Свiт та екологiя. Цi слова стали своєрiдним символом сучасностi, настiйними закликами, зверненими до всього людства i до кожного з нас. Наприкiнцi ХХ століття над людством нависли три смертельнi небезпеки: екологiчна, ядерна та загроза моральної деградацiї людей. Можливiсть екологiчної катастрофи уявляється зараз найбiльш близькою та важко усуненою. Життя на Землi може зникнути

Форми власності

РЕФЕРАТ З ” Економічної теорії “ Форми власності ПЛАН: ВСТУП. 1.Необхiднiсть, мета та шляхи реформування вiдносин власностi в Українi; 2.Роздержавлення та приватизацiя, як засiб реформування вiдносин власностi. ВИСНОВОК. ВСТУП. Головний засiб за допомогою якого можна поступово повернутися до нормального життя,-це радикальнi змiни вiдносин власностi та формування в нашiй економiчнiй системi незалежної фiгури приватного власника-людини, яка б працювала для забеспечення власних

Конституційний контроль за виборами і референдумами

Національний Університет “Києво-Могилянська академія” Реферат З курсу ” Основи Конституційного Права Украї ни “ На тему: Конституційний контроль за виборами І референдумами. Виконала: Студентка ФГСН-3 Волобуєва О. Викладач: Галиця М. Київ-98 Вибори та референдуми є однiєю з форм волевиявлення народу як єдиного джерела влади i носiя суверенiтету держави. В них реалiзується право кожного на участь в управлiннi державою безпосередньо або

Алгоритми і програми з розгалуженнями

Тема: Алгоритми і програми з розгалуженнями. План. 1. Оператор безумовного переходу (goto). 2. Умовні оператори. 3. Складена команда. Література: Я. М. Глинський. Інформатика. Алгоритмізація і програмування. Книжка 1. с. 67-85. 1 Оператор безумовного переходу (goto). Команду переходу використовують щоб змінити порядок виконання команд у програмі. Вона має такий вигляд: Goto – перекладається “перейти на”, де “мітка” – це адрес команди

Поняття про біологію

Назва реферату : Поняття про біологію Розділ : Біологія Поняття про біологію 1. Біологія – наука про живу природу. Зв’язки біології з іншими науками. Рівні організації живої матерії. 2. Основні методи біологічних досліджень. Проблеми взаємовідносин людини і оточуючого природного середовища. Основні ознаки живого. 3. Різноманітність рослинного світу та його поширення по земній кулі. Поняття про флору та рослинність. Поняття про

Статеві органи

Реферат на тему: “Статеві органи” Статеві органи (organagenitalia ) Поділяються на чоловічі та жіночі. Всі вони поділяються на зовнішні та внутрішні статеві органи. Основна функція статевих органів – розмноження, тобто утворення чоловічих та жіночих статевих клітин, виношуванню плоду у жінок та виділення спецефічних секретів у чоловіків. Дозовнішніх чоловічих статевих органів(organagenitaliamasculmaexterna) відносять статевий член та мошонку. Статевий член (penis) – циліндрич­ної