Ботаніка – наука про рослини Загальна характеристика царства рослини


БОТАНІКА – НАУКА ПРО РОСЛИНИ.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ.

Ботаніка – наука про рослини, їх будову, життєдіяльність, поширення і походження. Ботаніка вивчає рослинний покрив земної поверхні. Ботаніка вивчає рослини на всіх рівнях (молекулярному, клітинному, організмовому, популяційному).

Розділи ботаніки: систематика рослин, анатомія, морфологія рослин, генетика рослин, еволюція рослин, геоботаніка, географія рослин, екологія рослин, ембріологія, фізіологія рослин.

Розділи ботаніки, які вивчають окремі систематичні групи рослин (мікробіологія – наука про бактерії; альгологія – наука про водорості; мікологія – наука про гриби, ліхенологія – наука про лишайники.

Рослини є джерелом більш як десяти тисяч біологічно активних речовин, які діють на організм людини та тварин, зокрема при харчовому вживанні.

Царство рослин налічує понад 500 тисяч видів. Усі рослини поділяються на 2 великі групи:

1).нижчі рослини, або сланюваті (таломні).

2). вищі рослини, або листостеблові.

До нижчих рослин належать водорості, бактерії, слизовики, гриби і лишайники.

До вищих рослин відносять мохоподібні (мохи і печіночники), папоротеподібні (псилофіти, псилоти, плауни, хвощі і папороті), голонасінні і покритонасінні.

Характерні риси нижчих рослин:

– Тіло являє собою одно – або багатоклітинну слань, або талом.

– Тіло не розгалужене, або дихотомічно галузисте, але не розчленоване на вегетативні органи.

– Тіло позбавлене спеціальної провідної тканини.

Характерні ознаки вищих рослин:

– Наявність більш або менш добре розвинутих вегетативних органів.

– Мають спеціальну систему провідних тканин та механічних елементів.

– Правильне ритмічне чергування поколінь.

– Відсутність додаткових пігментів у клітинах.

– Наявність багатоклітинного жіночого статевого органа (архегонія).

До основних ознак рослини належать :

1.Будова клітини – щільна целюлозна оболонка над клітинною мембраною, крупні вакуолі з клітинним соком, клітинного центру немає, є пластиди, запасний вуглевод крохмаль.

2.Стан мінеральних солей у цитоплазмі – можуть знаходитися як в розчиненому стані, так і у вигляді кристалів.Зараз ви читаєте: Ботаніка – наука про рослини Загальна характеристика царства рослини