Економіка і суспільний розвиток


Завдання 1.

Скласти блок-схему і табличний документ для розв’язування економічної задачі згідно з варіантом.

Рівень К механізації виробництва обчислюється за формулою

Де n – кількість видів продукції; Nі – кількість i – го виду продукції; tі – норми витрат ручної праці на одиницю i – го виду продукції, tpi – норми витрат ручної праці на одиницю i – го виду продукції. Вхідна інформація : n=9 видів продукції.

Nі = {10, 9, 6, 3, 4, 2, 7, 6, 6.5} тис. шт.

Tі = { 2, 2.5, 3, 1.2, 0.8, 1.2, 3, 1.8, 0.7} тис. шт.;

Tpi = {0.4, 1,0.4, 0.5, 0.2, 0.1, 0.4, 0.42, 0.31} год/шт.

Завдання 2.

Скласти блок-схему і табличний документ для розв’язування задачі відповідного варіанта згідно з умовою, якщо вихідною інформацією є значення одного з масивів:

А – {-9, 7, 8, 0, -4, 5, 0, 5}

В – {5, 4, 7, 6, -3, -2, -5, 0, 9, -5}

С – {0, 5, 0, -4, 0, -7, 8, 0, -5, 9}

Д – {6, 8, 12, -5, 4, 3, -8, 1, 8, 5}

Е – {-3, 0, -2, 0, -6, 1, 0, -5, 0, 7}

Табличний документ зберегти і використати для практичних обчислень.

У масиві А обчислити добуток перших шести елементів. Обчислити новий масив, елементи якого дорівнюють сумам цього добутку і елементів масиву А. Знайти кількість додатних елементів у новому масиві та їх координати, а також обчислити середнє значення додатних елементів у новому масиві. Визначити добуток від’ємних елементів нового масиву.

Завдання 3.

Побудувати без вириву і з виривом кругові діаграми (графіки) згідно з варіантом значень економічних показників. Діаграми оформити, зазначивши у заголовках назви, номер завдання, варіант задачі і прізвище студента, у позначенні – всі їх складові показники, а під діаграмами – рік їх виконання.

У круговому графіку з виривом сектори вириву вибрати самостійно. Діаграми роздрукувати.

Варіант 27

Завдання 4.

Скласти табличний документ для розв’язування задачі відповідного варіанта згідно з умовою, якщо вхідною інформацією є дані однієї з поданих таблиць.

Варіант 27.

Згідно з даними таблиці 2.7 обчислити

1. Для кожної партії квітів:

А) відхилення отриманого виторгу від затрат на вирощення;

Б) отриманий виторг;

В) втрачену суму.

2. середні затрати на вирощення однієї партії квітів:

3. 3агальну кількість вирощених квітів.

4. Середню цінупродажі за 1 штю

5. Назву квітів:

А) на вирощення яких затрачено кошти в межах від 500 до 1000 грошю од.

Б) кількість яких вирощено найбільше;

В) за які якості отримано найменшу прибуткову суму.

Завдання 5.

Побудувати стовпчикову, прямокутну, лінійну, зонну області, інтервальну (вверх, вниз) і X (-Y) діаграми (графіки) згідно з варіантом значень економічних показників. Діаграми оформити, зазначивши у заголовках їх назви і рік виконання, номер завдання, варіант задачі і прізвище студента, а у позначенні – всі їх складові і показники. Діаграми роздрукувати.

Сума виторгу по днях, тис. грош. од.Зараз ви читаєте: Економіка і суспільний розвиток