Оптимальність у системах керування

Оптимальність у системах керування 1. Умови оптимальності у неавтономних системах керування У загальному випадку неавтономної системи права частина закону руху й підінтегральна функція цільового функціонала залежать явно від часу , тобто закон руху має вигляд: , (1) А цільовий функціонал дорівнює . (2) Тут функції і – неперервні по сукупності змінних і неперервно диференційовані по змінних , , . Також

Виды и свойства информации

Министерство образования Российской Федерации КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра “Электроэнергетические Системы и сети” КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 Информатика Тема: Виды и свойства информации. Выполнил студент ЗФ Специальность 140205 Шифр 054108 Борисенко А. А. Ачинск 2006 Содержание Введение…………………………………………………………………3 1. Понятие информации……………………………………………….4 2. Свойства информации………………………………………………5 3. Классификация информации………………………………………6 4. Формы представления информации………………………………7 Список литературы…………………………………………………….9 Введение Слово “информация” латинское. За долгую жизнь его значение

Разработка системы непрерывного управления скоростью асинхронного двигателя с фазным ротором с помощью импульсно-ключевого регулятора добавочного сопротивления роторной цепи

Введение Современный электропривод состоит из большого числа разнообразных деталей, машин и аппаратов, выполняющих различные функции. Все они в совокупности совершают работу, направленную на обеспечение определенного производственного процесса. Наиболее важным элементом является система управления электроприводом (СУЭП). От правильного функционирования системы управления зависит состояние объекта управления и правильности отработки заданных параметров. В настоящее время СУЭП решает несколько важных задач: Формирование статических механических

Розробка HDL-моделі та компютерне моделювання паралельного логічного контролера циклічної дії

Розробка hdl-моделі та комп’ютерне моделювання паралельного логічного контролера циклічної дії HDL-модель паралельного логічного контролера циклічної дії реалізовано мовою опису апаратури AHDL у середовищі MAXplus+II (проект – cyclomat_canon). Для наочності файл верхнього рівня ієрархії реалізований у графічному редакторі (рис.1). Алгоритм функціонування паралельного логічного контролера циклічної дії описується таблицями станів та переходів (табл 1,2). Таблиця 1. Таблиця станів (мікроциклів) Найменування технологічної операції

Наукова революція в природознавстві наприкінці ХІХ початку ХХ ст

Міністерство освіти і науки України Черкаський державний технологічний університет Кафедра Історії України КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни “Історія науки і техніки” На тему “Наукова революція в природознавстві Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.” Перевірив: Виконав: Викл. Перехрест І. В. студ. 5-го курсу Гр. ЗРТ-33, ФЕТ Соболєв О. В. Черкаси, 2008 План 1. Розвиток атомістики: розкриття таємниці атомата вплив атомістики на подальший

Связные радиопередающие устройства с частотной модуляцией

Курсовая работа на тему: Связные радиопередающие устройства с частотной модуляцией Техническое задание В процессе проектирования радиопередающего устройства необходимо выполнить следующее: Составить и обосновать структурную схему ПРД; Рассчитать режимы работы оконечного каскада; Рассчитать цепи согласования оконечного каскада с нагрузкой; Рассчитать модулятор (ЧМ); Рассчитать блокировочные элементы в оконечном каскаде; Сформировать требования к ИП, привести схемы. Характеристики передатчика: Рф = 8 Вт F

Перетворювач індуктивність-напруга

Міністерство освіти і науки України Вінницькій національний технічний університет Інститут автоматики електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики і комп’ютерних систем управління Кафедра метрології і промислової автоматики Пояснювальна записка З дисципліни “Основи електроніки” ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІНДУКТИВНІСТЬ-НАПРУГА До курсового проекту за спеціальністю 6.097302 “Метрологія та вимірювальна техніка” 08 – 03.КП.017.00.000ПЗ Керівник курсового проекту К. т. н., доцент. Дрючин О. О. _________________________ “___”

Синтез керуючих автоматів

ВСТУП Принцип мікропрограмного керування припускає, що цифровий пристрій складається з двох частин: операційний автомат (ОА) і керуючий автомат (КА). ОА виконує найпростіші операції (мікрооперації) типу зсув, алгебраїчне додавання, кон’юнкція, диз’юнкція і т. п. КА формує послідовність керуючих символів в ОА, під впливом яких ОА реалізує більш складні алгоритми. Такі послідовності операцій називаються мікропрограмами та, звичайно, записуються у вигляді граф-схеми алгоритму.

Модуль аналого-цифрового преобразователя

Министерство образования Российской Федерации ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра _____________________КРЭМС_________________________ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К курсовому проекту по “Конструирование радиоэлектронных систем” Тамбов 2006 Аннотация Данный курсовой проект на тему: “Модуль аналого-цифрового преобразователя”. Темой курсового проекта является разработка аналого-цифрового преобразователя сигналов от первичных датчиков и преобразование в цифровые электрические сигналы. В задание на курсовой проект входят технические характеристики АЦП, а также условия эксплуатации,

Діоди і транзистори

РЕФЕРАТ ДІОДИ ТА ТРАНЗИСТОРИ Зміст 1. Будова, принцип роботи, характеристика та застосування діодів 2. Будова, принцип роботи, характеристика та застосування транзисторів 3. Використані джерела 1. Будова, принцип роботи, характеристика та застосування діодів Щоб з’ясувати природу електричного струму в напівпровіднику, необхідно пригадати будову речовини. Насамперед згадаємо, що являє собою атом хімічного елемента. Згідно сучасних наукових уявлень, атом будь якої речовини складається

Страница 2 из 31112345678910...203040...Последняя »