Кортизон та Q10 спільний вплив на регуляцію організму


Доповідь по Біохімії студента ФПН-2

Заклецьеого Олександра

На тему :

“Кортизон та Q10 спільний вплив

На на регуляцію організму.”

м. Київ

1998 р

Кортизон є гормоном, що синтезується корою надниркових заліз ; він є стероїдним гормоном ( точнійше кортикостероїд ) .

Однією з функцій кортизону є індукція піруваткарбоксілази, який бере участь у анаплетричних реакціях циклу трикарбоноавих кислот :

Mg 2+

Піруват + АТФ + СО2—® Оксалоацетат + АДФ + Фн

Якщо цикл трикарбонових кислот працює в умовах нестачі оксалацетату чи інших проміжних продуктів кортизон індукує піруваткарбоксілазу та кількість оксалоацетату зростає. Потім оксал ацетат йде далі по циклу Кребса. Як відомо в циклі Кребса від сполук від’єднується атоми водню, які потім йдуть у електронний пул, а з нього у електронтранспортний ланцюг.

У електронтранспортному ланцюгу одним з акцепторів водню є Q10 . Цього коферменту часто не вистачає людям за 40 років.

Тепер давайте уявимо картину : у організм прийшла велика кількість цукрів і є негайна потреба утилізувати ці цукри щоб отримати енергію. Був синтезований кортизон ти інші кортикостнроїди щоб збільшити швидкість реакції. Кортизон проіндукував піруваткарбоксилазу та швидкість реакцій збільшилася, але що буде, якщо у организмі не вистачає Q10 ?

Кофермент Q10 є третім акцептором водню в електронтранспортному ланцюгу, до нього при передачі водню від НАДФ до флавопротеїну ( ФП ) відбувається синтез однієї молекули АТФ.

Як всім відомо швидкість системи залежить від швидкості самого повільного елементу системи. Таким чином якщо убіхнону не вистачає ця ланка електронтранспортного ланцюгу буде самою повільною. Ми будемо спостерігати наступне явище: при передачі водню від НАД до ФП буде синтезуватися одна молекула АТФ, але потім ФП не зможе віддати свій атом водню КоQ, почнеться накопичуватися відновлений ФП, коли весь ФП відновиться почнеться накопичуватися НАД-Н2 , в решті-решт у нас залишиться зовсім мало НАД, який потрібен деяки ферментам циклу Кребса як кофермент, таким чином почне накопичуватися оксалоацетат, який буде перетворюватися в піруват. Так одна ланка загальмувала весь цикл і він став вимуушений працювати зі швидкістю “пропускної можливості” цієї ланки.

Так цукри не змогли утилізуватися з потрібною швидкістю і врешті-решт знову відкладаються у вигляді глікогену, який потім може перейти у жир.

З вищенаведеного можно усвідчитися, що навіть при стимулюванні процесу переробки цукрів, якщо Q10 не буде висточати у организмі в достатній кількості не можливо буде мобілізувати багато енергії одразу.

Які з цього можно зробити висновки? Як я казав вище нестача КоQ10у организмі починає спостерігатися у людей у 35-40 років і більше, тому у цей час, навіть маючи нормально функціонуючі наднирники може спостерігатись невисока швидкість утилізації цукрів, та як наслідок цього ожиріння, діабет, захворювання сердця та упадок енергії, що йде через нестачу КоQ.

Окрім того цей примір може засвідчити часту неефективність гормональних засобів стимуляції организму, якщо невідомо чого саме не вистачає у организмі.Зараз ви читаєте: Кортизон та Q10 спільний вплив на регуляцію організму