Конституция Афганистана от 4 января 2004 г

Реферат: Конституция Афганистана от 4 января 2004 г. 4 января 2004 г. Афганистан обрел новую конституцию. Ее подготовка обернулась долгим и мучительным процессом, который неоднократно находился на грани срыва и носил откровенно конфликтный характер. Борьба вокруг проекта конституции еще раз продемонстрировала непрочность каркаса вновь создаваемой афганской государственности и самой структуры сегодняшней власти в стране. Афганистан имеет достаточно богатый опыт конституционных

Международная миграция рабочей силы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ “ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ” КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ “МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА” Выполнила: Студентка группы ЗФк-17 Мозго Д. С. Витебск 2009 План 1. Международная миграция рабочей силы 1.1 Понятие миграции рабочей силы, ее экономическое значение 1.2 Причины миграции рабочей силы 1.3 Основные особенности, потоки и центры миграции рабочей силы 1.4 Последствия миграции рабочей силы 1.5 Проблема

Роль США в арабо-израильских войнах 1956-1967 гг

Содержание Введение Глава 1. США в ближневосточном кризисе 1956 года 1.1 Ближневосточная политика США в 50-х годах XX века 1.2 США в Суэцком кризисе Глава 2. Роль США в урегулировании конфликта 1967 г. 2.1 Позиция США во время “Шестидневной войны” 2.2 Резолюция СБ ООН №242. Роль США в ее принятии Заключение Список литературы Введение Проблема урегулирования ближневосточного конфликта занимала важное

Типологія країн як чинник конкурентоспроможності

Контрольна робота На тему: “Типологія країн як чинник конкурентоспроможності.” ПЛАН Вступ 1. Соціальна і господарська типологія країн 2. Конкурентні переваги і стадії життєвого циклу країн Висновок Список використаної літератури Вступ Очевидний той факт, що глобалізація зачіпає всі аспекти соціально-економічного життя практично всіх країн світу і що цей процес об’єктивний і необратимий. Все великої актуальності набуває вже не стільки з’ясування можливих

Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

ЗМІСТ Сторінки Вступ Розділ 1. ДЖЕРЕЛА, ІСТОРІОГРАФІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОСУНКІВ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА СЛОВАЦЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ У 90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ 1.1 Джерельна база дослідження новітньої історії українсько-словацьких відносин 1.2 Рівень вивчення проблеми і методологія засади конкретно-історичного аналізу українсько-словацького співробітництва Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ УКАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКИХ МІЖДЕРЖАВНИХ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 2.1 Українсько-словацькі політичні контакти; формування основ українсько-словацького стратегічного

Проблема афганских беженцев в Пакистане

Реферат: Проблема афганских беженцев в Пакистане Афганский беженец пакистан Проблема беженцев для Пакистана не нова. За сравнительно небольшую историю 55-летнего самостоятельного развития наблюдались три крупные волны миграции. Первая – сразу после образования независимого Пакистана, когда в результате раздела Британской Индии произошел массовый приток беженцев, сопровождавшийся кровопролитием, погромами, смертью тысяч людей. Всего к концу 1950 г. число беженцев-мусульман из Индии составило

Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни. ПЛАН Вступ. 3 1. Глобалізація і конкурентоспроможність країни. 5 2. Вплив ТНК на конкурентоспроможність країни. 13 3. Актуальність теорій міжнародної торгівлі на сьогодення. 19 Висновок. 22 Список використаної літератури. 24 Вступ Глобалізація світогосподарських зв’язків – процес, що привертає величезну увагу, настільки ж стрімкий і всеосяжний, наскільки суперечливий і чреватий конфліктами. Очевидний той факт, що

Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра маркетингу Контрольна робота З дисципліни: “Міжнародний маркетинг” Виконав: Студент 6 курсу (з. ф. н.) спеціальність МЗЕД Меркулов Олександр Перевірив: Викладач Крайнюченко Ольга Феодосіївна Київ – 2009 Зміст Теоретичне питання 8. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства Теоретичне питання 40. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки Задача Список використаної літератури Теоретичне

Отношения между США и Мексикой в конце ХХ – начале ХХI веков

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ Курсовая работа На тему “Отношения между США и Мексикой в конце ХХ – начале ХХI веков” Студентки 3 курса, Кирютиной Регины Юрьевны Научный руководитель: ст. преп., к. пол. Наук Сенокосов А. Г. Москва 2010 Содержание Введение Глава 1 Глава 2 Заключение Список использованной литературы Введение

Региональная политика Европейского союза

КУРСОВАЯ РАБОТА На тему “Региональная политика Европейского союза” Введение Я выбрал эту тему, потому что мне небезразлично будущее нашей страны. Я хотел бы видеть будущее России благополучным и процветающим, поэтому меня интересует тема региональной политики. В дальнейшем я бы хотел, чтобы моя профессия была связана с государственным управлением, и я внес свою лепту в развитие региональной политики. Ранее я писал