МКТ газів


Заняття №

Тема : МКТ газів.

Питання:1. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ газів.
2. Залежність тиску газів від температури при постійному об’ємі.
3. Абсолютний нуль. Термодинамічна шкала температур.
4. Зв’язок між термодинамічною температурою і середньою кінетичною енергією поступального руху молекул.

Д/з : § 4.1-6

Конспект.

1 . В фізиці широко використовують моделі – ідеалізовані поняття.

Ідеальним газом називається такий газ, молекули якого ні при яких умовах не взаємодіють одна з одною і розмірами молекул можна знехтувати.

Ідеальний газ – це теоретична модель реальних газів. До цього поняття найкраще підходить водень і гелій при невеликих тисках. Тиск газу залежить від кількості молекул в одиниці об’єму – і від середньої кінетичної енергії поступального руху молекул – . Ця залежність виражається основним рівнянням МКТ.

– кількість молекул в одиниці об’єму.

– середня кінетична енергія поступального руху.

– тиск газу.

2 . Оскільки тиск газу залежить від кінетичної енергії молекул, а кінетична енергія залежить від швидкості руху, а швидкість від температури, то тиск газу залежить і від температури, то тиск газу залежить і від температури. Графічно ця залежність зображується прямою лінією, тому вона називається лінійною.

– тиск прямопропорційний температурі.

– формула тиску при певній температурі.

3. Якщо температуру зменшити, то і тиск газу зменшиться, оскільки зменшується швидкість руху молекул. Даний графік перетинається з віссю температур в точці -237,150 . Значить при цій температурі тиск газу має дорівнювати нулю, тобто швидкість молекул теж має дорівнювати нулю.

Температура, при якій повинен припинитись поступальний рух молекул, називається абсолютним нулем.

Шкала температур, в якій за початок відліку взята температура абсолютного нуля, називається термодинамічною шкалою температур (шкалою Кельвіна).

Температура по цій шкалі називається термодинамічною і вимірюється у кельвінах.

Формула переходу від термодинамічної шкали до шкали Цельсія.

4. Зв’язок між кінетичною енергією молекул і термодинамічною температурою виражається рівнянням Больцмана:

– стала Больцмана.Зараз ви читаєте: МКТ газів