Мовне забезпечення САПР

Тема : Мовне (лінгвістичне) забезпечення САПР.

1. Призначення, структура та вимоги до мовного забезпечення.

2. Мовне проектування.

3. Мови програмування.

1. Мови забезпечення САПР включають в себе мови проектування та мови програмування і охоплює терміни, визначення, правила формалізації звичайної мов, методи стиснення та розширення.

До мовного забезпечення ставлять такі вимоги:

1) ефективність мови;

2) повнота мови;

3) розширюваність мови;

4) виразність мови;

5) проблема орієнтації мови.

Ефективність – це точність опису та лаконічність запису.

Повнота – це можливість опису будь-яких об’єктів, на проектування яких орієнтована САПР.

Розширюваність – це розширюваність алфавіту та синтаксису мови, яка повинна забезпечувати розвиток мови.

Виразність та проблемна орієнтація – повинні забезпечувати простоту вивчення та використання мови.

2. Мови проектування призначені для зображення та перетворення описів в процесі проектування.

Описи в САПР:

1) завдання на проектування;

2) проміжкові та кінцеві проектні документи;

3) проектні процедури та проектні операції.

Мови проектування класифікують за наступними ознаками:

1) За місце в процесі в Автоматизованому проектуванні (АП);

2) За оперативністю;

3) За способом відтворення інформації.

За 1) поділяють на:

А) вхідні мови;

Б) вихідні;

В) мови супроводу та управління;

Г) внутрішні мови.

Вхідні мови – призначені для задання початкової інформації про об’єкти та кінцеву мету проектування.

Вихідні – для представлення результатів проектування у вигляді зручному та з проектувальником.

Мови супроводу та управління – для взаємодії проектувальника та ЕОМ в процесі управління.

Внутрішні – для надання інформації на певних визначених стадіях її обробки. Поява цих мов зумовлена необхідністю обробки графічних документів.

За 2) поділяють на:

А) діалогові;

Б) пасивні.

Діалогові – мови забезпечують процес спілкування.

Пасивні – вводиться інформація і очікується результат.

За 3) поділяють на:

А) алфавітно-цифрові;

Б) графічні;

В) голосові;

Д) змішані.

3. Мови програмування – призначені для розробки прикладного програмного забезпечення і є інструментом для розробників САПР.

Мови програмування поділяються на 4 класи:

1) низького рівня – це машинно-орієнтовані мови (асемблери, турбоасемблери, макроасемблери).

2) універсальні мови високого рівня (BASIC, SI, PASCAL, турбоPASCAL).

3) проблемно-орієнтовні мови – (GPSS, SPSS, динамо, побок) вони дозволяють відтворювати роботу певних виробничих підрозділів.

Мови зображення знань і роботи з ними (намети програм, які використовуються як тренажери при навчанні операторів).Зараз ви читаєте: Мовне забезпечення САПР