Валютні курси


Пошукова робота на тему:

Валютні курси

Обмінний курс валюти є тим ключовим фактором, що зв’язує економіку країни з іншим світом. Розрізняють два види обмінних курсів : номінальний і реальний. Номінальний обмінний курс – це відносна ціна валют двох країн. Реальний – відносна ціна товарів, зроблених у двох країнах. Припустимо, що американська машина коштує 1000 доларів, а аналогічна російська – 6 млн. карбованців. Щоб порівняти ці ціни їх потрібно виразити в одній валюті. При обмінному курсі в 4500 руб./дол виходить, що американська машина коштує 4,5 млн. карбованців. Це значить – ціна російської машини дорівнює 1,33 ціни американської. Приклад показує, що реальний обмінний курс залежить від номінального курсу, цін товарів у національних валютах і розраховується по формулі :

Р = Н * Ц1 / Ц2

Де Н – номінальний обмінний курс, Ц1 – рівень цін в одній країні, а Ц2 – в іншій. Звідси :

Н = Р * Ц2 / Ц1

Вільний флоатинг

Давайте розглянемо валютний ринок в умовах вільного флоатинга, коли реальний обмінний курс дорівнює 1 , тому що попит та пропозиція валюти регулюються за рахунок законів вільної конкуренції. Для чистоти моделі припустимо, що міжнародного кредитування, запозичення, а також спекуляції не існує.

Ця передумова має на увазі, що іноземна валюта використовується тільки в угодах по чи експорті імпорту товарів і послуг. Імпортери повинні одержати іноземну валюту, щоб оплатити свої рахунки за кордоном. Отже, імпорт є джерелом попиту на іноземну валюту. Експорт же, навпаки, являє собою джерело її пропозиції. На ринку пропозиція з боку експорту зустрічається з попитом з боку імпорту. У такий спосіб встановлюються обмінні курси.

На малюнку 1 показаний ринок іноземної валюти в стані рівноваги.

Y

надлишок S

5000

А

4500

4000

дефіцит

М

0 X мал.1

По осі Y ми відкладаємо обмінний курс, чи, іншими словами, карбованцеву ціну іноземної валюти, у даному випадку американського долара. Відповідно, ріст обмінного курсу на цьому малюнку означає здешевлення карбованця і навпаки.

По осі Х ми відкладаємо кількість іноземної валюти. Але її пропозиція S являє собою загальну вартість експортних доходів у карбованцях, а попит M – загальну вартість імпорту в карбованцях.

При вільному флоатинге валютний курс є тією ціною, що приводить валютний ринок у стан рівноваги ( крапка А на мал. 1 )

Якщо рівень внутрішніх і зовнішніх цін залишається постійним, то у випадку здешевлення вітчизняної валюти падають ціни на наші товари за кордоном, попит на них росте, відповідно ростуть витрати на експорт, а витрати на імпорт скорочуються. Отже, зниження курсу національної валюти стосовно валют інших країн вигідно експортерам, а підвищення – імпортерам.

Припустимо, що ВНП Росії росте. Це значить, що збільшується рівень доходів населення й у місці з ним попит на імпорт. Тоді крива М переміститься в положення М1 . У цьому випадку при первісному обмінному курсі величина вітчизняного попиту на імпорт виявиться в крапці А1 . Але доходи від експорту усе ще відповідають крапці А. Різниця між витратами на імпорт і доходами від експорту АА1 являє собою надлишок попиту на іноземну валюту. Якщо центральний банк не втручається, то валютний курс регулюється самостійно. Він виросте досягаючи нової рівноваги в крапці А2 .

Y

S

5000 А2

4500 А А1

М М1

0 X

мал. 2

Фіксовані валютні курси

Розглянемо тепер систему фіксованих валютних курсів. Класичним прикладом є так називаний золотий стандарт. От три основні правила золотого стандарту :

1 Держава фіксує ціну золота, а, отже, і вартість своєї грошової одиниці в золотому вираженні.

2 Держава підтримує конвертованість вітчизняної валюти в золото. Іншими словами зобов’язано на першу вимогу чи купувати продавати вітчизняну валюту за золото будь-якому бажаючий.

3 Держава повинна мати запаси золота, рівні по вартості випущеному в звертання кількості грошей. Тобто держава випускає гроші тільки тоді, коли купує золото, і знищує їх, коли продає.

Поза сумнівом, що останнє правило є основним при системі золотого стандарту. Тому що його недотримання веде до дефіциту чи золота грошей ( звичайно золота, по цілком зрозумілих причинах ) і, отже, до гіперінфляції.

Щоб зрозуміти як адаптується платіжний баланс в умовах золотого стандарту припустимо, що світ складається з двох країн – Сполучених Штатів і Великобританії і ходіння мають валюти тільки цих країн : долар і фунт стерлінгів. В обох цих країнах діє золотий стандарт. Нехай валютний паритет буде дорівнює 20,67 дол. за унцію золота в Сполучених Штатах і 4,25 фунти за унцію золота у Великобританії. З цього випливає, що валютний курс долара до фунта дорівнює 4,86 дол. за фунт. Тепер представимо, що в США відбулося збільшення витрат на імпорт ( мал.3 ) . Пряма М, як і у випадку вільного флоатинга, переміститься в положення М1 . Утвориться дефіцит платіжного балансу AA1 . Тільки тепер курс не буде рости вище 4.86 дол. за фунт. Тому що будь-яка людина може купити золото в Сполучених Штатах по 20,67 дол. за унцію і продати його в Англії по 4,25 фунти стерлінгів за унцію, що і роблять імпортери. Згодом обсяг золота і, відповідно грошова маса в США зменшуються, а у Великобританії навпаки – збільшуються, тому що англійському центральному банку потрібно надрукувати додаткова кількість фунтів стерлінгів, щоб купити золото в американських імпортерів.

У відповідь на скорочення грошової маси США, витрати, включаючи витрати на імпорт, теж скорочуються. Це змушує криву М1 поступово зрушуватися вліво. У той же час у Великобританії в зв’язку зі збільшенням грошової маси витрати, включаючи і витрати на американський експорт, ростуть. Отже в США зростає доход від експорту. Пряма Х починає зрушуватися вправо, поки в крапці А2 не зустрінеться з прямої М. У цей момент дефіцит буде усунута і рівновага відновиться.

Y M M2 M1

A A2 A1

S S2

мал. 3

У такий спосіб можна затверджувати, що при золотому стандарті діє, хоча і не миттєвий, але теж автоматичний процес регулювання. Однак необхідно обов’язково випливати трьом перерахованим вище правилам.

У світовій економіці золотий стандарт діяв протягом більшої частини XIX і початку XX вв. Правда він був не зовсім ідеальним тому, що на практиці не можливо забезпечити співвідношення золота і грошей 1:1 , але система все-таки діяла автоматично, доти поки підтримувалася конвертованість валют. Однак під час світових воєн і фінансових криз вона припинялася. Наприклад грошова система США була формально зв’язана з золотом аж до 1971 року, хоча американські громадяни втратили право звертати гроші в золото ще в 1934 році.

Тому що підтримувати золотий стандарт ставало усе сутужніше і сутужніше, у 50-і роки нашого сторіччя був уведений доларовий стандарт, при якому країни фіксували вартість своїх валют у доларах. Вони повинні були зберігати визначений резерв доларів і в меншому ступені золота, що міг бути використаний для задоволення вимог на іноземну валюту При доларовому стандарті центральні банки, не будучи зв’язаними строгими правилами, змінювали грошову масу, щоб впливати на безробіття й інфляцію.Зараз ви читаєте: Валютні курси