Використання фреймів у HTML документі Опис тегів для вкладення та управління фреймами у докумен


Лабораторна робота №10

Тема: ФРЕЙМИ

Мета: Опанувати технологію представлення інформації у документі з використанням фреймів.

Теоретичні відомості.

Фрейми (Frames – кадри) надають користувачеві можливість поділяти екран на дві або більше незалежних динамічних або статичних частини. Кожен фрейм може мати такі властивості:

– всі фрейми мають свій URL, що дозволяє завантажувати їх незалежно від інших фреймів;

– кожний фрейм має власне ім’я (атрибут NAME), яке дозволяє переходити до нього з іншого фрейма;

– розмір фрейма може бути змінений користувачем безпосередньо на екрані за допомогою мишки.

Ці властивості фреймів дозволяють:

– розміщувати статичну інформацію, яку автор вважає за необхідне постійно показувати користувачу, у одному статичному фреймі;

– розміщувати у статичному фреймі зміст всіх або частини документів, які містяться на сервері, що дозволяє користувачеві швидко знаходити інформацію, яка його цікавить;

– створювати вікна результатів запитів, коли в одному фреймі знаходиться власне запит, а в другому – результати запиту.

Фрейм-документ є специфічним видом HTML документа, оскільки не містить елемента BODY і, відповідно, будь-якого змістового навантаження. Він описує тільки фрейми, які будуть містити інформацію. Основний документ, який містить опис фреймів, виглядає так:

<HTML>

<HEAD>…..</HEAD>

<FRAMESET>…. </FRAMESET>

</HTML>

Атрибути тегу < FRAMESET >

Атрибут

Призначення

ROWS=pixeIs|persentr

Поділ екрану на декілька смуг

COLS=p”xe}s|persent|*

Поділ екрану на декілька стовпчиків

FRAMEBORDER

Описує сітку фреймової структури (за замовчуванням значення YES – тривимірна сітка, N0 – без сітки)

BORDERCOLOR

Колір сіткифреймової структури

Значення (*) відповідає використанню всього простору екрану, який залишився. Для вміщення змісту у фрейми, які утворились в результаті поділу, використовується тег <FRAME>… </FRAME>. Важливим атрибутом цього тега є атрибут SRC, який сповіщає URL документа, котрий необхідно завантажити у фрейм.

Кожний елемент фреймової структури описується за допомогою тега <FRAME>, який має такі атрибути: – SRC – URL вмісту фрейма;

-NAME – ім’я фрейма (аналогія імені вікна

Броузера) для здійснення доступу до фрейма і оновлення його змісту;

– MARGINHEIGHT – ширина верхнього і нижнього вільного поля фрейма у пікселях;

– MARGINWIDTH – ширина лівого і правого вільного поля фрейма у пікселях;

– SCROLLING – смуги гортання для перегляду вмісту фрейма (AUTO/YES/NO, за замовчуванням значення – AUTO);

– NORESIZE – наявністю даного атрибута користувачу забороняється змінювати розміри фрейма при перегляді документа (за замовчуванням це можливо за допомогою мишки);

-FRAMEBORDER – описує сітку фрейма (YES/NO);

-BORDERCOLOR – колір сітки фрейма.

Визначення фреймової структури Порядок створення сторінки з фреймами:

1. Створюється початкова сторінка, у якій задаються розміри і кількість фреймів, а також імена файлів, які відповідають фреймам і атрибути для кожного фрейма.

2. Створюються окремі сторінки для кожного фрейма. Необхідно уявити собі загальний вигляд сторінки – де і якого

Розміру будуть фрейми. Наприклад, ліворуч має бути

Фрейм змісту з переліком статей, праворуч – сторінка із власне статтями. Необхідно зробити так, щоб натискання мишкою на назві статті у лівій частині екрану, викликало появу змісту статті у правій частиш. Або фреймова структура має ділити екран на три проздовжні частини. Верхня частина займає 15% висоти вікна броузера, її змістом є документ header. htm. Середній фрейм займає 70% вікна, в нього вводиться зміст документа body. htm. Решту частини вікна броузера займає фрейм, у який виводиться зміст документа footer. htm.

<FRAMESET ROWS=”15%, 70%, 15%”>

<FRAME SRС=”header. htm” NORESIZE SCROLLING=NO>

<FRAME SRC=”body. htm”>

<FRAME SRC=”footer. htm” NQRESIZE SCROILING=NO>

</FRAMESET>

Верхній і нижній фрейми даної структури не містять смуг гортання вмісту і мають постійний розмір. Атрибут NORESIZE для середнього фрейма не задається, оскільки заборона зміни розмірів фреймів, які знаходяться поруч, не дозволяє зміни розміру середнього фрейма. Для створення “вкладеної” структури фреймів, наприклад, у середній області фрейма з попереднього прикладу, яка поділяє її на два рівних стовпці, можна навести такий приклад:

<FRAMESET ROWS=”15%, 70%, 15%>”

<FRAME SRC=”header. htm” NORESIZE SCROLLING=NO>

<FRAMESET COLS=”*, *>”

<FRAME SRC=”left. htm”>

<FRAME SRC=”rignt. htm”>

</FRAMESET>

<FRAME SRC=”footer. htm” NORESIZE SCROLLING=NO>

</FRAMESET>

Створення індексного (початкового) екрана з двохфреймів:

ПРИКЛАД

Файл у форматі HTML:

<HTML>

<FRAMESET cols=”*,310″>

<FRAME SRC”LABJr. htm” NAME= “frameb”>

<FRAME SRC”home fr. htm” NAME-“frame2″>

</FRAMESET>

</HTML>

У лівому фреймі у пункті “Обрядова їжа” зроблено посилання на відповідний файл, який розкриє зміст цього пункту і буде відображений у правому вікні. Для цього зміни вносяться до файлу, який завантажується у цей фрейм. При встановленні гіперпосилання вказують на NAME відповідного фрейма введенням команди TARGET.Зараз ви читаєте: Використання фреймів у HTML документі Опис тегів для вкладення та управління фреймами у докумен