Використання графіки Викорисьання графічного режиму в Pascal – основні оператори


Тема: Графічний режим в мові Pascal.

Мета: Навчити студентів використовувати графічний режим в мовіPascal, а також вміти реалізовувати графіку за допомогоюпроцедур та функцій.

Теоретичні відомості.

Екран дисплея складається з точок, які можна засвічувати певним кольором. В результаті створюється зображення, точки на екрані дисплея називаються пікселями.

Основною характеристикою дисплея е роздільна здатність, яка визначає кількість точок на одиницю площі. Очевидно, що чим більше точок можна зобразити на екрані дисплея тим вища роз­дільна здатність, яка залежить від технічних характеристик адап­тера і дисплея. Розташування кожноі точки на екрані дисплея нази­вається координатами точки. Для VGAадаптерів координати точки можна задавати в межах: по горизонталі – від 0 до 640 т., а по вертикалі від 0 до 200, 0 – 350 точок 0 – 480 точок.

Для визначення положення кожної точки потрібно задати її координати.

Графіка реалізується за допомогою процедур та функцій graphtpu. (модуль).

Необхідно також для роботи в графічному режимі мати драйвер відповідного адаптера, який називається egavga. bgi. Цей драйвер повинен бути записаний в робочому каталозі.

Процедури.

Initgraph задає графічний режим;

Detectgraph повертає знач. х-р. driver і mode

Setcolor(<колір)> задає колір майбутнього зображен­ня;

Setbckcolor – (<колір)> задає колір фону;

Putpixel – (х, у<колір)> висвітлює точку з координита-ми [х, у] заданим кольором;

Line – (xl, yl;х2,у2) молюе лінію по координатах.

Lineto (x, y) – малює лінію від поточної точки до точки [х, у].

Lineral(x, y) малює лінію від поточної точки з заданими приростами.

Rectangle – (xl, yl;x2,y2) малює прямокутник з заданими вершинами.

Setviewport – (xl, yl;x2,y2,true) задає координати вікна, якщо значення 5 периметру приймає значення true, тотоді відбувається відсічене зобра­ження, яке попадає за межі вікна;

Bar – (xl, yl;x2,y2) малює кольором прямокутник;

Bar3d – малює паралелепіпед (х1,у1;х2,у2;<глибина>, true).

Circle – (х, у,К)малюе коло з центром[х, у], радіусом-R;

ArcPieslice – (х, у, <поч. кут>,<кінц. кут>,Н) малює дугу;

EllipseSetbillstyle – (х, у, <поч. кут>,<кінц. кут>,К) малює зафарбований сектор;

Floodfill (х, у, <поч. кут>, <кінц. кут>, <горизонт. К>, <вертик. R>) малює еліпс або дугу.

Функції.

Graphresult повертає код помилки, якщо не можна задати

Графічний режим;

Getmaxx Getmaxy Get color повертає значення розміру по горизонталі;

GetxGet у повертає значення розміру по вертикалі;

Повертає (зчитує) значення текучого кольору;Зараз ви читаєте: Використання графіки Викорисьання графічного режиму в Pascal – основні оператори