ЗНО химия 2010 с ответами


Відповіді на ЗНО-2010 з хімії

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання.Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим МОН України
Зміст завдання: Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони. А 6 Б 20 В 13 Г 16Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.17-20
Зміст завдання: Визначте число нейтронів в ядрі атома 80 Вr. А 45 Б 44 В 43 Г 42Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.25-29
Зміст завдання: Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу ЕО2. А 1s2 2s2 Б 1s2 2s22 p1 В 1s2 2s2 2p2 Г 1s2 2s2 2p3Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.34-39
Зміст завдання: Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса ( формульна маса) його вищого оксиду дорівнює 80. А 22 Б 23 В 32 Г 40Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.17-20
Зміст завдання: який рядок утворений символами хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи періодичної системи Д. І. Менделєєва? А S, O, Cr Б S, Se, Cr В Cr, Se, Mo Г S, O, TeБуринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.18-19.
Зміст завдання: Яка зміна основних закономірностей (зліва направо) спостерігається у атомів елементів малих періодів періодичної системи Д. І.Менделєєва? А зменшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні Б валентність у вищих оксидів залишається сталою В посилюються металічні властивості Г збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівніБуринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.19.
Зміст завдання: Хімічний зв’язок у молекулі гідроген хлориду ( хлороводню) утворюється за рахунок перекривання А 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Хлору Б 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома ХлоруВ 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Хлору Г 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р-орбіталі атома ХлоруБуринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.49-50.
Зміст завдання: Визначте тип хімічного зв’язку в молекулі сполуки, утвореної хімічними елементами з порядковими номерами 11 і 17. А ковалентний полярний Б йонний В ковалентний неполярний Г водневийБуринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.52-54.
Зміст завдання: Хімічним елементом із найвищим ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном є А Гідроген Б Літій В Алюміній Г КальційБуринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.58-60.
Зміст завдання: Максимальну ступінь окиснення проявляє хімічний елемент Карбон у сполуці А Na2 CO3 Б CH4 В Al4C3 Г COБуринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.58-60.
Зміст завдання: хімічна формула двохосновної, слабкої кислоти, що міститься у деяких мінеральних водах України та надає їй характерного запаху,- це А H2SO3 Б H2 S В H2CО3 Г HClБуринська Н. М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003.-С.107-110.
Зміст завдання: Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння А металічна Б йонна В атомна Г молекулярнаБуринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.57
Зміст завдання: у харчовій промисловості під час виробництва печива використовують суміш сухої харчової соди ( кристалів) та розчину оцтової кислоти. Визначте загальну суму коефіцієнтів рівняння хімічної реакції між цими сполуками А 2 Б 3 В 4 Г 5Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С.97. Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид.,
перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.26-27.
Зміст завдання: білкову природу мають 1 шкіра 2 піт 3 волосся 4 гемоглобін 5 сльозова рідина 6 підшкірний жир Варіанти відповіді: А 1,2,3 Б 2,3,4 В 1,3,4 Г 4, 5,6Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.60.
Зміст завдання: Визначте формулу слабкого електроліту, що застосовується в кулінарії для консервування овочів А HCl Б NaOH В CH3 COOHГ CH3COONaХімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.23-28.
Зміст завдання: Який із названих засобів побутової хімії при необережному поводженні з ним може спричинити хімічні опіки на шкірі? А освіжувач повітря (аерозоль, що містить пропан) Б засіб для прочищення каналізаційних труб (гранули натрій гідроксиду) В мийний засіб для скла (рідина, що містить гліцерол) Г добриво для кімнатних рослин (гранули калій нітрату)Буринська Н. М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003.-С.116-119.
Зміст завдання: Визначте формулу речовини “Х” у схемі перетворень СО → Х→ Na2CO3 А NaOH Б СО2 В СaCO3 Г Ca(HCO3)2Буринська Н. М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003.-С.123-125.
Зміст завдання: до якої групи органічних сполук належить речовина, якщо під час її взаємодії з металічним натрієм виділяється водень, а під час реакції з гідроген йодидом – утворюється йод алкан? А алкени Б карбонові кислоти В спирти Г фенолиХімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.5-14.
Зміст завдання: Визначте формулу речовини “Х”, що застосовують для автогенного зварювання металів у схемі перетворень СН4 → Х → CН3СOН А СН2 = СН2 Б С2Н4 В С2 Н2 Г C2Н5 ? OНХімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.149-151.
Зміст завдання: Визначте напівсхему реакції, у якій сірка – відновник А S + Fe Б S + Mg В S + H2 Г S + O2Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.61-65. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С.22-24.
Зміст завдання: Визначте речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену: 1 сульфідна кислота 2 летка сполука Брому з Гідрогеном 3 натрій гідрогенсульфат 4 летка сполука Нітрогену з Гідрогеном 5 продукт гідратації сульфур(IV) оксиду 6 твердий продукт термічного розкладання натрій нітрату Варіанти відповіді А 1,2,5 Б 1,3,5 В 2,4,5 Г 4,5,6Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С.22-24.
Зміст завдання: Яку з наведених сполук добувають у промисловості синтезом двох простих речовин? А бензен Б метаналь В амоніак Г сульфур (VI) оксидХімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С.55-58.
Зміст завдання: Як побрібно змінити концентрацію амоній хлориду в реакції з натрій гідроксидом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення амоніаку (в закритій посудині)? А зменшити Б збільшити В спочатку збільшити, потім зменшити Г спочатку зменшити, потім збільшитиБуринська Н. М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003.-С.142-145
Зміст завдання: Визначте типи хімічних реакцій, що характерні для пропану. 1 гідрування 2 повне окиснення 3 заміщення 4 приєднання 5 ізомеризація 6 полімеризація Варіанти відповіді: А 1,4 Б 2,3 В 4,5 Г 5,6Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С.116-121.
Зміст завдання: Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому йонному рівнянню Al3+ + 3OH- = Al(OH)3?. А алюміній нітрат і калій гідроксид Б алюміній і вода В алюміній сульфат і купрум (ІІ) гідроксид Г алюміній оксид і калій гідроксидБуринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “
Зміст завдання: хімічна реакція між калій гідроксидом і нітратною кислотоювідноситься до типу А обміну Б сполучення В розкладу Г заміщенняБуринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.132-140.
Зміст завдання: Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником А F
e2O3 + Н2 → Б FeО + СO → В Fe + Cl2 → Г Fe(OH)2 + HCl →
Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.132-140.
Зміст завдання:кінцевими продуктами реакції окиснення глюкози в клітинах живих організмів є А сахароза, вода Б карбон (ІV) оксид, вода В етанол, карбон (ІV) оксид Г етанол, водаБуринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.40-42.
Зміст завдання: Збільшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції А 2H2O(г.) ? 2H2(г.) + O2 (г.) Б CaCO3 (тв.) ? CaO(тв.) +CO2(г.) В N2 (г.) + 3H2 (г.) ? 2 NH3 (г.) Г CO(г.) + H2O(г.) ? CO2(г.) + H2(г.)Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.144-147.
Зміст завдання: Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень? 1 гідроген пероксид 2 натрій карбонат 3 калій перманганат 4 калій сульфат 5 натрій нітрат 6 карбон(IV) оксид Варіанти відповіді: А 1,2,3 Б 1,3,5 В 2,3,4 Г 4,5,6Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.127-130.
Зміст завдання: Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини. А тринітрат целюлози Б нітрометан В тринітрат гліцеролу Г амінооцтова кислотаБуринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.12-14
Зміст завдання: Які екологічні проблеми безпосередньо зумовлені видобуванням, переробкою та використанням вуглеводневої сировини? 1 парниковий ефект 2 надлишок нітратів у грунті 3 фотохімічний смог 4 кислотні дощі 5 ерозія берегів 6 зростання електромагнітного випромінювання Варіанти відповіді: А 1,2,3 Б 1,3,4 В 3,4,5 Г 4,5,6Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.88-92
Зміст завдання: полімером, що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє середовище, є А крохмаль Б целюлоза В білок Г поліетиленБуринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С.142.
Зміст завдання: Один із найдавніших способів захисту виробів від корозії? гаряче лудіння, продуктом якого є біла жерсть, що використовується для виготовлення консервних банок. Який метал використовується для лудіння? А цинк Б олово В нікель Г хромБуринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.108.
Зміст завдання: Найтонші зліпки та копії виготовляються електролітичним способом, що має назву А гальванопластика. Б гальваностегія. В оцинковування. Г нікелювання.Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.105.
Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами мікроелементів, що містяться в лікувальних водах, та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх атомів. Назви мікроелементів Будова зовнішнього шару атомів 1 Молібден 2 Арсен 3 Манган 4 Іод А …4s2 4p3 Б …2s1 В …5s2 5p5 Г …4s2 3d5 Д …5s1 4d5 (1-Д, 2-А, 3-Г, 4-В)Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.34-39.
Зміст завдання: Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами Рівняння реакції 1 CuO+2HCl=CuCl2+H2O 2 2Na+2H2O=2NaOH+H2 3 Li2O+SO3=Li2SO4 4 C18H38 → C9H18 + C9H20 Тип реакції А Заміщення Б Сполучення В Обміну Г Розкладу Д Дегідратація (1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г)Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.132-140.
Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких наведено нижче та їхнім застосуванням. Хімічна формула 1 H2N(CH2)5COOH 2 C17H35COONa 3 NaF 4 KCl Застосування А Профілактика карієсу Б Регуляція водно-сольового обміну В Виготовлення мила Г Профілактика інфікування ВІЛ Д Виготовлення капронового волокна (1-Д, 2-В, 3-А, 4-Б)Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перу
н”, 2007. – С.127-130.
Зміст завдання: Установіть відповідність між кількістю речовини і масою Кількість речовини 1 1,5 моль магній оксиду 2 0,5 моль кисню 3 2 моль води 4 5 моль кальцій карбонату Маса (г) А 16 Б 60 В 500 Г 36 Д 550 (1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В)Буринська Н. М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003.-С.62.
Зміст завдання: Установіть відповідність між формулами нітратів та продуктами їх термічного розкладу. Формула нітрату KNO3 Cu(NO3)2 AgNO3 NН4NО3 Продукти термічного розкладу А нітрит металічного елемента, кисень Б метал, нітроген(IV) оксид, кисень В оксид металічного елемента, нітроген(IV) оксид, кисень Г нітроген(I) оксид, вода Д нітроген(IІ) оксид, вода (1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г)Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С.72;60.
Зміст завдання: Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від лужноземельного металу до кислої солі. А СaCO3 Б Сa(OH)2 В Сa Г Сa(HCO3)2 (Сa- Сa(OH)2 – СaCO3 – Сa(HCO3 )2 )Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.128-129. Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С.96.
Зміст завдання: Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою. А кальцій оксид Б барій оксид В магній оксид Г стронцій оксид (магній оксид – кальцій оксид – стронцій оксид – барій оксид)Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.8-9.
Зміст завдання: Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій. А Al+N2 → Б С+H2 → В Al+O2 → Г Ca+S → (Г, Б, В, А)Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.96-101
Зміст завдання: Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням їхніх протонних чисел. А Se Б Ca В N Г Mn (В, Б, Г, А)Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.24.
Зміст завдання: Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в їхніх атомах. А Mg Б Cu В Ag Г B (Г, А, Б, В)Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.109-111.
Зміст завдання: Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень алкіну на фенол. А C6H5OH Б C2H2 В C6H6 Г C6H5Cl (Б, В, Г, А)Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С.134-137. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.143-149.
Зміст завдання: Розташуйте маси речовин за збільшенням кількості речовини (моль) у них А m(Сu) = 64 г Б m(O3)= 64 г В m(CuO) =64 Г m(CH4) =64 (В, А, Б, Г)Буринська Н. М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003.-С.58-62.
Зміст завдання: Розташуйте марки бензинів за збільшенням їхньої детонаційної стійкості А А-95 Б А-92 В А-98 Г А-76 (Г, Б, А, В)Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С.161.
Зміст завдання: Розташуйте речовини за збільшенням відносної молекулярної (формульної) маси. А пропан Б гексин В бутен Г пентин (А, В, Б, Г)Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С127-138.
Зміст завдання: Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень А C2H5OH Б C2H4 В C6H6 Г C2H2 (А, Б, Г, В)Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С 153-154; Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.29-30
Зміст завдання: Обчисліть об’єм (л) кисню, що необхідний для згоряння 12 л (н. у.) ацетилену. (30л)Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.108-109
Зміст завдання: Знешкодження отруйної дії білого фосфору купрум (ІІ) сульфатом відбувається за рівнянням хімічної реакції: P + CuSO4 + H2O = H3PO4 + Cu
+ H2SO4. Складіть електронний баланс окисно-відновного процесу. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля формули сполуки, що є окисником (5)
Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.61-65.
Зміст завдання: Обчисліть масову частку лугу (%) в розчині, для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,2 моль і воду об’ємом 152 мл. (5%)Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.72-75
Зміст завдання: У склянці міститься оцтова кислота. Кількість речовини атомів Гідрогену в ній становить 1,2 моль. Обчисліть масу (г) оцтової кислоти. (18 г)Буринська Н. М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003.-С.58-62
Зміст завдання: Біогаз? це суміш, основними компонентами якої є метан, карбон (ІV) оксид. Обчисліть об’єм (м3) кисню (н. у.), що витрачається на спалювання біогазу об’ємом 10 м3, з об’ємною часткою метану? 70% і карбон (ІV) оксиду?30%. (14м3 )Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С.112-113. Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – С.108-109.
Зміст завдання: У результаті бромування метилбензену (толуену) масою 46 г добули бромотолуен масою 68,4 г. Обчисліть вихід продукту реакції (%) від теоретично можливого (80%)Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С. 43-45. Сухан В. В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В. В. Сухан, Т. В. Табенська, А. Й. Капустян, В. Ф. Горлач.-К: Либідь, 1995.-С.352
Зміст завдання: Мідний купорос? кристалогідрат використовується для оміднення сталевих дротів, розмітки сталевих деталей, а також у малярській справі. Визначте масову частку (%) води в мідному купоросі (36%)Буринська Н. М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003.-С.63-64.
Зміст завдання: Для одержання цинк оксиду, що входить до складу цинкового білила, спалюють цинковивий пил у струмені кисню. Обчисліть тепловий ефект (кДж) хімічної реакції, якщо відомо, що під час згоряння цинку масою 6,5 г виділяється 34,9 кДж теплоти. (698 кДж)Буринська Н. М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003.-С.132-133.
Зміст завдання: Молекули ментолу освіжувача подиху більш як в 5 разів важчі за повітря і складаються з атомів трьох елементів: Гідрогену, Карбону і Оксисену. Масова частка перших двох елементів становить 12,8% та 76,9% відповідно. Виведіть молекулярну формулу ментолу. У відповіді вкажіть кількість атомів в молекулі. (31)Буринська Н. М. Величко Л. П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. – К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – С.139-140.
Зміст завдання: Складіть схему розподілу електронів на орбіталях катіону Хрому(+3). У відповіді вкажіть число енергетичних комірок, заповнених спареними електронами. (9)Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.36-38.


Зараз ви читаєте: ЗНО химия 2010 с ответами