ЗНО

ЗНО Українська мова 2009-2010

ЧАСТИНА 1 УкрАїНСькА мовА Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише оДНА ПрАвИЛьНА. виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей згідно з інструкцією. Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей 1. Рядок застарілих слів, кожне з яких у сучасному вжитку замінене іншим А булава, пірнач, бекет Б

ЗНО математика 2010 сессия 2

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2010 РОКУ ОСНОВНА СЕСІЯ № 2 1. Обчисліть 10012 −9992 . Відповідь : 4000. 2. На рисунку зображено ромб АВСD. Знайдіть градусну міру кута АBС, якщо ∠CAD =25° . Відповідь : 130°. 3. Перед Новим роком у магазині побутової техніки на всі товари було знижено ціни на 15%. Скільки коштуватиме після

Нарушения памяти (амнезии)

Министерство науки и образования Украины Днеропетровский национальный университет им. О.Гончара Факультет психологии Реферат на тему: “Нарушения памяти (амнезии)” Подготовила: Студентка гр. ДК – 08 -1 Козелецкая Л. А. Проверила: Никанорова Ю. В. Днепропетровск 2010 Вступление Амнезия – заболевание с симптомами отсутствия воспоминаний или неполными воспоминаниями о произошедших событиях. Упорядоченный набор оттенков серого цвета соединяет собой две крайности черное и белое.

Зно химия 2007 с ответами

ХІМІЯ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії перевіряє: – відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам; – рівень навчальних досягнень учнів; – ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів До подальшого навчання у вищих навчальних закладах. При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів

ЗНО математика 2007

МАТЕМАТИКА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє: – відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам; – рівень навчальних досягнень учнів; – ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах. При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів

ЗНО математика 2009 с ответами

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ 2009 РОКУ (відповіді до завдань тесту) 1. Спростіть вираз 3x +12 . x 2 −16 3 Відповідь : . X − 4 2. У трикутнику АВС : ∠А =65°, ВD – бісектриса кута В (див. рисунок). Знайдіть градусну міру кута ВCA, якщо ∠AВD =35°. Відповідь : 45°. 3 128 3. Обчисліть. 3 2 Відповідь :

ЗНО зарубежная литература 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з зарубіжної літератури 2008 року № і зміст ТЗ Правильна відповідь (ключ) Відповідність завдань вимогам програм, підручникам, посібникам, затвердженим МОНУ, академічним довідковим виданням 1. Який зпоміж перелічених творів починається рядками: “Гнів оспівай, о богине, нащадка Пелея Ахілла згубний, що дуже багато ахеям лиха накоїв…”? А “Іліада”; Б “Одіссея”; В “Божественна комедія”; Г “Енеїда”. “Іліада” 1) Гомер.

ЗНО биология 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з біології 2009 р. № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Вимерлі організми досліджує наука… Палеонтологія. 2. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об’єднуються у системи органів? Організмовий 3. Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків? Купруму 4. Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку: ГТА

ЗНО физика 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з фізики № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Рух тіла описано рівнянням х = 4 – Зt + 2t2 , де всі величини виражено в одиницях SI. Визначте проекцію швидкості тіла на вісь ОХ через 2 секунди після початку руху. А – 6 м/с Б 5 м/с В 6 м/с Г 8 м/с Б

Таблиці стародавня історія України

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Кам’яний вік Палеоліт Ранний 1 млн – 150 тис Печера, вогонь, примітивні знаряддя праці, збиральництво, полювання, стадо. Средний 150 – 40 тис Нові знаряддя праці, домівки, здобич вогню, мова, лічення, одяг, зародження мистецтва, рід. Поздний 40 – 11 тис Удосконалення знарядь праці, одягу, домівок, мистецтво, релігія, плем’я. Мезоліт 11 – 9 тис Мікроліти, лук та стріли, собака,