ЗНО

ЗНО Українська мова 2009-2010

ЧАСТИНА 1 УкрАїНСькА мовА Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише оДНА ПрАвИЛьНА. виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей згідно з інструкцією. Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей 1. Рядок застарілих слів, кожне з яких у сучасному вжитку замінене іншим А булава, пірнач, бекет Б

ЗНО математика 2010 сессия 2

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2010 РОКУ ОСНОВНА СЕСІЯ № 2 1. Обчисліть 10012 −9992 . Відповідь : 4000. 2. На рисунку зображено ромб АВСD. Знайдіть градусну міру кута АBС, якщо ∠CAD =25° . Відповідь : 130°. 3. Перед Новим роком у магазині побутової техніки на всі товари було знижено ціни на 15%. Скільки коштуватиме після

Нарушения памяти (амнезии)

Министерство науки и образования Украины Днеропетровский национальный университет им. О.Гончара Факультет психологии Реферат на тему: “Нарушения памяти (амнезии)” Подготовила: Студентка гр. ДК – 08 -1 Козелецкая Л. А. Проверила: Никанорова Ю. В. Днепропетровск 2010 Вступление Амнезия – заболевание с симптомами отсутствия воспоминаний или неполными воспоминаниями о произошедших событиях. Упорядоченный набор оттенков серого цвета соединяет собой две крайности черное и белое.

Зно химия 2007 с ответами

ХІМІЯ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії перевіряє: – відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам; – рівень навчальних досягнень учнів; – ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів До подальшого навчання у вищих навчальних закладах. При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів

ЗНО математика 2007

МАТЕМАТИКА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє: – відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам; – рівень навчальних досягнень учнів; – ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах. При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів

ЗНО математика 2009 с ответами

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ 2009 РОКУ (відповіді до завдань тесту) 1. Спростіть вираз 3x +12 . x 2 −16 3 Відповідь : . X − 4 2. У трикутнику АВС : ∠А =65°, ВD – бісектриса кута В (див. рисунок). Знайдіть градусну міру кута ВCA, якщо ∠AВD =35°. Відповідь : 45°. 3 128 3. Обчисліть. 3 2 Відповідь :

ЗНО зарубежная литература 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з зарубіжної літератури 2008 року № і зміст ТЗ Правильна відповідь (ключ) Відповідність завдань вимогам програм, підручникам, посібникам, затвердженим МОНУ, академічним довідковим виданням 1. Який зпоміж перелічених творів починається рядками: “Гнів оспівай, о богине, нащадка Пелея Ахілла згубний, що дуже багато ахеям лиха накоїв…”? А “Іліада”; Б “Одіссея”; В “Божественна комедія”; Г “Енеїда”. “Іліада” 1) Гомер.

ЗНО биология 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з біології 2009 р. № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Вимерлі організми досліджує наука… Палеонтологія. 2. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об’єднуються у системи органів? Організмовий 3. Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків? Купруму 4. Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку: ГТА

ЗНО физика 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з фізики № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Рух тіла описано рівнянням х = 4 – Зt + 2t2 , де всі величини виражено в одиницях SI. Визначте проекцію швидкості тіла на вісь ОХ через 2 секунди після початку руху. А – 6 м/с Б 5 м/с В 6 м/с Г 8 м/с Б

Таблиці стародавня історія України

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Кам’яний вік Палеоліт Ранний 1 млн – 150 тис Печера, вогонь, примітивні знаряддя праці, збиральництво, полювання, стадо. Средний 150 – 40 тис Нові знаряддя праці, домівки, здобич вогню, мова, лічення, одяг, зародження мистецтва, рід. Поздний 40 – 11 тис Удосконалення знарядь праці, одягу, домівок, мистецтво, релігія, плем’я. Мезоліт 11 – 9 тис Мікроліти, лук та стріли, собака,

Як подати апеляцію на результати ЗНО

? Результати зовнішнього тестування важливі для абітурієнтів, оскільки від кількості набраних балів залежить їх вступ до ВНЗ України. Тому, якщо учасник ЗНО має сумніви щодо того, наскільки правильно та об’єктивно було оцінено його знання, йому варто подати апеляційну заяву щодо результатів тестування з певного предмету. В історії зовнішнього незалежного тестування вже були випадки, коли апеляційна комісія, розглянувши заяви учасників ЗНО,

ЗНО английский язык 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови 2009 року № і зміст завдання Правильна відповідь Reading Task 1. Read the texts below. Match choices (A-H) to (1-5). There are two choices you do not need to use. Mark your answers on the separate answer sheet. An example (0) has been done for you. 0 Cinda Wood I really love working with

ЗНО биология 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з біології 2008 року №п/п Зміст завдання Правильна відповідь Відповідність підручникам 1 Укажіть, на якому рівні організації живої матерії здійснюється кругообіг речовин між біотичною та абіотичною частинами природної системи: Біогеоценотичному Кучеренко М. Є., Вервес Ю. Г., Балан П. Г., Войціцький В. М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів? К.: Генеза 2003, 2004 ст.

ЗНО украинский язык 2010 2 сессия с ответами

Відповіді на ЗНО з української мови 2010 року – I сесія Умова завдання та правильна відповідь (1) Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою. (2) Уже в/перше звучання почутої мелодії на/вічно вплітається для маленької дитини багатоголосся душі та світу. (3) Від/тепер відкривається шлях її радощам, смуткові й веселості, тривогам, і сподіванням. (4) І, на/певно, головному

Зно физика 2007 с ответами

Варіант тесту з фізики Зовнішнього незалежного оцінювання 2007 року З відповідями та коментарями Для підготовки та виконання тесту з фізики ЗНО 2007 року слід користуватися підручниками і посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Зміст завдань тесту відповідає програмовим вимогам зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. Частина І Завдання 1- 25 з вибором правильної відповіді 1. Тіло рухається у площині хОу.

ЗНО математика 2010 сессия 1

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2010 РОКУ ОСНОВНА СЕСІЯ № 1 1. Розв’яжіть нерівність 10 3− x >4 . Відповідь : (−∞; 2). 2. Обчисліть . Відповідь : . 3. За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державне мито в розмірі 0,5% від вартості майна, що успадковується. Скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість

Умови прийому до вищих навчальних закладів України 3 частина

Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( ІІІ частина) 21. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) відповідного напряму на навчання зі скороченими термінами підготовки, приймаються на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови навчання

Зно биология 2007 с ответами

БІОЛОГІЯ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ Завдання складались у відповідності до програмових вимог зовнішнього незалежного оцінювання, укладених на основі програми для загальноосвітніх навчальних закладів та Державного стандарту базової і повної середньої освіти 1. Позначте рівень організації живого, на якому сучасна біологія вивчає зміни Концентрації СО 2 в атмосфері, пов’язані з господарською діяльністю людини: А молекулярний; Б організменний;

ЗНО зарубежная литература 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з зарубіжної літератури 2008 року (додаткова сесія) № Зміст ТЗ Правильна відповідь (ключ) Відповідність завдань вимогам програм, підручникам, посібникам, затвердженим МОНУ, академічним довідковим виданням 1 Який з-поміж перелічених творів починається рядками: “Музо, повідай мені про бувалого мужа, що довго світом блукав, священну столицю троян зруйнувавши…”? А “Іліада”; Б “Одіссея”; В “Божественна комедія”; Г “Енеїда”. Правильна відповідь:

Умови прийому до вищих навчальних закладів України 1 частина

Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( І частина) Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані за І – ІV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями), затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими

ЗНО математика 2006

Зошит номер Міністерство освіти і науки України Український центр оцінювання якості освіти МАТЕМАТИКА ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ Час виконання – 135 хвилин Екзаменаційний тест складається з трьох частин, у яких представлено 38 завдань різної форми. Відповіді на завдання Частини 1 та Частини 2 Ви повинні перенести в бланк А. Розв’язання завдань Частини 3 необхідно записати у бланку Б. Правила виконання завдань вказано

Положення про громадський контроль за проведенням ЗНО в Україні

1. Загальні положення 2. Процедури ЗНО та зарахування до ВНЗ, що підлягають громадському контролю 3. Організація громадського контролю – координує діяльність усіх громадських спостерігачів за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ; – розглядає звернення громадських спостерігачів, повідомлення засобів масової інформації щодо порушень порядку ЗНО та зарахування до ВНЗ; – аналізує хід і результати проведення ЗНО та зарахування до ВНЗ. 3.4.4.

ЗНО география 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з географії 2009 № і зміст завдання Правильна відповідь 1. Яка подія відбулася на початку епохи Великих географічних відкриттів? А відкрито Антарктиду Б з’явилися перші географічні карти В уперше висловлено припущення, що Земля має форму кулі Г європейці дізналися про нову частину світу Г 2. Причиною припливів і відпливів у Світовому океані є… А притягання Місяця та

Зно математика 2007 с ответами

МАТЕМАТИКА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє: – відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам; – рівень навчальних досягнень учнів; – ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах. При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів

ЗНО немецкий язык 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання з німецької мови ЗНО 2009 № і зміст завдання Правильна відповідь Aufgabe 1. Lesen Sie die Überschriften (A-H) und die Kurztexte (1-5). Entscheiden Sie: Welche Überschrift passt zu welchem Kurztext? Zu jedem Kurztext gibt es nur eine Überschrift. Kreuzen Sie Ihre Losung auf dem Antwortbogen an. Am Anfang sehen Sie ein Beispiel (0). 0 Gunter P. zerschneidet

ЗНО испанский язык 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з іспанської мови Відповідіназавданнятесту Comprension de lectura TAREA 1 Relacione cada uno de los textos (1-5) con su titulo (A-H). Tenga en cuenta que TRES titulos NO corresponden al contenido de ningun texto. Marque la opcion elegida en la Hoja de Respuestas (forma A). 1 – (La playa de Madrid se queda seca) No es un espejismo.

Зно история 2007 с ответами

ТЕСТ З ІСТОРІЇ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ 2007 РОКУ № Зміст завдання Правильна відповідь Відповідність програмі Відповідність підручникам затвердженим МОН 1 Укажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва: А Тіра; Б Херсонес; В Ольвія; Г Фанагорія. В Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. –

Про порядок подання та розгляду апеляцій учасників ЗНО

Учасники зовнішнього оцінювання мають право на апеляцію щодо: 1. Результатів тестування. Розгляд таких апеляційних звернень здійснюється апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти. Предметом розгляду апеляційних заяв щодо результатів тестування є: – встановлення об’єктивності оцінювання відповідей учасників зовнішнього незалежного оцінювання на тестові завдання відкритого типу; – перевірка правильності визначення результату учасника тестування під час автоматизованої обробки бланків відповідей і його

ЗНО химия 2009 с ответами

Тест з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року № і зміст завдання Правильна відповідь 1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки. A 2. Визначте формулу складної речовини. A Al Б N2 В O3 Г SO3 Г 3. Правильний запис повного йонного рівняння – це… A CuO + 2HCl = Cu2+ +

ЗНО химия 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з хімії Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання. Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим МОН України Зміст завдання: Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони. А 6 Б 20 В 13 Г 16 Буринська Н. М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.-С.17-20 Зміст

ЗНО английский язык 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з англійської мови Зміст тестового завдання Відповідність Програмі ЗНО з англійської мови. Reading You’re Amazing, So Make Sure People Know It Розуміти зміст прочитаного, знаходити основну інформацію у текстах різнопланового характеру. 10 Ways to Improve Your Memory Розуміти зміст тексту; знаходити інформацію відповідно до завдання в автентичних текстах різнопланового характеру; виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події

ЗНО математика 2008 с ответами

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ (Затверджені експертною комісією Українського центру оцінювання якості освіти 29 квітня 2008 року) Частина 1 Завдання 1-25 мають по п’ять варіантів відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. 1. Завдання: Знайдіть натуральне, одноцифрове число N, якщо відомо, що сума 510+N ділиться на 9 без остачі. Відповідь:3 Бевз Г. П. Математика: 6 кл. : Підручник для загальноосвіт.

Болонський процес в Україні

Інтеграція Болонського процесу в систему освіти України принесла безліч змін. Перше і найголовніше – впровадження незалежного тестування для школярів, а також спрощення системи рівнів випускників вузів. Але це тільки ті зміни, які видно для всіх. Насправді Болонський процес змінює дуже багато чого в українській освіті. Що таке Болонський процес, історія розвитку Болонський процес був започаткований 19 червня 1999р. в м.